Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Marko Borak

Obrazovanje

 • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija , Nove računarske tehnologije [2015-2018]

Biografija

Marko Borak je rođen 24. 1. 1994. u Kninu, Hrvatska. Interesovanje za informacione tehnologije pokazao je u mladosti i usmerio se na informatiku i računarstvo upisujući Elektrotehničku školu "Nikola Tesla" u Beogradu, smer elektrotehničar računara. U srednoj školi je pokazao interes za programiranje i u toku školovanja realizovao nekoliko veb sajtova. Ovim projektima je počeo svoj razvojni put kao programer veb aplikacija. Od 2015. počinje sa visokoškolskim usavršavanjem gde kao jedan od najboljih studenata dobija priliku za zaposlenje gde i danas radi kao saradnik u nastavi. Trenutno je angažovan kao programer na sajtu Visoke škole elektrotehnike i računarstva.

Na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva kao saradnik učestvuje na sledećim predmetima: 

 • Internet programiranje
 • Veb dizajn
 • Standardni korisnički interfejsi
 • Uvod u objektno programiranje
 • Objektno orjentisano projektnovanje
 • Osnovi programiranja
 • Testiranje softvera
 • Algoritmi i strukture podataka
 • Programiranje mobilnih uređaja
 • Analiza podataka
 • Integracija softverskih tehnologija
 • Programiranje aplikacija baza podataka

 

Reference

eng. Marko Borak slika

eng. Marko Borak

Kabinet: 514

Elektronska pošta: marko.borak@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Utorak: 12:00-14:00
 • Četvrtak: 16:00-18:00
Predmeti