Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Tamara Milić

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Nove računarske tehnologije [2017-2020]
  • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Računarsko inženjerstvo [2020-]

Biografija

Završila gimnaziju "Miloš Savković" u Aranđelovcu. Diplomirala na osnovnim strukovnim studijama na smeru Nove računarske tehnologije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija.

Pomagala u izradi laboratorijskih vežbi kao demonstrator na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na predmetima: Računarska grafika, Standardni korisnički interfejsi, Osnove programiranja i Uvod u objektno programiranje.

Pohađa master strukovne studije na smeru Računarsko inženjerstvo na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija i radi kao saradnik u nastavi na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na predmetima: Objektno orjentisano projektovanje, Tehnike vizuelnog programiranja, Osnovi programiranja, Programski jezici i Testiranje softvera.


Reference

eng. Tamara Milić slika

eng. Tamara Milić

Kabinet: 408

Elektronska pošta: tamara.milic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Četvrtak: 12:30 - 13:30
  • Petak: 15:45- 16:45