Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Raspored ispita za Oktobar 2 (2021/2022)

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
100409 Inženjerska matematika dr Ana Savić 08.10.2022. 09:00 SD 0
100607 Verovatnoća i statistika dr Ana Savić 08.10.2022. 09:00 SD 1
100307 Inženjerska matematika dr Miloljub Albijanić 08.10.2022. 09:00 SD 12
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 08.10.2022. 09:00 SD 8
100307 Inženjerska matematika dr Ana Savić 08.10.2022. 09:00 SD 3
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 08.10.2022. 09:00 SD 8
130417 Programiranje mobilnih uređaja dr Aca Aleksić 08.10.2022. 09:00 506 1
100207 Viša matematika dr Miloljub Albijanić 08.10.2022. 09:00 SD 0
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Aca Aleksić 08.10.2022. 09:00 506 1
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Ljiljana Gulan 08.10.2022. 10:00 510 1
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 08.10.2022. 11:00 SL 0
110401 Analogna elektronika dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 0
110409 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 0
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 0
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 0
110406 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 0
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 08.10.2022. 11:00 403 0
150503 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 08.10.2022. 11:00 607 0
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 08.10.2022. 11:00 304 0
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 08.10.2022. 11:00 304 0
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 08.10.2022. 11:00 SL 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 08.10.2022. 11:00 403 9
170407 Marketing dr Nada Staletić 08.10.2022. 11:00 602 11
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 2
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 08.10.2022. 11:00 403 4
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 08.10.2022. 11:00 403 0
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 7
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 17
110107 Elektronika dr Dejan Blagojević 08.10.2022. 11:00 302 5
111007 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 0
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 08.10.2022. 11:00 607 14
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 08.10.2022. 11:00 304 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 08.10.2022. 11:00 SL 52
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 08.10.2022. 11:00 304 1
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 08.10.2022. 11:00 SL 0
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 08.10.2022. 11:00 SL 0
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 08.10.2022. 11:00 403 2
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 08.10.2022. 11:00 SL 0
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 0
101607 Stručna praksa dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 3
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 08.10.2022. 11:00 607 1
101607 Stručna praksa dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 0
101607 Stručna praksa dr Dragan Novković 08.10.2022. 11:00 304 0
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 0
180307 Kompresija video i audio signala dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 0
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 0
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 08.10.2022. 11:00 607 1
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 08.10.2022. 11:00 607 20
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 0
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 08.10.2022. 11:00 SL 3
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 8
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 08.10.2022. 11:00 403 0
181317 Zaštita životne sredine dr Vladimir Pavićević 08.10.2022. 11:00 106 3
170117 Elektronsko poslovanje dr Nada Staletić 08.10.2022. 11:00 602 4
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 08.10.2022. 11:00 607 5
170317 Internet inteligentnih uređaja dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 2
317218 Metode istraživanja dr Dejan Tošić 08.10.2022. 11:00 602 0
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 0
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 2
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 08.10.2022. 11:00 602 2
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 2
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 1
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 08.10.2022. 11:00 304 0
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 08.10.2022. 11:00 SL 0
317111 Procesiranje signala dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 0
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 1
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 1
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 0
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 08.10.2022. 11:00 403 4
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 1
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 0
SP Stručna praksa dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 7
SP Stručna praksa mr Jelena Mitić 08.10.2022. 11:00 607 6
SP Stručna praksa dr Dragan Novković 08.10.2022. 11:00 304 6
SP Stručna praksa dr Vera Petrović 08.10.2022. 11:00 102 2
150177 Testiranje softvera mr Jelena Mitić 08.10.2022. 11:00 607 8
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 08.10.2022. 11:00 304 1
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 08.10.2022. 11:00 302 1
170917 Internet marketing dr Nada Staletić 08.10.2022. 11:00 602 4
170807 Biznis plan dr Nada Staletić 08.10.2022. 11:00 602 13
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 08.10.2022. 11:00 SL 0
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 08.10.2022. 11:00 SL 5
170410 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 08.10.2022. 13:00 402 0
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 08.10.2022. 13:00 102 26
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 08.10.2022. 13:00 SL 2
151207 Internet programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 08.10.2022. 13:00 607,602 8
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 08.10.2022. 13:00 402 1
171807 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 08.10.2022. 13:00 607,602 0
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 08.10.2022. 13:00 GSD 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 08.10.2022. 13:00 607,602 26
161207 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 08.10.2022. 13:00 GSD 0
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 08.10.2022. 13:00 607,602 0
101207 Fizika dr Dragana Cerović 08.10.2022. 13:00 105 0
101207 Fizika dr Marko Mirković 08.10.2022. 13:00 105 1
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 08.10.2022. 13:00 402 2
150607 Mikroprocesorski softver . Komisija . 08.10.2022. 13:00 607 6
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 08.10.2022. 13:00 607,602 7
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 08.10.2022. 13:00 607,602 26
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 08.10.2022. 13:00 607,602 20
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 08.10.2022. 13:00 GSD 0
140217 Signali i sistemi dr Slobodan Aleksandrov 08.10.2022. 13:00 106 22
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 08.10.2022. 13:00 GSD 1
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 08.10.2022. 13:00 GSD 0
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 08.10.2022. 13:00 GSD 0
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 08.10.2022. 13:00 607,602 4
170617 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 08.10.2022. 13:00 607,602 0
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 08.10.2022. 16:00 102 0
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 0
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 08.10.2022. 16:00 SL 0
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 08.10.2022. 16:00 402 0
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 8
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 2
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 2
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 08.10.2022. 16:00 SL 6
161707 Digitalna televizija mr Saša Đelević 08.10.2022. 16:00 112 0
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 08.10.2022. 16:00 102 4
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 08.10.2022. 16:00 SL 0
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 08.10.2022. 16:00 402 5
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 0
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 08.10.2022. 16:00 509 0
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 08.10.2022. 16:00 509 0
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 3
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 6
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 08.10.2022. 16:00 SL 4
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije mr Saša Đelević 08.10.2022. 16:00 112 2
250113 Funkcionalni programski jezici dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 08.10.2022. 16:00 509 2
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 08.10.2022. 16:00 509 1
317217 Didaktika dr Vesna Kravarušić 08.10.2022. 16:00 302 0
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 0
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 0
317310 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 08.10.2022. 16:00 402 1
317315 Telekomunikaciona merenja dr Branimir Jakšić 08.10.2022. 16:00 203 3
317117 Merni informacioni sistemi dr Branimir Jakšić 08.10.2022. 16:00 203 0
SP Stručna praksa dr Perica Štrbac 08.10.2022. 16:00 607 7
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 0
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 0
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 0
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 09.10.2022. 09:00 402,403 0
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 09.10.2022. 09:00 112 0
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 09.10.2022. 09:00 112 0
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 09.10.2022. 09:00 SD 0
151207 Internet programiranje dr Zoran Ćirović 09.10.2022. 09:00 402,403 5
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 09.10.2022. 09:00 402,403 7
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 09.10.2022. 09:00 402 6
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 3
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 12
120907 Električne instalacije i osvetljenje mr Neša Rašić 09.10.2022. 09:00 SD 6
121007 Električni pogoni mr Neša Rašić 09.10.2022. 09:00 SD 2
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 09.10.2022. 09:00 112 5
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 1
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 09.10.2022. 09:00 SD 0
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 35
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 3
111707 Energetska elektronika mr Neša Rašić 09.10.2022. 09:00 SD 6
120107 Osnovi elektroenergetike mr Neša Rašić 09.10.2022. 09:00 SD 34
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 09.10.2022. 09:00 112 2
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 0
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 09.10.2022. 09:00 112 2
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 09.10.2022. 09:00 402,403 26
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 09.10.2022. 09:00 402,403 10
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 09.10.2022. 09:00 112 6
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 3
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 6
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 09.10.2022. 09:00 SD 0
180517 Savremene metode prečišćavanja vazduha u industriji dr Željko Despotović 09.10.2022. 09:00 SD 2
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 09.10.2022. 09:00 402,403 2
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 09.10.2022. 09:00 112 1
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Ivana Milošević 09.10.2022. 09:00 112 1
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 09.10.2022. 09:00 SD 3
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 3
SP Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 4
120111 Projektovanje električnog osvetljenja dr Aleksandra Grujić 09.10.2022. 09:00 SD 6
150217 Projektovanje računarskih igara dr Zoran Ćirović 09.10.2022. 09:00 402,403 5
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 09.10.2022. 11:00 106 0
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 09.10.2022. 11:00 607 4
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 09.10.2022. 11:00 106 0
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 09.10.2022. 11:00 607 5
101607 Stručna praksa mr Miloš Pejanović 09.10.2022. 11:00 607 1
150311 Relacione baze podataka mr Miloš Pejanović 09.10.2022. 11:00 607 2
180217 Ekološki menadžment dr Aleksandra Boričić 09.10.2022. 11:00 406 0
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Aleksandra Boričić 09.10.2022. 11:00 406 1
180817 Reciklažne tehnologije dr Aleksandra Boričić 09.10.2022. 11:00 406 0
180917 Upravljanje reciklažnim procesima dr Aleksandra Boričić 09.10.2022. 11:00 406 0
170517 Informacioni sistemi mr Miloš Pejanović 09.10.2022. 11:00 607 7
SP Stručna praksa mr Miloš Pejanović 09.10.2022. 11:00 607 4
130317 Meko računarstvo mr Miloš Pejanović 09.10.2022. 11:00 607 2
130217 Veštačka inteligencija mr Miloš Pejanović 09.10.2022. 11:00 607 2
181117 Održivi razvoj dr Aleksandra Boričić 09.10.2022. 11:00 406 1
110402 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 09.10.2022. 13:00 406 0
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 09.10.2022. 13:00 302 0
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 09.10.2022. 13:00 402 0
110414 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 09.10.2022. 13:00 406 0
140402 Automatsko upravljanje 1 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 09.10.2022. 13:00 310 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 09.10.2022. 13:00 402 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 09.10.2022. 13:00 402 0
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Gabrijela Dimić 09.10.2022. 13:00 409 11
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 09.10.2022. 13:00 409 0
150507 Računari i periferije dr Siniša Minić 09.10.2022. 13:00 112 2
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 09.10.2022. 13:00 106 0
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 1
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 09.10.2022. 13:00 406 1
150407 Baze podataka dr Gabrijela Dimić 09.10.2022. 13:00 409 6
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 7
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 8
110607 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 09.10.2022. 13:00 406 4
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 409 1
162507 Multimedijalna produkcija mr Dragan Dimčić 09.10.2022. 13:00 310 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 09.10.2022. 13:00 302 3
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 09.10.2022. 13:00 402 6
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 09.10.2022. 13:00 402 2
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 09.10.2022. 13:00 310 3
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 09.10.2022. 13:00 409 21
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 09.10.2022. 13:00 409 10
130311 Programiranje veb aplikacija dr Gabrijela Dimić 09.10.2022. 13:00 409 9
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 09.10.2022. 13:00 112 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 09.10.2022. 13:00 402 0
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 09.10.2022. 13:00 409 0
170717 Analiza podataka dr Gabrijela Dimić 09.10.2022. 13:00 409 4
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 09.10.2022. 13:00 402 0
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Gabrijela Dimić 09.10.2022. 13:00 409 2
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 09.10.2022. 13:00 409 1
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 1
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 1
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Goran Dikić 09.10.2022. 13:00 GSL 0
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 09.10.2022. 13:00 106 0
140807 Motorna vozila dr Sreten Perić 09.10.2022. 13:00 106 0
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 09.10.2022. 13:00 402 0
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 09.10.2022. 16:00 607 0
150412 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 09.10.2022. 16:00 112 0
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 0
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 09.10.2022. 16:00 106 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 0
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 09.10.2022. 16:00 112 0
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 1
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 09.10.2022. 16:00 302 1
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 09.10.2022. 16:00 106 0
141507 Elektronski sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 09.10.2022. 16:00 106 0
171407 Poslovna komunikacija dr Ljiljana Pecić 09.10.2022. 16:00 607 7
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 09.10.2022. 16:00 106 1
172007 Ekonomika biznisa dr Ljiljana Pecić 09.10.2022. 16:00 607 0
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 09.10.2022. 16:00 302 4
140507 Električne instalacije i uređaji na vozilima mr Milija Džekulić 09.10.2022. 16:00 106 0
120207 Električni motori dr Saša Stojković 09.10.2022. 16:00 302 2
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 09.10.2022. 16:00 302 2
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 09.10.2022. 16:00 112 0
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 09.10.2022. 16:00 106 5
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 09.10.2022. 16:00 607 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 7
131007 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 09.10.2022. 16:00 112 0
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 09.10.2022. 16:00 112 9
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 7
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Ljiljana Pecić 09.10.2022. 16:00 607 2
131007 Internet protokoli i tehnologije mr Marija Zajeganović 09.10.2022. 16:00 112 14
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 0
170511 Preduzetništvo dr Ružica Cvetković 09.10.2022. 16:00 602 2
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 09.10.2022. 16:00 106 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 09.10.2022. 16:00 106 1
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 09.10.2022. 16:00 106 2
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima dr Aleksandar Grkić 09.10.2022. 16:00 106 2
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 09.10.2022. 16:00 302 1
170111 Menadžment prodaje dr Ružica Cvetković 09.10.2022. 16:00 602 1
130511 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 1
172107 Upravljanje projektima dr Ljiljana Pecić 09.10.2022. 16:00 607 7
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 4
170817 Bezbednost i zaštita informacionih sistema dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 2
170717 Analiza podataka dr Ljiljana Pecić 09.10.2022. 16:00 607 1
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 09.10.2022. 16:00 112 1
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 09.10.2022. 16:00 112 3
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 0
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 09.10.2022. 16:00 106 0
317105 Energetski izvori dr Saša Stojković 09.10.2022. 16:00 302 3
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 09.10.2022. 16:00 304 0
317109 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 09.10.2022. 16:00 106 0
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Branimir Trenkić 09.10.2022. 16:00 112 4
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 09.10.2022. 16:00 302 1
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 09.10.2022. 16:00 304 1
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 09.10.2022. 16:00 106 2
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 09.10.2022. 16:00 106 5
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 09.10.2022. 16:00 506 0