Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Milica Jovanović

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Elektronika i telekomunikacije [2018 - 2021]
  • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Elektrotehničko inženjerstvo [2021 - ]

Biografija

Rođena 30.08.1996. godine u Beogradu. Završila je srednju elektrotehničku školu “Nikola Tesla” u Beogradu, smer Elektrotehničar telekomunikacija.

2018. upisala Visoku školu elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, smer Elektronika i telekomunikacije gde je 2021. godine diplomirala kod dr Slavice Marinković sa temom “Višeantenski sistemi i njihova primena u mobilnim telekomunikacijama”.

2021. godine upisala Master strukovne studije, smer Elektrotehničko inženjerstvo.

Od školske 2020/2021. angažovana kao student demonstrator na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na predmetima: Osnovi elektronike, Digitalna elektronika, Mobilne telekomunikacije, Telekomunikacioni servisi i tehnologije, Internet inteligentnih uređaja, Mikrokontroleri.

Od novembra 2022. zaposlena na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva kao saradnik u nastavi.


Reference

Eng. appl. Milica Jovanović slika

Eng. appl. Milica Jovanović

Kabinet: 202

Elektronska pošta: milica.jovanovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Utorak: 10:00 - 12:00
  • Petak: 10:00 - 12:00
Predmeti