Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Raspored ispita za Januar (2018/2019)

Ostali rokovi za školsku godinu

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 30.01.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 261
180517 Savremene metode prečišćavanja vazduha u industriji dr Ivana Vlajić-Naumovska 30.01.2019. 10:00 106 0
170412 Televizijske kamere mr Aleksandar Kajević 30.01.2019. 10:00 302 0
161607 Televizijske kamere mr Aleksandar Kajević 30.01.2019. 10:00 302 0
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 30.01.2019. 10:00 302 0
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 30.01.2019. 10:00 304 2
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 30.01.2019. 10:00 304 8
150311 Relacione baze podataka dr Danijela Milošević 30.01.2019. 10:00 402,403,409 11
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 30.01.2019. 13:00 406 35
161207 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 30.01.2019. 13:00 GSD 0
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 30.01.2019. 13:00 GSD 44
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 30.01.2019. 13:00 GSD 0
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 30.01.2019. 13:00 106,105 43
8553 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 30.01.2019. 13:00 509,506 0
130511 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 30.01.2019. 13:00 509,506 52
180401 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 30.01.2019. 13:00 GSL 0
172007 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 30.01.2019. 13:00 GSL 3
130405 Baze podataka dr Danijela Milošević 30.01.2019. 13:00 402,403,409,607,SL,SD, 0
150407 Baze podataka dr Danijela Milošević 30.01.2019. 13:00 402,403,409,607,SL,SD 128
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 30.01.2019. 13:00 409,402,403,607,SD,SL 28
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 30.01.2019. 17:00 Audio st. 3
240612 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 30.01.2019. 17:00 106 0
317112 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 30.01.2019. 17:00 106 5
150414 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 30.01.2019. 17:00 402,403 0
150707 Digitalne multimedije 2 dr Zoran Ćirović 30.01.2019. 17:00 402,403 3
190508 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 30.01.2019. 17:00 402,403 1
230311 Servisno orijentisana arhitektura dr Zoran Ćirović 30.01.2019. 17:00 402,403 0
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 30.01.2019. 17:00 402,403 10
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 30.01.2019. 17:00 Audio st. 7
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Nemanja Maček 30.01.2019. 17:00 SD 24
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 31.01.2019. 10:00 GSD 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 31.01.2019. 10:00 GSD 4
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 31.01.2019. 10:00 SD 54
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 31.01.2019. 10:00 302 0
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 31.01.2019. 10:00 302 30
100414 Fizika dr Vladimir Pavlović 31.01.2019. 10:00 302,304 0
101207 Fizika dr Vladimir Pavlović 31.01.2019. 10:00 302,304 61
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 31.01.2019. 10:00 607 6
180407 Internet marketing dr Milica Jevremović 31.01.2019. 10:00 406 0
170407 Marketing dr Milica Jevremović 31.01.2019. 10:00 406 16
170907 Internet marketing dr Milica Jevremović 31.01.2019. 10:00 406 0
170917 Internet marketing dr Milica Jevremović 31.01.2019. 10:00 406 42
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 31.01.2019. 10:00 106 25
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 31.01.2019. 13:00 402,403,409 21
120207 Električni motori dr Saša Stojković 31.01.2019. 13:00 106 35
150401 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 31.01.2019. 13:00 GSL 0
150107 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 31.01.2019. 13:00 GSL 1
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 31.01.2019. 13:00 GSL 1
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 31.01.2019. 13:00 SD 32
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 31.01.2019. 13:00 304 5
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 31.01.2019. 13:00 304 0
180217 Ekološki menadžment dr Milica Jevremović 31.01.2019. 13:00 510 10
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 31.01.2019. 13:00 SD 7
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 31.01.2019. 17:00 SD,SL 11
190808 Performanse diskova i sistema datoteka dr Borislav Đorđević 31.01.2019. 17:00 403 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 31.01.2019. 17:00 403,402 0
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 31.01.2019. 17:00 403,402 3
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 31.01.2019. 17:00 403,402 0
220611 Kvalitet električne energije dr Aleksandra Grujić 31.01.2019. 17:00 SD 0
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 31.01.2019. 17:00 SD 2
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Mile Petrović 31.01.2019. 17:00 406 0
317218 Metode istraživanja dr Miroslav Lutovac 31.01.2019. 17:00 SL,SD 57
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 31.01.2019. 17:00 406 0
150503 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 01.02.2019. 09:00 509,402,409,403,506,607 0
101307 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 01.02.2019. 09:00 509,402,409,403,506,607 2
150503 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 01.02.2019. 09:00 607,506,509,402,403,409 0
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 01.02.2019. 09:00 607,506,509,402,403,409 234
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 01.02.2019. 10:00 GSL 7
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 01.02.2019. 10:00 406 10
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 01.02.2019. 10:00 106 2
130317 Meko računarstvo dr Nemanja Maček 01.02.2019. 10:00 109,112 0
130311 Programiranje veb aplikacija dr Ivan Vulić 01.02.2019. 10:00 109,112 5
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 01.02.2019. 13:00 302,304 64
162507 Multimedijalna produkcija mr Aleksandar Kajević 01.02.2019. 13:00 310,GSL 0
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 01.02.2019. 13:00 106 0
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 01.02.2019. 13:00 106 32
140111 Uvod u dijagnostiku vozila mr Milija Džekulić 01.02.2019. 13:00 106 1
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 01.02.2019. 13:00 406 138
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 01.02.2019. 13:00 SD,SL 14
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 01.02.2019. 13:00 SD,SL 0
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Ljiljana Gulan 01.02.2019. 13:00 510 0
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 01.02.2019. 16:00 506,509,607 0
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 01.02.2019. 16:00 506,509,607 53
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 01.02.2019. 17:00 SL 2
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 01.02.2019. 17:00 SL 3
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 01.02.2019. 17:00 403 19
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 01.02.2019. 17:00 SL 16
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 01.02.2019. 17:00 SL 14
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 01.02.2019. 17:00 SL 1
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 01.02.2019. 17:00 SL 9
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 01.02.2019. 17:00 SL 5
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 01.02.2019. 17:00 SL 1
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 01.02.2019. 17:00 SL 14
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 01.02.2019. 17:00 SL 8
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 01.02.2019. 17:00 SL 0
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 02.02.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 413
100307 Inženjerska matematika dr Katarina Kukić 02.02.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 89
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 02.02.2019. 10:00 302 30
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 02.02.2019. 10:00 SD 7
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 02.02.2019. 10:00 304 0
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 02.02.2019. 10:00 304 38
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 02.02.2019. 10:00 406 6
101607 Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 02.02.2019. 10:00 406 2
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 02.02.2019. 10:00 406 38
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 02.02.2019. 10:00 106 0
140807 Održavanje motora i motornih vozila dr Sreten Perić 02.02.2019. 10:00 106 0
150507 Računari i periferije dr Gradimir Vukčević 02.02.2019. 10:00 509,506 148
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 02.02.2019. 13:00 302,304 17
140409 Robotika dr Veljko Potkonjak 02.02.2019. 13:00 106 0
141407 Robotika i automatizacija dr Veljko Potkonjak 02.02.2019. 13:00 106 30
240712 Robotika dr Veljko Potkonjak 02.02.2019. 13:00 106 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 02.02.2019. 13:00 112,109 0
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 02.02.2019. 13:00 112,109 95
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 02.02.2019. 13:00 406 0
101607 Stručna praksa dr Ivana Milošević 02.02.2019. 13:00 406 11
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 02.02.2019. 13:00 406 27
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 02.02.2019. 13:00 406 69
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 02.02.2019. 13:00 607 11
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 02.02.2019. 13:00 607,506,509,402,403,409 121
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 02.02.2019. 17:00 204 28
317315 Telekomunikaciona merenja dr Miroslav Lutovac 02.02.2019. 17:00 203 13
150411 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 112,109,402 0
150412 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 112,109,402 0
131007 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 112,109,402 0
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 112,109,402 5
190408 Internet telefonija i televizija dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 406 0
190608 Veb sistemi i tehnologije dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 112 0
191008 Bežični komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 112 2
230511 Korporacijske komutacione mreže dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 112,109 0
110111 Komunikacione mreže dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 112,109 2
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 112,109 4
190407 Internet telefonija i televizija dr Branimir Trenkić 02.02.2019. 17:00 406 0
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 02.02.2019. 17:00 SL 1
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina dr Željko Despotović 02.02.2019. 17:00 SL 0
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 02.02.2019. 17:00 SL 21
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 02.02.2019. 17:00 SL,SD 32
140402 Automatsko upravljanje 1 dr Goran Dikić 03.02.2019. 10:00 302,304 0
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Goran Dikić 03.02.2019. 10:00 302,304 0
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Emilija Kisić 03.02.2019. 10:00 302,304 75
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 03.02.2019. 10:00 SL,SD 22
180411 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 03.02.2019. 10:00 406 0
171107 Menadžment troškova dr Ivan Nikčević 03.02.2019. 10:00 406 0
172207 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 03.02.2019. 10:00 406 31
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 03.02.2019. 10:00 607 4
317217 Didaktika dr Jelena Krulj Drašković 03.02.2019. 11:00 GSL,GSD 28
120415 Relejna zaštita dr Saša Stojković 03.02.2019. 13:00 GSD 0
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 03.02.2019. 13:00 GSD 9
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 03.02.2019. 13:00 406 0
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 03.02.2019. 13:00 406 2
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 03.02.2019. 13:00 406 0
170410 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 03.02.2019. 13:00 310 0
170420 Kompjuterska animacija 2 dr Marina Kecman 03.02.2019. 13:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 03.02.2019. 13:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 03.02.2019. 13:00 310 68
162307 Kompjuterska animacija 2 dr Marina Kecman 03.02.2019. 13:00 310 0
260411 Kompjuterska animacija 2 dr Marina Kecman 03.02.2019. 13:00 310 0
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 03.02.2019. 13:00 302 0
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 03.02.2019. 13:00 302 3
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 03.02.2019. 13:00 302 0
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 03.02.2019. 13:00 302 0
140217 Signali i sistemi dr Emilija Kisić 03.02.2019. 13:00 SL,SD 6
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 03.02.2019. 17:00 310 10
260411 Interaktivne multimedije dr Marina Kecman 03.02.2019. 17:00 310 0
230811 Alarmni sistemi i video nadzor dr Nemanja Maček 03.02.2019. 17:00 GSL 0
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 03.02.2019. 17:00 GSL 0
230217 Etičko hakovanje i testiranje proboja u računarske mreže dr Nemanja Maček 03.02.2019. 17:00 GSL 0
220711 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 03.02.2019. 17:00 302 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 03.02.2019. 17:00 302 20
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 03.02.2019. 17:00 302 10
120407 Električni pogoni dr Milan Mijalković 04.02.2019. 10:00 106 0
121007 Električni pogoni dr Milan Mijalković 04.02.2019. 10:00 106 12
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 04.02.2019. 10:00 112,102 0
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 04.02.2019. 10:00 112,102 139
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 04.02.2019. 10:00 402,403,409 0
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 04.02.2019. 10:00 402,403,409 17
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 04.02.2019. 10:00 302 0
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 04.02.2019. 10:00 302 40
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 04.02.2019. 10:00 509,506 93
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 04.02.2019. 13:00 106 0
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 04.02.2019. 13:00 106 2
160404 Upravljanje proizvodnjom dr Živorad Vasić 04.02.2019. 13:00 607,SL,SD 0
160405 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 04.02.2019. 13:00 607,SL,SD 0
171207 Upravljanje proizvodnjom i logistikom dr Živorad Vasić 04.02.2019. 13:00 607,SL,SD 0
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 04.02.2019. 13:00 607,SL,SD 18
171207 Upravljanje proizvodnjom i uslugama dr Živorad Vasić 04.02.2019. 13:00 607,SL,SD 8
220111 Marketing istraživanja dr Živorad Vasić 04.02.2019. 13:00 607 0
172107 Upravljanje projektima dr Živorad Vasić 04.02.2019. 13:00 607,SL 81
170417 Video produkcija dr Dragan Dimčić 04.02.2019. 13:00 310 0
161907 Video produkcija dr Dragan Dimčić 04.02.2019. 13:00 310 31
180617 Zaštita od buke i vibracija dr Dragan Novković 04.02.2019. 13:00 510 0
170403 Kompjuterska grafika dr Perica Štrbac 04.02.2019. 13:00 302 0
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 04.02.2019. 13:00 302 1
180407 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 04.02.2019. 17:00 203 0
317111 Procesiranje signala dr Miroslav Lutovac 04.02.2019. 17:00 203 0
317117 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 04.02.2019. 17:00 203 23
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Svetlana Štrbac-Savić 04.02.2019. 17:00 607,SD 3
317317 Regulativa elektronskih komunikacija dr Tatjana Cvetković 04.02.2019. 17:00 SL 0
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Tatjana Cvetković 04.02.2019. 17:00 SL 29
100117 Nemački jezik dr Andrea Žerajić 04.02.2019. 17:00 106 18
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 05.02.2019. 10:00 SD 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 05.02.2019. 10:00 SD 23
101607 Stručna praksa dr Slavica Marinković 05.02.2019. 10:00 SD 6
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 05.02.2019. 10:00 SD 0
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 05.02.2019. 10:00 112,109 61
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 05.02.2019. 10:00 509,602,409,607 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 05.02.2019. 10:00 509,602,409,607 53
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 05.02.2019. 10:00 406 47
180117 Ekološka regulativa dr Darko Radosavljević 05.02.2019. 10:00 510 0
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 05.02.2019. 13:00 302,304 98
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 05.02.2019. 13:00 607 7
250113 Funkcionalni programski jezici dr Perica Štrbac 05.02.2019. 13:00 607 0
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 05.02.2019. 13:00 506 30
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 05.02.2019. 13:00 402,403,409 7
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 05.02.2019. 13:00 409,403,402 0
317206 Digitalni signal procesori dr Milan Mijalković 05.02.2019. 17:00 106 0
Upravljanje procesima dr Vera Petrović 05.02.2019. 17:00 SD 0
220111 Upravljanje dinamičkim sistemima dr Vera Petrović 05.02.2019. 17:00 SD 0
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 05.02.2019. 17:00 SD 0
240111 Upravljanje dinamičkim sistemima dr Vera Petrović 05.02.2019. 17:00 SD 0
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 05.02.2019. 17:00 102 11
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 05.02.2019. 17:00 SD 36
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 05.02.2019. 17:00 406 10
181117 Održivi razvoj dr Darko Radosavljević 05.02.2019. 17:00 607,406 24
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Milan Mijalković 06.02.2019. 10:00 302,304 25
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 06.02.2019. 10:00 402,403,607,112,109 111
120411 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 06.02.2019. 10:00 SL,SD 0
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 06.02.2019. 10:00 SL,SD 9
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 06.02.2019. 10:00 GSD 22
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 06.02.2019. 10:00 106 59
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Emilija Kisić 06.02.2019. 10:00 510 8
180410 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 06.02.2019. 10:00 406 0
171507 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 06.02.2019. 10:00 406 0
170111 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 06.02.2019. 10:00 406 2
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Marina Stamenović 06.02.2019. 10:00 510 0
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 06.02.2019. 10:00 409,506 36
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 06.02.2019. 13:00 GSD,GSL 0
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 06.02.2019. 13:00 GSD,GSL 29
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 06.02.2019. 13:00 SL 0
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 06.02.2019. 13:00 SL 21
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 06.02.2019. 13:00 302,304 33
101607 Stručna praksa mr Milija Džekulić 06.02.2019. 13:00 106 18
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 06.02.2019. 13:00 106 4
240812 Stručna praksa mr Milija Džekulić 06.02.2019. 13:00 106 0
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 06.02.2019. 17:00 402,403 6
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 06.02.2019. 17:00 112 0
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 06.02.2019. 17:00 112 3
240112 Konstrukcija i dinamika kretanja vozila dr Goran Vorotović 06.02.2019. 17:00 106 0
240412 Automatski menjački prenosnici dr Goran Vorotović 06.02.2019. 17:00 106 0
317103 Automatske transmisije dr Goran Vorotović 06.02.2019. 17:00 106 0
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 06.02.2019. 17:00 203 11
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 07.02.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 07.02.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 337
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 07.02.2019. 10:00 402,403,409 82
151207 Internet programiranje dr Miroslav Lutovac 07.02.2019. 10:00 607 103
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 07.02.2019. 10:00 302,304 0
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 07.02.2019. 10:00 302,304 9
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 07.02.2019. 10:00 406 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 07.02.2019. 10:00 406 41
170807 Biznis plan za e-poslovanje dr Dejan Tošić 07.02.2019. 13:00 406 3
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 07.02.2019. 13:00 406 41
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 07.02.2019. 13:00 403 0
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 07.02.2019. 13:00 403 2
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 07.02.2019. 13:00 302,304 102
120406 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 07.02.2019. 13:00 SD,SL 0
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 07.02.2019. 13:00 SD,SL 7
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 07.02.2019. 13:00 310,GSL 42
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 07.02.2019. 13:00 106 8
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 07.02.2019. 17:00 GSL 0
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 07.02.2019. 17:00 GSL 29
180107 Projektovanje elektronskih kola dr Dragana Prokin 07.02.2019. 17:00 403 0
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 07.02.2019. 17:00 403 0
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 07.02.2019. 17:00 403 0
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 07.02.2019. 17:00 Audio st. 4
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 07.02.2019. 17:00 Audio st. 0
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 07.02.2019. 17:00 Audio st. 3
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 07.02.2019. 17:00 106 0
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 07.02.2019. 17:00 106 33
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 07.02.2019. 17:00 106 0
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 07.02.2019. 17:00 106 0
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 07.02.2019. 17:00 106 8
317109 Dijagnostika sistema ubruzgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 07.02.2019. 17:00 106 0
160401 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 08.02.2019. 10:00 607 0
170307 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 08.02.2019. 10:00 607 49
170311 Operativni menadžment dr Živorad Vasić 08.02.2019. 10:00 607 2
171717 Menadžment dr Živorad Vasić 08.02.2019. 10:00 607 23
130307 Osnovi programiranja 1 dr Slobodanka Đenić 08.02.2019. 10:00 402,403,409 1
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 08.02.2019. 10:00 402,403,409 19
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 08.02.2019. 10:00 SD 1
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 08.02.2019. 10:00 106 2
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 08.02.2019. 10:00 402,403,409 6
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 08.02.2019. 10:00 SL 39
170511 Preduzetništvo dr Aca Marković 08.02.2019. 13:00 GSL 5
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 08.02.2019. 13:00 607 10
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 08.02.2019. 13:00 607 58
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 08.02.2019. 13:00 406 10
100607 Verovatnoća i statistika dr Vladimir Baltić 08.02.2019. 13:00 SD 4
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici dr Saša Stojković 08.02.2019. 17:00 602 1
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 08.02.2019. 17:00 602 2
220411 Bezbednost i zaštita na radu u elektroenergetici dr Ivana Vlajić-Naumovska 08.02.2019. 17:00 302 0
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 08.02.2019. 17:00 302 37
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 08.02.2019. 17:00 SL 0
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 08.02.2019. 17:00 SL 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 08.02.2019. 17:00 SL 8
170413 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 09.02.2019. 10:00 106 0
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 09.02.2019. 10:00 106 3
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 09.02.2019. 10:00 106 0
111707 Energetska elektronika dr Milan Mijalković 09.02.2019. 10:00 304 46
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 09.02.2019. 10:00 SD,SL 12
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 09.02.2019. 10:00 607,402,403 85
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 09.02.2019. 10:00 406 0
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 09.02.2019. 10:00 406 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Milan Mijalković 09.02.2019. 13:00 302,304 68
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 09.02.2019. 13:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 09.02.2019. 13:00 112,109 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 09.02.2019. 13:00 112,109 5
170414 Ozvučavanje dr Dragan Novković 09.02.2019. 13:00 106 0
162707 Ozvučavanje dr Dragan Novković 09.02.2019. 13:00 106 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 09.02.2019. 13:00 SD 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 09.02.2019. 13:00 SD 0
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 09.02.2019. 13:00 106 25
260111 Snimanje i produkcija zvuka za medije dr Sonja Krstić 09.02.2019. 17:00 Audio st. 0
260511 Primenjena akustika dr Sonja Krstić 09.02.2019. 17:00 Audio st. 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 09.02.2019. 17:00 Audio st. 0
130409 Mikroračunarski sistemi dr Milan Mijalković 09.02.2019. 17:00 304 0
130406 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 09.02.2019. 17:00 304 0
150607 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 09.02.2019. 17:00 304 2
190708 Primena digitalnih signal-procesora dr Milan Mijalković 09.02.2019. 17:00 304 0
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 09.02.2019. 17:00 509 1
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 09.02.2019. 17:00 509 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 09.02.2019. 17:00 509 1
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 09.02.2019. 17:00 509 11
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 09.02.2019. 17:00 SL 4
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 09.02.2019. 17:00 SL 3
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 09.02.2019. 17:00 SL 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 09.02.2019. 17:00 SL 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 09.02.2019. 17:00 SL 5
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 09.02.2019. 17:00 SL 2
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 09.02.2019. 17:00 304 2
260211 Televizijska produkcija dr Ivana Milošević 09.02.2019. 17:00 Audio st. 0
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 09.02.2019. 17:00 607 12
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 09.02.2019. 17:00 402,403 108
230211 Upravljanje informacionom bezbednošću dr Nemanja Maček 09.02.2019. 17:00 SD 0
171407 Poslovna komunikacija dr Emilija Marković 09.02.2019. 17:00 SL 1
317209 Psihologija dr Emilija Marković 09.02.2019. 17:00 SL 45
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 10.02.2019. 10:00 402,403 127
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 10.02.2019. 10:00 402,403 2
170607 Osnovi elektronskog poslovanja dr Dejan Tošić 10.02.2019. 10:00 406 2
170117 Elektronsko poslovanje dr Dejan Tošić 10.02.2019. 10:00 406 0
170411 Regulativa u e-poslovanju dr Branimir Trenkić 10.02.2019. 10:00 112,109 2
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 10.02.2019. 10:00 109,112 0
160207 Mediji masovne komunikacije dr Divna Vuksanović 10.02.2019. 10:00 510 6
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 10.02.2019. 10:00 106 0
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 10.02.2019. 10:00 106 1
100408 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 10.02.2019. 10:00 GSD 0
100107 Matematika 1 dr Vladimir Baltić 10.02.2019. 10:00 GSD 18
100207 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 10.02.2019. 10:00 GSD 1
100207 Viša matematika dr Vladimir Baltić 10.02.2019. 10:00 GSD 1
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama dr Zoranka Malešević 10.02.2019. 10:00 510 8
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 10.02.2019. 13:00 406 14
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 10.02.2019. 13:00 302 0
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 10.02.2019. 13:00 302 5
130408 Digitalna obrada signala . Komisija . 10.02.2019. 13:00 510 0
130407 Digitalna obrada signala . Komisija . 10.02.2019. 13:00 510 3
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Branimir Trenkić 10.02.2019. 13:00 109,112 43
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 10.02.2019. 13:00 GSL 0
170406 MIDI sistemi dr Dragan Novković 10.02.2019. 13:00 GSL 0
160607 MIDI sistemi dr Dragan Novković 10.02.2019. 13:00 GSL 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 10.02.2019. 13:00 GSL 1
160607 MIDI i sinteza zvuka dr Dragan Novković 10.02.2019. 13:00 GSL 0
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 10.02.2019. 13:00 310 0
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 10.02.2019. 13:00 310 53
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 10.02.2019. 13:00 506,509,607 17
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 10.02.2019. 17:00 607 0
190408 Internet telefonija i televizija dr Mile Petrović 10.02.2019. 17:00 406 1
260311 HD i 3D televizija dr Mile Petrović 10.02.2019. 17:00 406 0
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Mile Petrović 10.02.2019. 17:00 406 7
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 10.02.2019. 17:00 106 2
240312 Direktno ubrizgavanje benzina mr Milija Džekulić 10.02.2019. 17:00 106 0
260611 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 10.02.2019. 17:00 310 0
317310 Multimedijalna posprodukcija dr Marina Kecman 10.02.2019. 17:00 310 0