Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Milan Vukašinović

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Telekomunikacije i informacione tehnologije [2005 - 2010]
  • Master akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektrotehnika i računarstvo [2010 - 2012]

Biografija

Rođen u Užicu 1986.


Završio srednju Elektrotehničku školu, smer Elektronika.


Osnovne akademske studije završio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek Telekomunikacije, smer Radio komunikacije. Diplomski rad odbranio na temu iz kriptografije.


Master akademske studije završio na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Audio i video tehnologije. Master rad odbranio na temu obrade signala.


Zaposlen u telekomunikacionoj firmi na poziciji glavni sistem inženjer.


Na VIŠER-u angažovan kao asistent na master studijskom programu, na predmetima iz oblasti telekomunikacija.

Reference

MSc Milan Vukašinović slika

MSc Milan Vukašinović

Kabinet: 509

Elektronska pošta: mrvukasinovic@gmail.com

Konsultacije
  • Sreda: 18:00 - 18:30