Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Marija Mitrović

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija u Beogradu; Odsek - Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Ekološki inženjering [2017 - 2020]
  • Master strukovne studije: Akademija tehničkih strukovnih studija u Beogradu; Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, Zaštita životne sredine i zaštita na radu; Modul: Bezbednost i zdravlje na radu [2020 - ]

Biografija

Rođena u Požegi, 1998. godine. 

Srednju školu "Tehnička PTT škola", smer: Elektrotehničar telekomunikacija, završila 2017. godine u Beogradu. Diplomirala u septembru 2020. godine na osnovnim studijama Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, kod profesorke dr Aleksandra Grujić na temu: "Predikcija proizvodnje električne energije iz fotonaponske elektrene snage 100kW u okolini Požege ". Nakon toga upisala master studije na Akademiji tehničkih strukovnih studija u Beogradu; Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite, smer: Zaštita životne sredine i zaštita na radu; Modul: Bezbednost i zdravlje na radu.

Od novembra 2020. godine zaposlena na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija kao saradnik u nastavi.

Reference

eng. Marija Mitrović slika

eng. Marija Mitrović

Kabinet: 605

Elektronska pošta: marija.mitrovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Utorak: 11:00 - 12:00
  • Sreda: 12:00 - 13:00
Predmeti