Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Saša Štatkić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Prištini, Energetika [1987-1992]
  • Magistarske studije: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Katedra za Energetske pretvarače i pogone [1993-1997]

Biografija

Saša Živko Štatkić

13. oktobar 1967. godine, Prizren,

Osnovne studije:

- Energetika, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Prištini (1987-1992).

Magistarske studije:

- Katedra Energetski pretvarači i pogoni, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu (1993-1997).

Magistarska teza:

„Vektorsko upravljanje asinhronim motorom u pogonima sa iznadmodulacionim režimima invertora“ (1997, ETF Beograd).

Doktorska disertacija:

„Višemotorni regulisani električni pogon sa promenljivom strukturom mehaničke sprege“, (2011, FTN Kosovska Mitrovica).

Radna biografija:

- Srednja tehnička škola u Prizrenu, (1991-1992), predavač stručnih predmeta iz oblasti elektroenergetike.

- Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Prištini, 1993-2001, asistent pripravnik (1993-1997), asistent (1997-2001).

- Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, asistent, (2001-2011).

- Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, asistent -doktor, (2011-2012).

- Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, docent, (2012-2016).

- Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, vanredni profesor,(2017 - ).

Od školske 1993/1994. godine do izbora u zvanje docenta (2012) izvodio je vežbe iz više nastavnih predmeta studentima na smeru elektroenergetike:

- Elektromotorni pogoni, četvrta godina

- Regulacija elektromotornih pogona, peta godina

- Energetski pretvarači, treća godina

- Elektromehaničko pretvaranje energije, treća godina

- Višemotorni pogoni, peta godina

- Projektovanje elektromotornih pogona, četvrta godina

- Tehnički sistemi upravljanja, peta godina

- Upravljanje energetskim pretvaračima, treća godina

- Opšta elektroenergetika, treća godina

Od 2012. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici u zvanju docenta izvodio nastavu iz više predmeta na osnovnim i master akademskim studijama, na studijskom programu Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, za užu naučnu oblast Elektroenergetika.

- Elektromotorni pogoni , OAS

- Regulacija elektromotornih pogona, OAS

- Projektovanje elektromotornih pogona, MAS

- Tehnički sistemi upravljanja u elektroenergetici, MAS

- Praktikum za izradu prezentacija iz elektroenergetskih aplikacija i Projekat iz EMP, MAS

- Energetska efikasnost u elektromotornim pogonima, MAS

- Primena savremenih elektromotornih pogona, MAS

Saradnik u laboratoriji za elektromotorne pogone na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu od 2002. godine.

Član Komisije za Obrtne električne mašine (KS N002) Instituta za standardizaciju Republike Srbije 2012-2016.

Predsednik Komisije za Obrtne električne mašine (KS N002) Instituta za standardizaciju Republike Srbije 2017 - .


Radovi:

https://orcid.org/0000-0001-6550-6430


Međunarodni projekti:

ERASMUS+ CAPACITY BUILDING IN HIGHER EDUCATION PROJECT

Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND,

Contract number 585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP


ERASMUS + CBHE K2: Knowledge triangle for a low carbon economy (KALCEA)

br. projekta 598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP

KALCEA – Knowledge Triangle for a Low Carbon Economy


Erasmus+ Capacity building in Higher Education project, titled:

Partnership for Promotion and Popularization of Electrical Mobility through Transformation and Modernization of WB HEIs Study Programs (PELMOB)

Contract number 101082860-PELMOB-ERASMUS-EDU-2022-CBHE


Projekti „Razvoj visokog obrazovanja“ :

U toku školske 2018/2019 rukovodilac projekta: „Primena inteligentnih tehnologija u obrazovanju studenata Elektroenergetike na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici (SMART- DRIVE)“. Projekat je odobrilo i finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“.

U toku školske 2019/2020 učesnik projekta: „Uvođenje novih predmeta u obrazovanju studenata Elektroenergetike na Fakultetu tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici iz oblasti pametnih mikromreža i inteligentnih tehnologija skladištenja energije (SMASES - Smart Microgrid and Smart Energy Storage)“. Projekat je odobrilo i finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“.

U toku školske 2020/2021 učesnik projekta: „Inoviranje nastavnih predmeta u obrazovanju studenata Elektroenergetike primenom edukativnih laboratorijskih integrisanih kola sa digitalnim mikrokontrolerima za energetske aplikacije (DIgi_POwer_Lab – DIPOL)“. Projekat je odobrilo i finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru programske aktivnosti „Razvoj visokog obrazovanja“.

 

Projekti tehnološkog razvoja i energetske efikasnosti:

1) „Razvoj i primena novog koncepta pokretanja i upravljanja pogonima za kretanje rudarskim mašinama na površinskim kopovima po glavnim radnim osama“, program tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, pod rukovodstvom prof. dr. Borislava Jeftenića, Katedra za energetske pretvarače i pogone, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2005 - 2007. god. Evidencioni broj projekta TR-006650.

2) „Povećanje energetske efikasnosti industrijskih procesa primenom elektromotornih pogona sa širokim opsegom regulacije brzine za transport fluida i materijala“, program energetske efikasnosti Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, pod rukovodstvom prof. dr. Borislava Jeftenića, Katedra za energetske pretvarače i pogone, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2006 - 2008. god. Evidencioni broj projekta EE- 232031.

3) „Projekat i realizacija rada rudarskih mašina na površinskim kopovima bez posade“. Nacionalni program tehnološkog razvoja za period 2008 - 2011. god. Evidencioni broj projekta TR 17023

4) „Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona“, program tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, pod rukovodstvom prof. dr. Miroslava Bjekića, Tehnički fakultet u Čačku, u periodu 2011 – 2017. god. Evidencioni broj projekta TR 33016.

Stručni projekti

1) „Rekonstrukcija sistema upravljanja na odlagaču A2RSb 7200“, Površinski kop Drmno. Projekat i puštanje u rad, Laboratorija za elektromotorne pogone Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2002.

2) „Rekonstrukcija sistema upravljanja na bageru SRs 2000“, Površinski kop Drmno. Projekat i puštanje u rad, Elektrotehnički fakultet - Beograd 2003.

3) „Rekonstrukcija sistema upravljanja na odlagaču A2RSb 5500“, Površinski kop Drmno. Projekat i puštanje u rad, Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2004.

4) „Rekonstrukcije sistema upravljanja na bageru SRs 470“, Površinski kop Drmno. Projekat i puštanje u rad, Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2005.

5) „Rekonstrukcije sistema upravljanja na bageru ERs 710 u“ (ugljeni sistem), Površinski kop Drmno. Projekat i puštanje u rad, Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2005.

6) „Rekonstrukcije sistema upravljanja na bageru ERs 710 j“ (jalovinski sistem), Površinski kop Drmno. Projekat i puštanje u rad, Elektrotehnički fakultet - Beograd 2005.

7) „Tehnički projekat snabdevanja električnom energijom PK Buvač“. (Glavni rudarski projekat eksploatacije ležišta \"Omarska\" – lokalitet \"Buvač\"), Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2007.

8) Glavni rudarski projekat povećanja kapaciteta kopa \"Drmno\" sa 6,5x106 na 9x106 tona uglja godišnje – Tehnički projekat snabdevanja električnom energijom površinskog kopa \"Drmno\", „Proračuni 6 kV kablovske mreže“, (Sveska II.7.1), Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2008.

9) Glavni rudarski projekat povećanja kapaciteta kopa \"Drmno\" sa 6,5x106 na 9x106 tona uglja godišnje – Tehnički projekat snabdevanja električnom energijom površinskog kopa \"Drmno\", „Proračuni 0,4 kV kablovske mreže“, (Sveska II.7.2), Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2008.

10)„Rekonstrukcije sistema upravljanja na bageru SRs 400“, Površinski kop Drmno. Projekat i puštanje u rad, Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2008.

11) „Rekonstrukcije sistema upravljanja samohodne transportne trake BW 2400“, Površinski kop Drmno. Projekat i puštanje u rad, Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2008.

12) „Projekat nove elektro opreme i upravljanja za pet pogonskih stanica sa regulisanim pogonima 4x1 MW“, Površinski kop Drmno. Projekat i puštanje u rad, Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2009.

14) Inovirani idejni projekat sa studijom opravdanosti dogradnje površinskog kopa „Drmno“ za kapacitet 9x106 tona uglja godišnje, Površinski kop Drmno. Elektrotehnički fakultet – Beograd, 2010.

15) „Projekat zamene sistema upravljanja rotornog bagera SRs 2000.32/5.0 (2x670kW)+VR90-10 na PK „Tamnava zapadno polje“, PD RB „Kolubara“, Baroševac, 2014.

16) „Projekat rekonstrukcije i modernizacije elektroopreme bagera dreglajna EŠ 10/70 na pogonu „Polje D“ - Medoševac, Površinski kopovi Baroševac, PD RB „Kolubara“, 2015.

17) „Projekat rekonstrukcije sistema upravljanja i zamena Vard-Leonardove grupe statičkim i frekventnim pretvaračima za rotorne bagere SRs 1200 + VR (pogonski G-4, G-5 i G-6) na pogonu „Polje D“ - Medoševac, Površinski kopovi Baroševac, PD RB „Kolubara“, 2015.

18) „Projekat rekonstrukcije krana 100/15 t u LI HE- HE „Potpeć“, JP EPS Beograd, Ogranak Drinsko-limske hidroelektrane, Bajna Bašta, 2016.

19) „Projekat zamene pogona i upravljanja sifonskim dizalicama u HE „Zvornik“, JP EPS Beograd, Ogranak Drinsko-limske hidroelektrane, Bajna Bašta, 2016.


Studije:

1) „Izbor optimalnog sistema održavanja u JPPK Kostolac“, Elektrotehnički fakultet - Beograd, 2006.

2) „Izbor i privlačenje strateškog partnera za završetak izgradnje TE Kolubara B izgradnju novog bloka TENT B3“, Elektrotehnički fakultet Beograd, EPIC Belgrade, 2006.


On-line – dodatak Međunarodnog elektrotehničkog rečnika, Poglavlje 411: Obrtne mašine sa prevodom naziva pojmova na srpski jezik i dostupan je na sajtu elektropedije:

https://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/index?OpenForm&Seq=1&part=411#_RefreshKW_Language


Reference

PhD Saša Štatkić slika

PhD Saša Štatkić

Kabinet: 606

Elektronska pošta: statkic@etf.rs

Konsultacije
  • Petak: 16:30 -18:30čas
Predmeti