Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Dušan Todović

Obrazovanje

  • Master akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektronika [1996-2002]

Biografija

Dušan Todović je stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike - smer elektronika 2002. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, kao jedan od najboljih studenata. Bio je zaposlen kao istraživač u Institutu "Mihajlo Pupin"- Automatika u periodu od 2002.-2006. godine na poslovima razvoja pouzdanih sistema za rad u realnom vremenu u oblasti automatizacije i upravljanja u elektroprivredi i saobraćaju. U periodu 2006.-2008. godine radio je u firmi RB Generalekonomik kao vodeći inženjer na projektima razvoja sistema za praćenje roba i vozila preko RFID, GPRS i 3G mreže. Od 2008. godine je osnivač firme i rukovodilac tima za istraživanje i razvoj iz oblasti medicinskih uređaja u okviru BLDC doo koja je deo PangoMed, San Diego, US. Od 2018. godine angažovan je kao direktor ES Design Center DOO, Beograd, čija je osnovna delatnost projektovanje i programiranje pouzdanih i optimizovanih sistema (embedded system), kao i projektovanje i implementacija sistema automatske kontrole i upravljanja u programabilnim logičkim kolima CPLD/FPGA tipa.

Dušan Todović je bio angažovan kao saradnik u nastavi u Višoj elektrotehničkoj školi od 2003. godine na laboratorijskim vežbama iz predmeta Programabilna logička kola. Osim vežbi iz Programabilnih logičkih kola na osnovnim studijama studijskih programa Elektronika i telekomunikacije i Računarska tehnika, držao je i vežbe na predmetima Programabilni digitalni sistemi na specijalističkim studijama i Digitalni sistemi u programabilnoj logici na master studijama.

Osim navedenog, Dušan Todović je aktivno učestvovao u pripremi i realizaciji literature za praktičnu nastavu iz predmeta na kojima je bio angažovan i koautor je zbirke i priručnika iz Programabilnih logičkih kola. Takođe je aktivno učestvovao u unapređenju nastave i dao značajan doprinos razvoju multimedijalnih sadržaja za lakše savladavanje praktičnih zadataka iz oblasti programabilne logike na svim nivoima studija i razvojem projektnih zadataka prilagođenim za razvoj i testiranje dizajna na razvojnim sistemima sa FPGA kolima najnovije generacije.

Reference

BEng Dušan Todović slika

BEng Dušan Todović

Kabinet:

Elektronska pošta: dusan.todovic@gmail.com

Konsultacije
  • Subota: svakog dana putem e-mail-a i foruma za konsultacije u Moodle-u
Predmeti