Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Milija Džekulić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Tehnička vojna akademija KoV JNA Zagreb, Raketna tehnika [1977 - 1982]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Sistemi upravljanja [1993 - 1997]

Biografija

Rođen je 1958. godine u Novoj Varoši. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Čačku. Diplomirao je 1982. godine na Tehničkoj vojnoj akademiji u Zagrebu, smer raketna tehnika. Poslediplomske studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na grupi za automatiku, gde je 2001. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom: “Estimacija i digitalna regulacija struje armature jednosmernog motora“, pod mentorstvom profesora Milića Stojića.

Profesionalna karijera:

Organizacija održavanja tehnike u raketnoj jedinici PVO u Zadru, 1982. – 1986

Asistent na Vojnotehničkoj akatemiji KoV JNA u Zagrebu, 1986. – 1991.

Nastavnik na Vojnotehničkoj akademiji u Beogradu, 1992. – 2000.

Referent u Tehničkoj upravi GŠ VJ u Beogradu, 2000. – 2003.

Nastavnik na Vojnoj akademiji u Beogradu, 2003. – 2008.

Načelnik odseka u Upravi za odbrambene tehnologije MO u Beogradu, 2008. – 2013.

Nastavnik na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija od 2013.

Rukovodilac studijskog programa Automatika i sistemi upravljanja vozilima 2014-2021.


Reference