Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Dobrivoje Tarabić

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Nove energetske tehnologije [2015-2018]
  • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Elektrotehničko inženjerstvo [2018-]

Biografija

Rođen u Užicu , 1991. godine , gde je završio prirodno-matematički  smer Gimnazije. U septembru 2018. godine diplomirao na osnovnim studijama Visoke škole elektrotehnike i računarstva, kod dr Aleksandre Grujić na temu " Predikcija proizvodnje električne energije iz krovne fotonaponske elektrane stambene zgrade u Beogradu ". Trenutno je student master strukovnih studija na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva na odseku Elektrotehničko inženjerstvo. 

Od oktobra 2018. zaposlen je na VISER-u kao saradnik u nastavi.

Reference

eng. Dobrivoje Tarabić slika

eng. Dobrivoje Tarabić

Kabinet: 606

Elektronska pošta: dobrivoje.tarabic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 12:15 - 13:15
  • Utorak: 12:00 - 13:00
Predmeti