Stranica od

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Raspored ispita za Februar (2018/2019)

Ostali rokovi za školsku godinu

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
140409 Robotika dr Veljko Potkonjak 13.02.2019. 10:00 106 0
141407 Robotika i automatizacija dr Veljko Potkonjak 13.02.2019. 10:00 106 21
240712 Robotika dr Veljko Potkonjak 13.02.2019. 10:00 106 0
150503 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 13.02.2019. 10:00 607 0
101307 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 13.02.2019. 10:00 607 0
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 13.02.2019. 10:00 302,304 24
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 13.02.2019. 10:00 SL,SD 13
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 13.02.2019. 10:00 406 1
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 13.02.2019. 10:00 406 0
170410 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 13.02.2019. 10:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 13.02.2019. 10:00 310 35
150503 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 13.02.2019. 10:00 607,402,403 0
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 13.02.2019. 10:00 607,402,403 85
180117 Ekološka regulativa dr Darko Radosavljević 13.02.2019. 10:00 510 0
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 13.02.2019. 13:00 402,403 29
170607 Osnovi elektronskog poslovanja dr Dejan Tošić 13.02.2019. 13:00 SD 0
170117 Elektronsko poslovanje dr Dejan Tošić 13.02.2019. 13:00 SD 0
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 13.02.2019. 13:00 406 37
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 13.02.2019. 13:00 SD 0
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 13.02.2019. 13:00 SD 20
170411 Regulativa u e-poslovanju dr Branimir Trenkić 13.02.2019. 13:00 SD 1
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 13.02.2019. 13:00 106 30
140217 Signali i sistemi dr Emilija Kisić 13.02.2019. 13:00 GSL 6
100408 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 13.02.2019. 13:00 302 0
100207 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 13.02.2019. 13:00 302 0
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 13.02.2019. 13:00 302 12
100207 Viša matematika dr Vladimir Baltić 13.02.2019. 13:00 302 1
130311 Programiranje veb aplikacija dr Ivan Vulić 13.02.2019. 13:00 409 3
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 13.02.2019. 13:00 506 21
190808 Performanse diskova i sistema datoteka dr Borislav Đorđević 13.02.2019. 17:00 402,403 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 13.02.2019. 17:00 402,403 0
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 13.02.2019. 17:00 402,403 0
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 13.02.2019. 17:00 402,403 0
190408 Internet telefonija i televizija dr Mile Petrović 13.02.2019. 17:00 406 0
260311 HD i 3D televizija dr Mile Petrović 13.02.2019. 17:00 406 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Mile Petrović 13.02.2019. 17:00 406 0
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Mile Petrović 13.02.2019. 17:00 406 0
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 13.02.2019. 17:00 SD 1
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 13.02.2019. 17:00 SD 3
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Svetlana Štrbac-Savić 13.02.2019. 17:00 409 2
250113 Funkcionalni programski jezici dr Perica Štrbac 13.02.2019. 17:00 607 0
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 13.02.2019. 17:00 607 3
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 14.02.2019. 10:00 106 1
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 14.02.2019. 10:00 106 0
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 14.02.2019. 10:00 106 10
130307 Osnovi programiranja 1 dr Slobodanka Đenić 14.02.2019. 10:00 402,403,409 1
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 14.02.2019. 10:00 402,403,409 12
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 14.02.2019. 10:00 SD,SL 16
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 14.02.2019. 10:00 310 0
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 14.02.2019. 10:00 310 25
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 14.02.2019. 10:00 GSL 12
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 14.02.2019. 10:00 402,403,409 3
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 14.02.2019. 10:00 506,509 13
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Emilija Kisić 14.02.2019. 10:00 510 6
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 14.02.2019. 10:00 607 4
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 14.02.2019. 13:00 406 6
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 14.02.2019. 13:00 310,GSL 46
151207 Internet programiranje dr Miroslav Lutovac 14.02.2019. 13:00 607 47
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Branimir Trenkić 14.02.2019. 13:00 112,109 22
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 14.02.2019. 13:00 510 20
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 14.02.2019. 13:00 510 6
120415 Relejna zaštita dr Saša Stojković 14.02.2019. 17:00 406 0
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 14.02.2019. 17:00 406 10
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 14.02.2019. 17:00 304 3
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 14.02.2019. 17:00 102 6
190608 Veb sistemi i tehnologije dr Branimir Trenkić 14.02.2019. 17:00 112,109 0
191008 Bežični komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 14.02.2019. 17:00 112,109 1
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 14.02.2019. 17:00 112,109 0
190407 Internet telefonija i televizija dr Branimir Trenkić 14.02.2019. 17:00 112,109 0
180307 Kompresija video i audio signala dr Amela Zeković 14.02.2019. 17:00 203 1
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 14.02.2019. 17:00 203 9
111707 Energetska elektronika dr Milan Mijalković 18.02.2019. 10:00 SD 36
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 18.02.2019. 10:00 402,403,409 47
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 18.02.2019. 10:00 409 2
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 18.02.2019. 10:00 SL 0
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 18.02.2019. 10:00 SL 6
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 18.02.2019. 10:00 SL 5
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 18.02.2019. 10:00 SL 0
180407 Internet marketing dr Milica Jevremović 18.02.2019. 10:00 406 0
180410 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 18.02.2019. 10:00 406 1
170407 Marketing dr Milica Jevremović 18.02.2019. 10:00 406 14
170907 Internet marketing dr Milica Jevremović 18.02.2019. 10:00 406 0
171507 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 18.02.2019. 10:00 406 1
170111 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 18.02.2019. 10:00 406 2
170917 Internet marketing dr Milica Jevremović 18.02.2019. 10:00 406 28
120407 Električni pogoni dr Milan Mijalković 18.02.2019. 13:00 106 0
121007 Električni pogoni dr Milan Mijalković 18.02.2019. 13:00 106 7
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 18.02.2019. 13:00 112,109 0
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 18.02.2019. 13:00 112,109 25
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 18.02.2019. 13:00 402,403 13
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 18.02.2019. 13:00 SD 16
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 18.02.2019. 13:00 GSL,GSD 78
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 18.02.2019. 13:00 510 2
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 18.02.2019. 13:00 510 3
180401 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 18.02.2019. 13:00 406 0
172007 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 18.02.2019. 13:00 406 2
180217 Ekološki menadžment dr Milica Jevremović 18.02.2019. 13:00 406 5
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 18.02.2019. 17:00 409 0
150409 Računarske periferije i interfejsi . Komisija . 18.02.2019. 17:00 607 1
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 18.02.2019. 17:00 406 6
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 18.02.2019. 17:00 607,402,403 56
220711 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 18.02.2019. 17:00 304 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 18.02.2019. 17:00 304 10
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 18.02.2019. 17:00 304 3
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 19.02.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 218
100107 Matematika 1 dr Vladimir Baltić 19.02.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 11
100307 Inženjerska matematika dr Katarina Kukić 19.02.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 54
170413 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 19.02.2019. 10:00 106 0
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 19.02.2019. 10:00 106 0
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 19.02.2019. 10:00 106 1
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 19.02.2019. 10:00 106 0
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 19.02.2019. 10:00 106 0
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 19.02.2019. 10:00 102 83
170807 Biznis plan za e-poslovanje dr Dejan Tošić 19.02.2019. 10:00 406 2
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 19.02.2019. 10:00 406 19
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 19.02.2019. 10:00 112,109 26
120207 Električni motori dr Saša Stojković 19.02.2019. 13:00 106 35
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 19.02.2019. 13:00 304 1
100607 Verovatnoća i statistika dr Vladimir Baltić 19.02.2019. 13:00 406 2
180411 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 19.02.2019. 13:00 302 0
171107 Menadžment troškova dr Ivan Nikčević 19.02.2019. 13:00 302 1
172207 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 19.02.2019. 13:00 302 7
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama dr Zoranka Malešević 19.02.2019. 13:00 510 8
100117 Nemački jezik dr Andrea Žerajić 19.02.2019. 14:00 105 1
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 19.02.2019. 16:00 GSD 39
162507 Multimedijalna produkcija mr Aleksandar Kajević 19.02.2019. 17:00 310 2
240312 Direktno ubrizgavanje benzina mr Milija Džekulić 19.02.2019. 17:00 106 0
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 19.02.2019. 17:00 SD 0
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 19.02.2019. 17:00 SD 38
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 19.02.2019. 17:00 SD 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 19.02.2019. 17:00 SD 5
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 19.02.2019. 17:00 106 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 19.02.2019. 17:00 106 2
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 19.02.2019. 17:00 106 23
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 19.02.2019. 17:00 106 0
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 19.02.2019. 17:00 106 0
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 19.02.2019. 17:00 106 0
317109 Dijagnostika sistema ubruzgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 19.02.2019. 17:00 106 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 19.02.2019. 17:00 106 0
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Nemanja Maček 19.02.2019. 17:00 GSL 2
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 19.02.2019. 17:00 GSL 0
317317 Regulativa elektronskih komunikacija dr Tatjana Cvetković 19.02.2019. 17:00 304 0
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Tatjana Cvetković 19.02.2019. 17:00 304 13
130405 Baze podataka dr Danijela Milošević 19.02.2019. 17:00 402,409,403,607,406 1
150407 Baze podataka dr Danijela Milošević 19.02.2019. 17:00 402,409,403,607,406 87
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 19.02.2019. 17:00 402,403,409,607,406 31
160404 Upravljanje proizvodnjom dr Živorad Vasić 20.02.2019. 10:00 SL,SD,607 0
160405 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 20.02.2019. 10:00 SL,SD,607 0
171207 Upravljanje proizvodnjom i logistikom dr Živorad Vasić 20.02.2019. 10:00 SL,SD,607 0
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 20.02.2019. 10:00 SL,SD,607 18
171207 Upravljanje proizvodnjom i uslugama dr Živorad Vasić 20.02.2019. 10:00 SL,SD,607 8
172107 Upravljanje projektima dr Živorad Vasić 20.02.2019. 10:00 607,SL 47
120411 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 20.02.2019. 10:00 304 0
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 20.02.2019. 10:00 304 11
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 20.02.2019. 10:00 GSL 49
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 20.02.2019. 10:00 406 6
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 20.02.2019. 10:00 GSD 19
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 20.02.2019. 10:00 106,105 0
140807 Održavanje motora i motornih vozila dr Sreten Perić 20.02.2019. 10:00 106,105 0
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 20.02.2019. 10:00 106,105 2
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 20.02.2019. 13:00 402,403 1
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 20.02.2019. 13:00 402,403 15
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 20.02.2019. 13:00 302 27
150401 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 20.02.2019. 13:00 GSL 0
150107 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 20.02.2019. 13:00 GSL 0
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 20.02.2019. 13:00 GSL 1
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 20.02.2019. 13:00 406 0
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 20.02.2019. 13:00 406 13
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 20.02.2019. 13:00 SD 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 20.02.2019. 13:00 SD 24
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 20.02.2019. 13:00 506,509 23
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 20.02.2019. 16:00 302 0
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 20.02.2019. 16:00 302 2
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 20.02.2019. 16:00 302 3
150414 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 20.02.2019. 17:00 402,403 0
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 20.02.2019. 17:00 402,403 8
150707 Digitalne multimedije 2 dr Zoran Ćirović 20.02.2019. 17:00 402,403 3
190508 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 20.02.2019. 17:00 402,403 1
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 20.02.2019. 17:00 402,403 3
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici dr Saša Stojković 20.02.2019. 17:00 602 1
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 20.02.2019. 17:00 602 3
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 20.02.2019. 17:00 506 2
180407 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 20.02.2019. 17:00 203 0
317111 Procesiranje signala dr Miroslav Lutovac 20.02.2019. 17:00 203 0
317117 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 20.02.2019. 17:00 203 7
150311 Relacione baze podataka dr Danijela Milošević 20.02.2019. 17:00 409 6
130409 Mikroračunarski sistemi dr Milan Mijalković 21.02.2019. 10:00 106 0
130406 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 21.02.2019. 10:00 106 0
150607 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 21.02.2019. 10:00 106 3
190708 Primena digitalnih signal-procesora dr Milan Mijalković 21.02.2019. 10:00 106 0
317206 Digitalni signal procesori dr Milan Mijalković 21.02.2019. 10:00 106 0
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 21.02.2019. 10:00 402,403,607 101
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 21.02.2019. 10:00 112 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 21.02.2019. 10:00 112 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 21.02.2019. 10:00 112 4
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 21.02.2019. 10:00 SD 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 21.02.2019. 10:00 SD 14
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 21.02.2019. 10:00 SD 1
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 21.02.2019. 10:00 GSL,GSD 31
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 21.02.2019. 10:00 302 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 21.02.2019. 10:00 302 3
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Milan Mijalković 21.02.2019. 13:00 302,304 18
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 21.02.2019. 13:00 SL 11
170511 Preduzetništvo dr Aca Marković 21.02.2019. 13:00 406 1
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 21.02.2019. 13:00 GSL,GSD 0
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 21.02.2019. 13:00 GSL,GSD 27
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 21.02.2019. 13:00 403 0
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 21.02.2019. 13:00 403 1
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 21.02.2019. 13:00 106 0
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 21.02.2019. 13:00 106 33
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina dr Željko Despotović 21.02.2019. 13:00 106 0
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 21.02.2019. 13:00 509,506,602 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 21.02.2019. 13:00 509,506,602 52
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 21.02.2019. 17:00 Audio st. 1
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 21.02.2019. 17:00 Audio st. 0
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 21.02.2019. 17:00 509 1
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 21.02.2019. 17:00 509 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 21.02.2019. 17:00 509 0
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 21.02.2019. 17:00 509 10
Upravljanje procesima dr Vera Petrović 21.02.2019. 17:00 302 0
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 21.02.2019. 17:00 302 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 21.02.2019. 17:00 112,109 0
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 21.02.2019. 17:00 112,109 21
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 21.02.2019. 17:00 304 1
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 21.02.2019. 17:00 Audio st. 0
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 21.02.2019. 17:00 Audio st. 0
260511 Primenjena akustika dr Dragan Novković 21.02.2019. 17:00 Audio st. 0
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 21.02.2019. 17:00 Audio st. 0
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 21.02.2019. 17:00 Audio st. 1
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 21.02.2019. 17:00 Audio st. 0
260211 Televizijska produkcija dr Ivana Milošević 21.02.2019. 17:00 Audio st. 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 21.02.2019. 17:00 Audio st. 0
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 21.02.2019. 17:00 Audio st. 1
100414 Fizika dr Vladimir Pavlović 21.02.2019. 17:00 SD 0
101207 Fizika dr Vladimir Pavlović 21.02.2019. 17:00 SD 25
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 22.02.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 22.02.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 204
120406 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.02.2019. 10:00 302 0
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.02.2019. 10:00 302 0
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.02.2019. 10:00 302 4
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.02.2019. 10:00 302 21
150411 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 22.02.2019. 10:00 112,109 0
150412 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 22.02.2019. 10:00 112,109 1
131007 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 22.02.2019. 10:00 112,109 0
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 22.02.2019. 10:00 112,109 3
230511 Korporacijske komutacione mreže dr Branimir Trenkić 22.02.2019. 10:00 112,109 0
110111 Komunikacione mreže dr Branimir Trenkić 22.02.2019. 10:00 112,109 3
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 22.02.2019. 10:00 112,109 2
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2019. 10:00 607,403,402,409 107
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 22.02.2019. 13:00 304,302 60
140402 Automatsko upravljanje 1 dr Goran Dikić 22.02.2019. 13:00 SD 0
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 22.02.2019. 13:00 SD 0
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 22.02.2019. 13:00 SD 10
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2019. 13:00 406 5
101607 Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2019. 13:00 406 2
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2019. 13:00 406 39
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 22.02.2019. 13:00 106 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 22.02.2019. 13:00 106 0
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Emilija Kisić 22.02.2019. 13:00 SD 61
160207 Mediji masovne komunikacije dr Emilija Marković 22.02.2019. 13:00 510 7
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 3
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 0
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 1
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 0
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 0
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 4
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 22.02.2019. 17:00 302,304 0
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 22.02.2019. 17:00 406 0
317218 Metode istraživanja dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 19
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 5
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 9
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 4
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 1
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 3
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 2
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 5
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 9
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 22.02.2019. 17:00 302,304 4
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 22.02.2019. 17:00 SD,SL 0
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 22.02.2019. 17:00 402,403 37
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 22.02.2019. 17:00 SD,SL 2
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 22.02.2019. 17:00 SD,SL 0
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 22.02.2019. 17:00 SD,SL 0
171407 Poslovna komunikacija dr Emilija Marković 22.02.2019. 17:00 GSD 3
317209 Psihologija dr Emilija Marković 22.02.2019. 17:00 GSD 16
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 23.02.2019. 10:00 607 29
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 23.02.2019. 10:00 SD,SL 0
101607 Stručna praksa dr Slavica Marinković 23.02.2019. 10:00 SD 3
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 23.02.2019. 10:00 SD,SL 10
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 23.02.2019. 10:00 SD,SL 20
101607 Stručna praksa mr Milija Džekulić 23.02.2019. 10:00 106 16
140111 Uvod u dijagnostiku vozila mr Milija Džekulić 23.02.2019. 10:00 106 0
240812 Stručna praksa mr Milija Džekulić 23.02.2019. 10:00 106 0
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 23.02.2019. 10:00 106 0
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 23.02.2019. 10:00 510 0
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 23.02.2019. 10:00 510 0
101607 Stručna praksa dr Ivana Milošević 23.02.2019. 10:00 510 3
8553 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 23.02.2019. 10:00 506,509 0
230811 Alarmni sistemi i video nadzor dr Nemanja Maček 23.02.2019. 10:00 506,509 0
130511 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 23.02.2019. 10:00 506,509 11
230217 Etičko hakovanje i testiranje proboja u računarske mreže dr Nemanja Maček 23.02.2019. 10:00 506,509 0
181117 Održivi razvoj dr Darko Radosavljević 23.02.2019. 10:00 112,GSD 6
160401 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 23.02.2019. 13:00 607 0
170307 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 23.02.2019. 13:00 607 23
170311 Operativni menadžment dr Živorad Vasić 23.02.2019. 13:00 607 2
220111 Marketing istraživanja dr Živorad Vasić 23.02.2019. 13:00 607 0
171717 Menadžment dr Živorad Vasić 23.02.2019. 13:00 607 13
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Milan Mijalković 23.02.2019. 13:00 302,304 40
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 23.02.2019. 13:00 SD,SL 0
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 23.02.2019. 13:00 SD,SL 17
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 23.02.2019. 13:00 106,105 0
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 23.02.2019. 13:00 106,105 18
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 23.02.2019. 13:00 106,105 2
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 23.02.2019. 13:00 406 5
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 23.02.2019. 13:00 506,509 10
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 23.02.2019. 13:00 506,509 7
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 23.02.2019. 13:00 506,509 0
317315 Telekomunikaciona merenja dr Miroslav Lutovac 23.02.2019. 17:00 203 13
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 23.02.2019. 17:00 SL 17
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 24.02.2019. 10:00 106 15
317217 Didaktika dr Jelena Krulj Drašković 24.02.2019. 11:00 GSD 14
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 24.02.2019. 13:00 607 12
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 24.02.2019. 13:00 607 40
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 24.02.2019. 13:00 GSD 0
130407 Digitalna obrada signala . Komisija . 24.02.2019. 13:00 105 2
170414 Ozvučavanje dr Dragan Novković 24.02.2019. 13:00 Audio st. 0
162707 Ozvučavanje dr Dragan Novković 24.02.2019. 13:00 Audio st. 0
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 24.02.2019. 13:00 310 0
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 24.02.2019. 13:00 310 49
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 24.02.2019. 13:00 106 0
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 24.02.2019. 13:00 106 2
150507 Računari i periferije dr Gradimir Vukčević 24.02.2019. 13:00 506,509 64
240612 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 24.02.2019. 17:00 106 0
317112 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 24.02.2019. 17:00 106 3
180107 Projektovanje elektronskih kola dr Dragana Prokin 24.02.2019. 17:00 204 0
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 24.02.2019. 17:00 403 0
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 24.02.2019. 17:00 204 13
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 24.02.2019. 17:00 403 0
190408 Internet telefonija i televizija dr Branimir Trenkić 24.02.2019. 17:00 112 1
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 24.02.2019. 17:00 112 6
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 24.02.2019. 17:00 607 0
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 24.02.2019. 17:00 607 9
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 24.02.2019. 17:00 607 35
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 24.02.2019. 17:00 607 6
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 24.02.2019. 17:00 310 5
260411 Interaktivne multimedije dr Marina Kecman 24.02.2019. 17:00 310 0