Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Raspored ispita za Septembar (2018/2019)

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
120407 Električni pogoni dr Milan Mijalković 02.09.2019. 10:00 106 0
121007 Električni pogoni dr Milan Mijalković 02.09.2019. 10:00 106 4
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 02.09.2019. 10:00 SD 4
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 02.09.2019. 10:00 304 0
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 02.09.2019. 10:00 304 3
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 02.09.2019. 10:00 304 3
100117 Nemački jezik dr Andrea Žerajić 02.09.2019. 10:00 SD 0
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 02.09.2019. 10:00 402,403,409 8
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 02.09.2019. 13:00 GSL 0
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 02.09.2019. 13:00 GSL 0
180617 Zaštita od buke i vibracija dr Dragan Novković 02.09.2019. 13:00 GSL 0
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 02.09.2019. 13:00 GSL 2
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 02.09.2019. 13:00 302 1
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 02.09.2019. 13:00 509 0
150311 Relacione baze podataka mr Miloš Pejanović 02.09.2019. 13:00 402,403,409 12
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 02.09.2019. 13:00 SD 1
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 02.09.2019. 17:00 Audio st. 0
190808 Performanse diskova i sistema datoteka dr Borislav Đorđević 02.09.2019. 17:00 112,109 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 02.09.2019. 17:00 112,109 0
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 02.09.2019. 17:00 112,109 0
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 02.09.2019. 17:00 112,109 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 02.09.2019. 17:00 Audio st. 0
220711 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 02.09.2019. 17:00 304 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 02.09.2019. 17:00 304 2
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 02.09.2019. 17:00 304 0
130307 Osnovi programiranja 1 dr Slobodanka Đenić 03.09.2019. 10:00 509,402,409,403,103,506 0
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 03.09.2019. 10:00 509,402,409,403,103,506 35
140409 Robotika dr Veljko Potkonjak 03.09.2019. 10:00 102 0
141407 Robotika i automatizacija dr Veljko Potkonjak 03.09.2019. 10:00 102 0
240712 Robotika dr Veljko Potkonjak 03.09.2019. 10:00 102 0
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 03.09.2019. 10:00 302 8
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 03.09.2019. 10:00 302 0
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 03.09.2019. 10:00 607,402,403,409,103,112,209 15
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 03.09.2019. 10:00 106 0
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 03.09.2019. 10:00 106 2
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 03.09.2019. 13:00 409 6
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 03.09.2019. 13:00 406 8
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 03.09.2019. 13:00 302 2
161207 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 03.09.2019. 13:00 GSD 0
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 03.09.2019. 13:00 GSD 0
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 03.09.2019. 13:00 GSD 9
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 03.09.2019. 13:00 304 1
101607 Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 03.09.2019. 13:00 304 5
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 03.09.2019. 13:00 304 1
170410 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 03.09.2019. 13:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 03.09.2019. 13:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 03.09.2019. 13:00 310 8
180411 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 03.09.2019. 13:00 510 0
171107 Menadžment troškova dr Ivan Nikčević 03.09.2019. 13:00 510 0
172207 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 03.09.2019. 13:00 510 0
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 03.09.2019. 17:00 409 0
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 03.09.2019. 17:00 409 0
317315 Telekomunikaciona merenja dr Miroslav Lutovac 03.09.2019. 17:00 203 0
100414 Fizika dr Vladimir Pavlović 03.09.2019. 17:00 106 0
101207 Fizika dr Vladimir Pavlović 03.09.2019. 17:00 106 1
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 03.09.2019. 17:00 SD 0
120415 Relejna zaštita dr Saša Stojković 04.09.2019. 10:00 106 0
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 04.09.2019. 10:00 106 12
150503 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 04.09.2019. 10:00 607 0
101307 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 04.09.2019. 10:00 607 12
150411 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 04.09.2019. 10:00 112,109 0
150412 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 04.09.2019. 10:00 112,109 0
131007 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 04.09.2019. 10:00 112,109 0
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 04.09.2019. 10:00 112,109 7
230511 Korporacijske komutacione mreže dr Branimir Trenkić 04.09.2019. 10:00 112,109 0
110111 Komunikacione mreže dr Branimir Trenkić 04.09.2019. 10:00 112,109 0
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 04.09.2019. 10:00 607 2
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Ljiljana Gulan 04.09.2019. 10:00 510 1
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 04.09.2019. 10:00 SL 10
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 04.09.2019. 13:00 106 1
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 04.09.2019. 13:00 302 1
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 04.09.2019. 13:00 509 0
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 0
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 0
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 0
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 0
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 1
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 0
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 0
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 04.09.2019. 17:00 SD 0
317218 Metode istraživanja dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 0
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 2
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 3
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 1
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 0
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 3
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 04.09.2019. 17:00 SD 1
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 04.09.2019. 17:00 106 2
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 04.09.2019. 17:00 106 1
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 04.09.2019. 17:00 106 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 04.09.2019. 17:00 106 10
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 05.09.2019. 10:00 402 15
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 05.09.2019. 10:00 402,403,409 15
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 05.09.2019. 10:00 509,506 4
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Emilija Kisić 05.09.2019. 10:00 302 4
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 05.09.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 24
100107 Matematika 1 dr Vladimir Baltić 05.09.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 3
100307 Inženjerska matematika dr Katarina Kukić 05.09.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 5
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 05.09.2019. 13:00 GSD 0
110406 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 05.09.2019. 13:00 302 0
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 05.09.2019. 13:00 302,304 0
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 05.09.2019. 13:00 302 0
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 05.09.2019. 13:00 106 2
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 05.09.2019. 13:00 406 3
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 05.09.2019. 13:00 607 0
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 05.09.2019. 13:00 607 7
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 05.09.2019. 13:00 506,509 0
170407 Marketing dr Milica Jevremović 05.09.2019. 13:00 GSL 2
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 05.09.2019. 15:00 403 0
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 05.09.2019. 15:00 403 1
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 05.09.2019. 17:00 409 1
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 05.09.2019. 17:00 403 0
260311 HD i 3D televizija dr Mile Petrović 05.09.2019. 17:00 406 0
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Mile Petrović 05.09.2019. 17:00 406 0
260611 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 05.09.2019. 17:00 310 0
317310 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 05.09.2019. 17:00 310 0
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 06.09.2019. 10:00 409 1
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 06.09.2019. 10:00 109,112 0
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 06.09.2019. 10:00 109,112 0
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 06.09.2019. 10:00 304 0
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 06.09.2019. 10:00 304 0
100607 Verovatnoća i statistika dr Vladimir Baltić 06.09.2019. 10:00 SL 0
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 06.09.2019. 10:00 SD 9
100207 Viša matematika dr Vladimir Baltić 06.09.2019. 10:00 SD 1
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 06.09.2019. 13:00 402,403 12
150707 Digitalne multimedije 2 dr Zoran Ćirović 06.09.2019. 13:00 402,403 0
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 06.09.2019. 13:00 302 0
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 06.09.2019. 13:00 302 1
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Branimir Trenkić 06.09.2019. 13:00 112,109 2
190407 Internet telefonija i televizija dr Branimir Trenkić 06.09.2019. 13:00 112,109 0
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 06.09.2019. 13:00 607 8
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 06.09.2019. 13:00 GSL 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 06.09.2019. 13:00 GSL 0
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 06.09.2019. 13:00 304 15
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 06.09.2019. 13:00 304 0
240612 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 06.09.2019. 17:00 106 0
317112 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 06.09.2019. 17:00 106 0
150414 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 06.09.2019. 17:00 403 0
190508 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 06.09.2019. 17:00 403 0
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 06.09.2019. 17:00 403 0
180407 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 06.09.2019. 17:00 203 0
317117 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 06.09.2019. 17:00 203 0
180307 Kompresija video i audio signala dr Amela Zeković 06.09.2019. 17:00 GSL 0
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 06.09.2019. 17:00 GSL 0
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 06.09.2019. 17:00 SD 0
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 07.09.2019. 10:00 SD 4
101607 Stručna praksa mr Milija Džekulić 07.09.2019. 10:00 106 3
140111 Uvod u dijagnostiku vozila mr Milija Džekulić 07.09.2019. 10:00 106 0
240812 Stručna praksa mr Milija Džekulić 07.09.2019. 10:00 106 0
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 07.09.2019. 10:00 106 3
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 07.09.2019. 10:00 607,402,403,509 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 07.09.2019. 10:00 607,402,403,509 53
170405 Osnovi audiotehnike dr Dragan Novković 07.09.2019. 10:00 GSL 0
160507 Osnovi audiotehnike dr Dragan Novković 07.09.2019. 10:00 GSL 0
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 07.09.2019. 10:00 GSL 1
180117 Ekološka regulativa dr Darko Radosavljević 07.09.2019. 10:00 510 0
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 07.09.2019. 13:00 106 0
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 07.09.2019. 13:00 106 2
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 07.09.2019. 13:00 302,304 0
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 07.09.2019. 13:00 302,304 7
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 07.09.2019. 13:00 GSD 16
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 07.09.2019. 13:00 406 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 07.09.2019. 13:00 406 1
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 07.09.2019. 13:00 607 27
130217 Veštačka inteligencija dr Emilija Kisić 07.09.2019. 13:00 SD 13
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici dr Saša Stojković 07.09.2019. 17:00 602 0
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 07.09.2019. 17:00 602 0
151207 Internet programiranje dr Miroslav Lutovac 07.09.2019. 17:00 402,403 4
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 07.09.2019. 17:00 112,109 2
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 07.09.2019. 17:00 112,109 0
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 07.09.2019. 17:00 607 0
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 08.09.2019. 10:00 302,304 0
101607 Stručna praksa dr Slavica Marinković 08.09.2019. 10:00 302,304 6
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 08.09.2019. 10:00 302,304 0
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 08.09.2019. 10:00 302,304 0
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 08.09.2019. 10:00 SL,SD 13
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 08.09.2019. 10:00 607 11
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 08.09.2019. 13:00 GSL 0
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 08.09.2019. 13:00 GSL 0
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 08.09.2019. 13:00 403 0
181217 Proizvodnja energije iz otpada dr Aleksandra Grujić 08.09.2019. 13:00 302 2
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 08.09.2019. 13:00 SD 2
150507 Računari i periferije dr Gradimir Vukčević 08.09.2019. 13:00 506,509 3
171407 Poslovna komunikacija dr Emilija Marković 08.09.2019. 13:00 406 5
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 08.09.2019. 17:00 509 0
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 08.09.2019. 17:00 509 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 08.09.2019. 17:00 509 1
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 08.09.2019. 17:00 509 1
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 08.09.2019. 17:00 Audio st. 0
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 08.09.2019. 17:00 Audio st. 0
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 08.09.2019. 17:00 607 14
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 08.09.2019. 17:00 607 2
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 08.09.2019. 17:00 607,509,506 7
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 08.09.2019. 17:00 607 0
130311 Programiranje veb aplikacija dr Ivan Vulić 08.09.2019. 17:00 506 1
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 09.09.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 09.09.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 6
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 09.09.2019. 10:00 310 0
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 09.09.2019. 10:00 310 5
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 09.09.2019. 10:00 112 0
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 09.09.2019. 10:00 106 0
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama dr Zoranka Malešević 09.09.2019. 10:00 510 0
160207 Mediji masovne komunikacije dr Emilija Marković 09.09.2019. 12:00 310 0
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 09.09.2019. 13:00 112,109 1
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 09.09.2019. 13:00 402,403,409,607 13
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 09.09.2019. 13:00 406 8
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 09.09.2019. 13:00 304,302 5
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 09.09.2019. 13:00 310,GSL 0
317206 Digitalni signal procesori dr Milan Mijalković 09.09.2019. 17:00 GSL 0
170511 Preduzetništvo dr Aca Marković 09.09.2019. 17:00 406 1
240312 Direktno ubrizgavanje benzina mr Milija Džekulić 09.09.2019. 17:00 106 0
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 09.09.2019. 17:00 SL,SD 0
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 09.09.2019. 17:00 SL,SD 4
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 09.09.2019. 17:00 SL,SD 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 09.09.2019. 17:00 SL,SD 6
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 09.09.2019. 17:00 310 0
260411 Interaktivne multimedije dr Marina Kecman 09.09.2019. 17:00 310 0
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 09.09.2019. 17:00 106 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 09.09.2019. 17:00 106 0
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 09.09.2019. 17:00 106 0
317109 Dijagnostika sistema ubruzgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 09.09.2019. 17:00 106 0
111707 Energetska elektronika dr Milan Mijalković 10.09.2019. 10:00 106 5
170807 Biznis plan za e-poslovanje dr Dejan Tošić 10.09.2019. 10:00 406 0
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 10.09.2019. 10:00 406 0
120411 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 10.09.2019. 10:00 302 0
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 10.09.2019. 10:00 302 16
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 10.09.2019. 10:00 310 0
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 10.09.2019. 10:00 310 0
110401 Analogna elektronika dr Amela Zeković 10.09.2019. 10:00 SD 0
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 10.09.2019. 10:00 SD 3
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 10.09.2019. 10:00 SD 4
130409 Mikroračunarski sistemi dr Milan Mijalković 10.09.2019. 13:00 SL 0
130406 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 10.09.2019. 13:00 SL 0
150607 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 10.09.2019. 13:00 SL 12
190708 Primena digitalnih signal-procesora dr Milan Mijalković 10.09.2019. 13:00 SL 0
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 10.09.2019. 13:00 403,402,409,607 3
170117 Elektronsko poslovanje dr Dejan Tošić 10.09.2019. 13:00 406 8
150401 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 10.09.2019. 13:00 GSD 0
150107 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 10.09.2019. 13:00 GSD 0
162507 Multimedijalna produkcija mr Aleksandar Kajević 10.09.2019. 13:00 310 2
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 10.09.2019. 13:00 GSD 11
130317 Meko računarstvo mr Miloš Pejanović 10.09.2019. 13:00 506,509 5
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 10.09.2019. 17:00 406 0
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 10.09.2019. 17:00 GSL 1
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina dr Željko Despotović 10.09.2019. 17:00 GSL 0
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 10.09.2019. 17:00 GSL 0
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Svetlana Štrbac-Savić 10.09.2019. 17:00 402,409 2
170413 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 11.09.2019. 10:00 106 0
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 11.09.2019. 10:00 106 0
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 11.09.2019. 10:00 106 1
120406 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 11.09.2019. 10:00 302,304 0
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 11.09.2019. 10:00 302,304 2
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 11.09.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 11.09.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 30
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 11.09.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 12
160404 Upravljanje proizvodnjom dr Živorad Vasić 11.09.2019. 13:00 607,302 0
160405 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 11.09.2019. 13:00 607,302 0
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 11.09.2019. 13:00 607,302 12
171207 Upravljanje proizvodnjom i uslugama dr Živorad Vasić 11.09.2019. 13:00 607,302 0
172107 Upravljanje projektima dr Živorad Vasić 11.09.2019. 13:00 607,302 1
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 11.09.2019. 13:00 SL,SD 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 11.09.2019. 13:00 SL,SD 1
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 11.09.2019. 13:00 SL,SD 4
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 11.09.2019. 13:00 403,402,409 0
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 11.09.2019. 13:00 403,402,409 29
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 11.09.2019. 13:00 406 0
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 11.09.2019. 13:00 406 0
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 11.09.2019. 13:00 106 0
140807 Održavanje motora i motornih vozila dr Sreten Perić 11.09.2019. 13:00 106 0
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 11.09.2019. 13:00 106 0
140807 Motorna vozila dr Sreten Perić 11.09.2019. 13:00 106 0
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 11.09.2019. 17:00 406 0
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 11.09.2019. 17:00 302 1
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Nemanja Maček 11.09.2019. 17:00 304 0
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 12.09.2019. 10:00 SD,SD 30
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 12.09.2019. 10:00 607 19
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 12.09.2019. 10:00 607 1
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 12.09.2019. 10:00 406 0
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 12.09.2019. 10:00 406 12
101607 Stručna praksa dr Ivana Milošević 12.09.2019. 10:00 406 2
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Milan Mijalković 12.09.2019. 13:00 302,304 38
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 12.09.2019. 13:00 GSD 1
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 12.09.2019. 13:00 GSL 19
240211 Održivi razvoj dr Darko Radosavljević 12.09.2019. 13:00 510 0
181117 Održivi razvoj dr Darko Radosavljević 12.09.2019. 13:00 510 0
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 12.09.2019. 17:00 Audio st. 0
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 12.09.2019. 17:00 SL 1
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 12.09.2019. 17:00 102 1
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 12.09.2019. 17:00 SD 0
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 12.09.2019. 17:00 SD 1
170411 Regulativa u e-poslovanju dr Branimir Trenkić 12.09.2019. 17:00 SD 0
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 12.09.2019. 17:00 Audio st. 0
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Tatjana Cvetković 12.09.2019. 17:00 302 1
160401 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 13.09.2019. 10:00 602 0
170307 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 13.09.2019. 10:00 602 1
170311 Operativni menadžment dr Živorad Vasić 13.09.2019. 10:00 602 0
220111 Marketing istraživanja dr Živorad Vasić 13.09.2019. 10:00 602 0
171717 Menadžment dr Živorad Vasić 13.09.2019. 10:00 602 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 13.09.2019. 10:00 409 1
120207 Električni motori dr Saša Stojković 13.09.2019. 10:00 106 2
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 13.09.2019. 10:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 13.09.2019. 10:00 112,109 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 13.09.2019. 10:00 112,109 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 13.09.2019. 10:00 112,109 2
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 13.09.2019. 10:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 13.09.2019. 10:00 GSL 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 13.09.2019. 10:00 GSL 8
180401 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 13.09.2019. 10:00 406 0
180407 Internet marketing dr Milica Jevremović 13.09.2019. 10:00 406 0
172007 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 13.09.2019. 10:00 406 3
170907 Internet marketing dr Milica Jevremović 13.09.2019. 10:00 406 0
180217 Ekološki menadžment dr Milica Jevremović 13.09.2019. 10:00 406 0
170917 Internet marketing dr Milica Jevremović 13.09.2019. 10:00 406 0
317217 Didaktika dr Jelena Krulj Drašković 13.09.2019. 11:00 105 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Milan Mijalković 13.09.2019. 13:00 302 2
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 13.09.2019. 13:00 106 0
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 13.09.2019. 13:00 SD 0
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 13.09.2019. 13:00 SL 0
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 13.09.2019. 13:00 SL 0
260211 Televizijska produkcija dr Ivana Milošević 13.09.2019. 13:00 SL 0
8553 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 13.09.2019. 13:00 509,506 0
230811 Alarmni sistemi i video nadzor dr Nemanja Maček 13.09.2019. 13:00 509,506 0
130511 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 13.09.2019. 13:00 509,506 0
230217 Etičko hakovanje i testiranje proboja u računarske mreže dr Nemanja Maček 13.09.2019. 13:00 509,506 0
130407 Digitalna obrada signala dr Emilija Kisić 13.09.2019. 13:00 SL 0
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Emilija Kisić 13.09.2019. 13:00 SL,SD 0
140217 Signali i sistemi dr Emilija Kisić 13.09.2019. 13:00 SL,SD 23
180410 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 13.09.2019. 13:00 406 0
171507 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 13.09.2019. 13:00 406 0
170111 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 13.09.2019. 13:00 406 2
180107 Projektovanje elektronskih kola dr Dragana Prokin 13.09.2019. 17:00 204 0
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 13.09.2019. 17:00 204 0
190408 Internet telefonija i televizija dr Mile Petrović 13.09.2019. 17:00 406 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Mile Petrović 13.09.2019. 17:00 406 0
190608 Veb sistemi i tehnologije dr Branimir Trenkić 13.09.2019. 17:00 112,109 0
191008 Bežični komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 13.09.2019. 17:00 112,109 0
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 13.09.2019. 17:00 112,109 3
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 13.09.2019. 17:00 112,109 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 13.09.2019. 17:00 406 0
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 13.09.2019. 17:00 406 0
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 13.09.2019. 17:00 SD 0
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 13.09.2019. 17:00 SD 5
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 13.09.2019. 17:00 SD 0
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 13.09.2019. 17:00 SD 0
317317 Regulativa elektronskih komunikacija dr Tatjana Cvetković 13.09.2019. 17:00 304 0
317209 Psihologija dr Emilija Marković 13.09.2019. 17:00 SD 0