Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Mijat Štimac

Obrazovanje

 • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, Elektronika i telekomunikacije [2007-2010]
 • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Specijalističke studije Elektronika i telekomunikacije  [2011-2013]

Biografija

Rođen 1988. u Beogradu. Završio je srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla. Nakon toga je upisao Visoku školu elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, smer Elektronika i telekomunikacije gde je 2010. godine diplomirao kod Mr Borislava Hadžibabića sa temom Projektovanje i razvoj namenskog modula za laboratorijske vežbe iz mikrokontrolera.

Specijalističke studije završio na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, a završni rad odbranio kod Dr Petra Bošnjakovića na temu Pojačavač u D klasi.

Od 2010. godine radi kao demonstrator na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija na smeru Elektronika i telekomunikacije, od 2011. do 2014 kao laborant i od 2014 kao saradnik praktične nastave.


Reference

Naučni rad u međunarodnom časopisu

 1. Marko M. Milivojčević, Nenad D. Tolić, and Mijat I. Štimac, Potential to use Microstrip Patch Instead of Dipole Antennas in 2.4 GHz Wireless Sensor Networks, Telfor Journal, Vol. 14, No. 1, 2022. (ISSN 1821-3251 - Print Issue, ISSN 2334-9905 - Online)

Naučni rad na međunarodnoj konferenciji

 1. S. Marinković, A. Zeković, M. Štimac, "Različiti pristupi u praktičnoj nastavi u oblasti spektralne analize", INFOTEH-Jahorina, Vol.13, mart 2014.

Naučni rad na domaćoj konferenciji

 1. Marko Milivojčević, Nenad Tolić, Mijat Štimac, Mogućnost upotrebe mikrotrakastih peč antena umesto dipol antena u bežičnim senzorskim mrežama na 2.4GHz, 27. telekomunikacioni forum TELFOR 2019, Beograd 2019.

Udžbenik

 1. Dragana Prokin, Mijat Štimac, Nenad Tolić, Zbirka zadataka iz Merenja 1, Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd, 2021. (ISBN 978-86-6090-009-0)

 2. Dragana Prokin, Mijat Štimac, Nenad Tolić, Zbirka zadataka iz Merenja 2, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2019. (ISBN 978-86-7982-293-2)

Priručnik

 1. Amela Zeković, Mijat Štimac, Nenad Tolić, Analogna elektronika - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2020. (ISBN 978-86-7982-317-5)

 2. Amela Zeković, Mijat Štimac, Specijalna elektronska kola - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2020. (ISBN 978-86-7982-316-8)

 3. Borislav Hadžibabić, Tolić Nenad, Mijat Štimac, Audioelektronika priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2017. (ISBN 978-86-7982-261-1)

 4. Borislav Hadžibabić, Nenad Tolić, Mijat Štimac, Energetska elektronika - priručnik za laboratorijske vežbe, Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Beograd, 2016. (ISBN 978-86-7982-253-6)

BEng-spec.appl. Mijat Štimac slika

BEng-spec.appl. Mijat Štimac

Kabinet: 203A

Elektronska pošta: mijat.stimac@viser.edu.rs

Konsultacije
 • Utorak: od 12:00 do 14:00
 • Sreda: od 12:00 do 14:00
 • Četvrtak: od 13:00 do 14:00
Predmeti