Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Milica Maljković

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Elektronsko poslovanje [2015 - 2018]
  • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Računarsko inženjerstvo [2018 - ]

Biografija

Rođena 1995. godine u Pančevu. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu.

Visoku školu elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, studijski program Elektronsko poslovanje, upisala je 2015. godine. Osnovne strukovne studije završila je 2018. godine sa prosečnom ocenom 9,86. Iste godine upisuje master strukovne studije na studijskom programu Računarsko inženjerstvo. 


Od 2018. godine na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija učestvuje u izvođenju laboratorijskih vežbi kao demonstrator na predmetima: Internet servisi, Internet marketing, Marketing, Biznis plan, Elektronsko poslovanje i Elektronsko bankarstvo.

Od 2020. godine angažovana je kao saradnik u nastavi na predmetima: Internet servisi, Aplikativni softver, Osnovi programiranja, Baze podataka, Biznis plan, Elektronska trgovina, Analiza podataka i Informacioni sistemi. 


Od 2021. godine poverena joj je dužnost sekretara studijskog programa Informacioni sistemi.


Reference

eng. Milica Maljković slika

eng. Milica Maljković

Kabinet: 507

Elektronska pošta: milica.maljkovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Utorak: 19:00 - 20:00
  • Sreda: 14:30 - 15:30
Predmeti