Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Marko Živanović

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Računarska tehnika  [2017-2020]
  • Master strukovne studije:  Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Računarsko inženjerstvo [2020-]
  • Master akademske studije: Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Informacione tehnologije [2023 - ]

Biografija


Reference

eng. Marko Živanović slika

eng. Marko Živanović

Kabinet: 508

Elektronska pošta: marko.zivanovic@viser.edu.rs

Konsultacije
Predmeti