Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Business cooperation

ROAMING NETWORKS doo, Beograd

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o Beograd

Vikimedija Srbije

Obrazovni centar ILAS doo, Beograd

KBV Datacom doo, Novi Sad

OS Vuk Karadzic, Sremcica

Quattro Control doo Beograd - Palilula

Vuk Nenezic PR foto studio VR Photo Team Beograd

Sof Elektro 2009 Kraljevo

Auto cenatr Sakic Mile

ProDevs doo, Beograd

SoftLab R&D doo, Beograd

NETCAST doo, Beograd

ES DESIGN CENTER doo, Beograd

Bunker VFX Animation and Postproduction Studio d.., Beogad

WIG D:O:O

Mediavista d.o.o.

Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

Fakultet organizacionih nauka

NS PRO GROUP d.o.o., Novi Sad

Visoka tehnička škola strukovnih studija Kragujevac

Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd (NCSDK)

Akademija inženjerskih nauka Srbije

Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici Univerziteta u Prištini

JKP ,,Beogradske elektrane“,Novi Beograd

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija, Beograd

Privredno društvo za projektovanje i inžinjering TEBEL d.o.o. Beograd