Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Milija Džekulić

Obrazovanje

 • Osnovne akademske studije: Tehnička vojna akademija KoV JNA Zagreb, Raketna tehnika [1977 - 1982]
 • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Sistemi upravljanja [1993 - 1997]

Biografija

Rođen je 1958. godine u Novoj Varoši. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Čačku. Diplomirao je 1982. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, smer raketna tehnika. Poslediplomske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na grupi za automatiku, gde je 2001. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom: “Estimacija i digitalna regulacija struje armature jednosmernog motora“, pod mentorstvom profesora Milića Stojića.

Profesionalna karijera:

Organizacija održavanja tehnike u raketnoj jedinici PVO u Zadru, 1982. – 1986

Asistent na Vojnotehničkoj akatemiji KoV JNA u Zagrebu, 1986. – 1991.

Nastavnik na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu, 1992. – 2000.

Referent u Tehničkoj upravi GŠ VJ u Beogradu, 2000. – 2003.

Nastavnik na Vojnoj akademiji u Beogradu, 2003. – 2008.

Načelnik odseka u Upravi za odbrambene tehnologije MO u Beogradu, 2008. – 2013.

Nastavnik na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija od 2013.

Rukovodilac studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima 2014-2021.


Reference

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. M. Džekulić.: Estimacija struje armature jednosmernog motora upravljanog tranzistorskim PWM pretvaračem, XLVI konferencija ETRAN, I sveska, Banja Vrućica 2002., str. 287-290

 2. M. Džekulić , M. Mijalković.: Jedna primena mikrokontrolera 80c196kc za regulaciju struje jednosmernog motora, XLV konferencija ETRAN, I sveska, Bukovička Banja 2001., str. 266-269

Udžbenik

 1. Džekulić M., Grkić A., Vukić D.: "Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima – autorizovana skripta", VIŠER, 2016.

 2. D. Đorđević, M. Džekulić, M. Arnautović.: "Zbirka zadataka iz elektrotehnike", Vojna akademija Beograd, 2008.

 3. M. Džekulić.: "Servosistemi- skripta", Vojna akademija-Odsek logistike, Beograd, 2004.

Priručnik

 1.  Džekulić M., Matijević D., Vukić D.: "Osnovi dijagnostike vozila – priručnik za laboratorijske vežbe", VIŠER, 2016.

 2. Džekulić M., Drašković S.: "Elementi automatskih sistema – priručnik za laboratorijske vežbe", VIŠER, 2016.

MSc Milija Džekulić slika

MSc Milija Džekulić

Kabinet: 101

Elektronska pošta: milija.dzekulic@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Utorak: 13:00 - 15:00
 • Sreda: 13.00 - 15.00
Predmeti