Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Akreditacija

U 2024. godini od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovano je sedam studijskih programa osnovnih strukovnih studija i tri studijska programa master strukovnih studija.

Akreditovani studijski programi osnovnih strukovnih studija:

Akreditovani studijski programi master strukovnih studija:

U 2017. godini, sproveden je novi potupak redovne petogodišnje akreditacije. Škola je tu priliku iskoristila da studijske programe dodatno osavremeni i uskladi ih sa razvojem tehnologije i nauke, a pre svega da studijske programe uskladi sa potrebama tržišta rada.

Rešenjem o dopuni Dozvole za rad broj 612-00-00084/2018-06 od 09. 05. 2018. godine, koje je izdalo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Dozvola za rad broj 612-00-571/2007-04 od 03. jula 2007. godine je dopunjena, tako što je školi dato odobrenje za izvođenje studijskih programa osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija koji su akreditovani u postupku redovne akreditacije, koji je sproveden 2017. godine.

U 2017. godini od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta akreditovano je

Osam studijskih programa osnovnih strukovnih studija:

Tri studijska programa specijalističkih strukovnih studija:

Tri studijska programa master strukovnih studija:

Dozvolu za rad Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu broj 612-00-571/2007-04 od 03. jula 2007. godine, izdalo je Ministarstvo prosvete Republike Srbije, za izvođenje sledećih studijskih programa osnovnih strukovnih studija:

 • Računarska tehnika – osnovne strukovne studije
 • Nove računarske tehnologije – osnovne strukovne studije,
 • Nove energetske tehnologije – osnovne strukovne studije,
 • Elektronsko poslovanje – osnovne strukovne studije,
 • Elektronika i telekomunikacije – osnovne strukovne studije,
 • Automatika i sistemu upravljanja vozilima – osnovne strukovne studije,
 • Audio i video tehnologije – osnovne strukovne studije.

Rešenjem o dopuni Dozvole za rad broj 614-02-995/2009-12 od 02. 07. 2009. godine, koje je izdalo je Ministarstvo prosvete Republike Srbije, Dozvola za rad broj 612-00-571/2007-04 od 03. jula 2007. godine je dopunjena, tako što je školi dato odobrenje za izvođenje studijskih programa specijalističkih strukovnih studija:

 • Nove računarske tehnologije – specijalističke strukovne studije
 • Elektronika i telekomunikacije – specijalističke strukovne studije.

Rešenjem o dopuni Dozvole za rad broj 612-00-00577/2013-04 od 17. 05. 2013. godine, koje je izdalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Dozvola za rad broj 612-00-571/2007-04 od 03. jula 2007. godine je dopunjena, tako što je školi dato odobrenje za izvođenje studijskih programa osnovnih i specijalističkih strukovnih studija:

 • Nove računarske tehnologije – na daljinu - osnovne strukovne studije
 • Nove energetske tehnologije – specijalističke strukovne studije,
 • Multimedijalne tehnologije i digitalna televizija– specijalističke strukovne studije,
 • Sigurnost informaciono-komunikacionih sistema – specijalističke strukovne studije,
 • Mehatronika – specijalističke strukovne studije
Akreditacija Akreditacija