Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Tara Pešić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Engleski jezik, književnost i kultura [2009.-2013.]
  • Master akademske studije: Univerzitet u Bolonji, Ljudska prava i demokratija [2013.-2014.]
  • Master akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Engleski jezik i kultura [2013.-2015.]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Engleski jezik i kultura [2015.-]

Biografija

Mast. filol. Pešić Tara, diplomirani profesor engleskog jezika, književnosti i kulture, asistent. U radnom odnosu u školi je od 2019. godine. Rođena je 1990. godine u Beogradu. Završila je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, smer Engleski jezik, književnost i kultura, 2013. godine. Na istom fakultetu odbranila je i master disertaciju na temu engleske kulture i prava žena u Velikog Britaniji, a poseduje i dvostruko master zvanje Univerziteta u Bolonji iz uže oblasti ljudska prava i demokratija.

Reference

MA Tara Pešić slika

MA Tara Pešić

Kabinet: 205

Elektronska pošta: tara.pesic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Utorak: 10-12h
  • Četvrtak: 10-12h
Predmeti