Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Aleksandar Antić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Elektronika i telekomunikacije [2018-2021]
  • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Elektrotehničko inženjerstvo [2021-]

Biografija


Reference

Eng. appl. Aleksandar Antić slika

Eng. appl. Aleksandar Antić

Kabinet: 104

Elektronska pošta: aleksandar.antic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Utorak: 13:00-14:00
  • Petak: 12:00-13:00
Predmeti