Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Dušan Bogićević

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: Univerzitet odbrane, Vojna akademija , Vojnoelektronsko inženjerstvo, Informacioni sistemi   [2009-2013]
  • Master akademske studije: Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka , Softversko inženjerstvo  [2013 - 2014]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Nišu,Elektronski fakultet , Računarstvo i informatika   [2015-]

Biografija

Rođen u Valjevu. Završio Valjevsku gimnaziju, Specijalizovano matematičko odeljenje (2005-2009). Diplomirao na Vojnoj akademiji 2013. godine  na temu  "Web servis za rad sa SMART karticama i digitalno potpisivanje dokumenata". Master studije završio na FON u Beogradu 2014. godine na temu "Upravljanje mikrokontrolerom preko .NET  aplikacije primer: pametne kuće". Trenutno na doktorskim studijama.

Objavio više radova na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Od  2017. godine predaje na Vojnoj akademiji kao asistent iz predmeta: Osnove programiranja, Objektno orijentisano programiranje i Komandno informacioni sistemi.Reference

MSc Dušan Bogićević slika

MSc Dušan Bogićević

Kabinet:

Elektronska pošta: dusan.bogicevic@gmail.com

Konsultacije
Predmeti