Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Dušan Marković

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva , Nove računarske tehnologije [2013-2016]
  • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva , Spec. Nove računarske tehnologije [2016-2017]
  • Osnovne akademske studije: , []

Biografija

Rođen 12 juna 1994 godine u Kruševcu. Osnovnu školu "Heroj Mirko Tomić" završio u Donjem Krčinu do je srednju školu "ETŠ Zemun" završio 2013. Iste godine upisuje osnevne stukovne studije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva na kojima diplomira 2016. godine. Zapošljava se kao saradnik praktične nastave u istoj ustanovi nedugo posle završetka specijalističkih studija 2017. godine gde uporedo pohađa master strukovne studije.


Objavljen rad na nacionalnoj konferenciji ITOP2017  2017 godine u Čačku: " Aplikacija za kontrolu pristupa resursima u računarskim laboratorijama"(ITOP2017, ISBN 978-86-7776-211-7, str. 275-281, Čačak, Fakultet tehničkih nauka).

Reference

BEng-spec.appl. Dušan Marković slika

BEng-spec.appl. Dušan Marković

Kabinet: 508

Elektronska pošta: dusan.markovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Sreda: 13:00- 15:00
  • Četvrtak: 13:00- 14:00
Predmeti