Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Raspored ispita za Juni (2018/2019)

Ostali rokovi za školsku godinu

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 15.06.2019. 10:00 SL,SD 187
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 15.06.2019. 10:00 106 0
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 15.06.2019. 10:00 106 11
101607 Stručna praksa mr Milija Džekulić 15.06.2019. 10:00 106 11
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 15.06.2019. 10:00 106 3
240812 Stručna praksa mr Milija Džekulić 15.06.2019. 10:00 106 0
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 15.06.2019. 10:00 402,403,607,409 75
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 15.06.2019. 13:00 304 15
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 15.06.2019. 13:00 GSD 0
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 15.06.2019. 13:00 GSD 25
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 15.06.2019. 13:00 506,509 29
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 15.06.2019. 13:00 302 81
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 15.06.2019. 17:00 Audio st. 7
190808 Performanse diskova i sistema datoteka dr Borislav Đorđević 15.06.2019. 17:00 112,109 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 15.06.2019. 17:00 112,109 0
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 15.06.2019. 17:00 112,109 37
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 15.06.2019. 17:00 112,109 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 15.06.2019. 17:00 Audio st. 7
8553 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 15.06.2019. 17:00 402,403,506,509 0
230811 Alarmni sistemi i video nadzor dr Nemanja Maček 15.06.2019. 17:00 402,403,506,509 0
130511 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 15.06.2019. 17:00 402,403,506,509 2
230217 Etičko hakovanje i testiranje proboja u računarske mreže dr Nemanja Maček 15.06.2019. 17:00 402,403,506,509 0
220711 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 15.06.2019. 17:00 304 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 15.06.2019. 17:00 304 39
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 15.06.2019. 17:00 304 2
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 16.06.2019. 10:00 304,302 0
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 16.06.2019. 10:00 304,302 14
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 16.06.2019. 10:00 106 6
160507 Osnovi audiotehnike dr Dragan Novković 16.06.2019. 10:00 106 1
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 16.06.2019. 10:00 402,403,409,404,506 107
140217 Signali i sistemi dr Emilija Kisić 16.06.2019. 10:00 SL,SD 130
180410 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 16.06.2019. 10:00 406 1
171507 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 16.06.2019. 10:00 406 0
170111 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 16.06.2019. 10:00 406 36
180217 Ekološki menadžment dr Milica Jevremović 16.06.2019. 10:00 406 2
180117 Ekološka regulativa dr Darko Radosavljević 16.06.2019. 10:00 510 10
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Milan Mijalković 16.06.2019. 13:00 304,302 147
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 16.06.2019. 13:00 GSD 0
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 16.06.2019. 13:00 GSD 17
150408 Internet programiranje 1 dr Miroslav Lutovac 16.06.2019. 13:00 607 1
150502 Internet programiranje 2 dr Miroslav Lutovac 16.06.2019. 13:00 607 1
151207 Internet programiranje dr Miroslav Lutovac 16.06.2019. 13:00 607 35
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Branimir Trenkić 16.06.2019. 13:00 109,112 8
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 16.06.2019. 17:00 402,403 0
317111 Procesiranje signala dr Miroslav Lutovac 16.06.2019. 17:00 203 19
317315 Telekomunikaciona merenja dr Miroslav Lutovac 16.06.2019. 17:00 203 4
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 16.06.2019. 17:00 SD 11
130409 Mikroračunarski sistemi dr Milan Mijalković 17.06.2019. 10:00 106 0
130406 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 17.06.2019. 10:00 106 0
150607 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 17.06.2019. 10:00 106 47
190708 Primena digitalnih signal-procesora dr Milan Mijalković 17.06.2019. 10:00 106 0
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 17.06.2019. 10:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 17.06.2019. 10:00 112,109 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 17.06.2019. 10:00 112,109 100
120411 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 17.06.2019. 10:00 304,302 0
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 17.06.2019. 10:00 304,302 141
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 17.06.2019. 10:00 607,402,403,509 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 17.06.2019. 10:00 607,402,403,509 171
180617 Zaštita od buke i vibracija dr Dragan Novković 17.06.2019. 10:00 SD 11
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 17.06.2019. 10:00 GSL,GSD 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 17.06.2019. 10:00 GSL,GSD 113
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 17.06.2019. 13:00 302 47
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 17.06.2019. 13:00 112,109 0
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 17.06.2019. 13:00 112,109 17
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 17.06.2019. 13:00 SD 69
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 17.06.2019. 13:00 SD 6
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 17.06.2019. 13:00 406 0
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 17.06.2019. 13:00 406 103
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 17.06.2019. 13:00 406 71
180401 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 17.06.2019. 13:00 SL 0
172007 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 17.06.2019. 13:00 SL 64
240612 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 17.06.2019. 17:00 SL 0
317112 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 17.06.2019. 17:00 SL 1
150414 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 17.06.2019. 17:00 402,403 0
190508 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 17.06.2019. 17:00 402,403 1
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 17.06.2019. 17:00 402,403 0
180407 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 17.06.2019. 17:00 203 0
317117 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 17.06.2019. 17:00 203 3
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 17.06.2019. 17:00 406 0
101607 Stručna praksa dr Ivana Milošević 17.06.2019. 17:00 406 21
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 17.06.2019. 17:00 406 18
SP Stručna praksa dr Ivana Milošević 17.06.2019. 17:00 406 1
180307 Kompresija video i audio signala dr Amela Zeković 17.06.2019. 17:00 GSL 0
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 17.06.2019. 17:00 GSL 5
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 17.06.2019. 17:00 SD 32
100117 Nemački jezik dr Andrea Žerajić 17.06.2019. 17:00 105 1
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 18.06.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 214
100107 Matematika 1 dr Vladimir Baltić 18.06.2019. 09:00 SL,SD 14
100307 Inženjerska matematika dr Katarina Kukić 18.06.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 58
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 18.06.2019. 10:00 403,402 96
150414 Projekat 2 mr Dragan Dimčić 18.06.2019. 10:00 310 1
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 18.06.2019. 10:00 310 0
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 18.06.2019. 10:00 310 30
150411 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 18.06.2019. 10:00 112 1
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 18.06.2019. 10:00 406 0
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 18.06.2019. 10:00 406 14
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 18.06.2019. 10:00 112,109 186
170411 Regulativa u e-poslovanju dr Branimir Trenkić 18.06.2019. 10:00 406 3
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 18.06.2019. 10:00 106 0
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 18.06.2019. 10:00 106 2
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 18.06.2019. 10:00 106 51
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 18.06.2019. 10:00 607 0
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 18.06.2019. 10:00 607 20
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 18.06.2019. 10:00 607 26
130407 Digitalna obrada signala dr Emilija Kisić 18.06.2019. 10:00 302 1
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Emilija Kisić 18.06.2019. 10:00 302 3
160207 Mediji masovne komunikacije dr Emilija Marković 18.06.2019. 12:00 310 2
120407 Električni pogoni dr Milan Mijalković 18.06.2019. 13:00 106 0
121007 Električni pogoni dr Milan Mijalković 18.06.2019. 13:00 106 26
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 18.06.2019. 13:00 302,304 33
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 18.06.2019. 13:00 310 0
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 18.06.2019. 13:00 310 18
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 18.06.2019. 13:00 406 22
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Emilija Kisić 18.06.2019. 13:00 302,304 39
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 5
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 1
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 1
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 1
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 1
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 1
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 5
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 3
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 18.06.2019. 17:00 SD 3
317218 Metode istraživanja dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 18
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 16
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 12
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 5
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 3
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 3
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 4
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 17
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 16
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 18.06.2019. 17:00 SL 5
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 19.06.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 19.06.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 178
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 19.06.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 51
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 19.06.2019. 10:00 302 41
100607 Verovatnoća i statistika dr Vladimir Baltić 19.06.2019. 10:00 302 24
111707 Energetska elektronika dr Milan Mijalković 19.06.2019. 13:00 406 27
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 19.06.2019. 13:00 302 32
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 19.06.2019. 13:00 302 18
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Ljiljana Gulan 19.06.2019. 13:00 510 11
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 19.06.2019. 16:00 GSD 31
317206 Digitalni signal procesori dr Milan Mijalković 19.06.2019. 17:00 GSL 8
240312 Direktno ubrizgavanje benzina mr Milija Džekulić 19.06.2019. 17:00 106 0
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 19.06.2019. 17:00 310 0
260411 Interaktivne multimedije dr Marina Kecman 19.06.2019. 17:00 310 0
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 19.06.2019. 17:00 302 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 19.06.2019. 17:00 302 0
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 19.06.2019. 17:00 302 1
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 19.06.2019. 17:00 302 0
317109 Dijagnostika sistema ubruzgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 19.06.2019. 17:00 302 6
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 19.06.2019. 17:00 302 26
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 19.06.2019. 17:00 SD 1
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 19.06.2019. 17:00 SD 77
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 19.06.2019. 17:00 SD 0
150503 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 20.06.2019. 09:00 607 0
101307 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 20.06.2019. 09:00 607 115
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 20.06.2019. 09:00 607 54
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 20.06.2019. 10:00 304 0
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 20.06.2019. 10:00 304 12
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 20.06.2019. 10:00 302 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 20.06.2019. 10:00 302 59
260211 Televizijska produkcija dr Ivana Milošević 20.06.2019. 10:00 406 0
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 20.06.2019. 10:00 406 20
130217 Veštačka inteligencija dr Emilija Kisić 20.06.2019. 10:00 GSL,GSD 49
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 20.06.2019. 10:00 SL,SD 106
170807 Biznis plan za e-poslovanje dr Dejan Tošić 20.06.2019. 13:00 406 3
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 20.06.2019. 13:00 406 15
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 20.06.2019. 13:00 302 43
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 20.06.2019. 13:00 SD 0
140807 Održavanje motora i motornih vozila dr Sreten Perić 20.06.2019. 13:00 SD 0
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 20.06.2019. 13:00 SD 1
140807 Motorna vozila dr Sreten Perić 20.06.2019. 13:00 SD 50
150507 Računari i periferije dr Gradimir Vukčević 20.06.2019. 13:00 506,509 33
150311 Relacione baze podataka mr Miloš Pejanović 20.06.2019. 13:00 409,402,403 96
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici dr Saša Stojković 20.06.2019. 17:00 602 1
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 20.06.2019. 17:00 602 4
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 20.06.2019. 17:00 GSL 39
150412 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 20.06.2019. 17:00 112,109 0
131007 Protokoli u računarskim mrežama dr Branimir Trenkić 20.06.2019. 17:00 112,109 0
230511 Korporacijske komutacione mreže dr Branimir Trenkić 20.06.2019. 17:00 112,109 0
110111 Komunikacione mreže dr Branimir Trenkić 20.06.2019. 17:00 112,109 5
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 20.06.2019. 17:00 112,109 26
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 20.06.2019. 17:00 112,109 3
190407 Internet telefonija i televizija dr Branimir Trenkić 20.06.2019. 17:00 112,109 0
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 21.06.2019. 10:00 SL,SD,GSL,GSD 209
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 21.06.2019. 10:00 607 107
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 21.06.2019. 10:00 402,403,409 46
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 21.06.2019. 10:00 402,403,409 111
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 21.06.2019. 10:00 402,403,409 151
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 21.06.2019. 13:00 SD 0
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 21.06.2019. 13:00 SD 54
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 21.06.2019. 13:00 607 19
120415 Relejna zaštita dr Saša Stojković 21.06.2019. 13:00 302 0
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 21.06.2019. 13:00 302 45
150401 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 21.06.2019. 13:00 GSL 0
150107 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 21.06.2019. 13:00 GSL 1
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 21.06.2019. 13:00 GSL 128
180411 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 21.06.2019. 13:00 510 0
171107 Menadžment troškova dr Ivan Nikčević 21.06.2019. 13:00 510 1
172207 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 21.06.2019. 13:00 510 4
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 21.06.2019. 17:00 509 0
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 21.06.2019. 17:00 509 1
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 21.06.2019. 17:00 509 2
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 21.06.2019. 17:00 509 0
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 21.06.2019. 17:00 402,403 61
150707 Digitalne multimedije 2 dr Zoran Ćirović 21.06.2019. 17:00 402,403 3
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 21.06.2019. 17:00 Audio st. 2
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 21.06.2019. 17:00 Audio st. 1
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 21.06.2019. 17:00 607,506 62
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 21.06.2019. 17:00 607 1
160401 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 22.06.2019. 10:00 602 0
170307 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 22.06.2019. 10:00 602 12
170311 Operativni menadžment dr Živorad Vasić 22.06.2019. 10:00 602 4
220111 Marketing istraživanja dr Živorad Vasić 22.06.2019. 10:00 602 1
171717 Menadžment dr Živorad Vasić 22.06.2019. 10:00 602 2
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 22.06.2019. 10:00 402,403,409,607 124
101607 Stručna praksa dr Slavica Marinković 22.06.2019. 10:00 302,304 39
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 22.06.2019. 10:00 302,304 7
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 22.06.2019. 10:00 SL,SD,GSL 159
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 22.06.2019. 10:00 506,509 12
317217 Didaktika dr Jelena Krulj Drašković 22.06.2019. 11:00 406 9
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 22.06.2019. 13:00 SD 0
111007 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 22.06.2019. 13:00 SD 1
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 22.06.2019. 13:00 SD 5
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 22.06.2019. 13:00 607,509,506 89
171407 Poslovna komunikacija dr Emilija Marković 22.06.2019. 13:00 406 80
130317 Meko računarstvo mr Miloš Pejanović 22.06.2019. 13:00 607 33
240211 Održivi razvoj dr Darko Radosavljević 22.06.2019. 13:00 106 1
181117 Održivi razvoj dr Darko Radosavljević 22.06.2019. 13:00 106 3
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 22.06.2019. 17:00 302,304 12
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 22.06.2019. 17:00 302,304 11
190608 Veb sistemi i tehnologije dr Branimir Trenkić 22.06.2019. 17:00 112 0
191008 Bežični komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 22.06.2019. 17:00 112 0
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 22.06.2019. 17:00 112 1
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 22.06.2019. 17:00 GSL 2
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina dr Željko Despotović 22.06.2019. 17:00 GSL 0
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 22.06.2019. 17:00 GSL 2
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 22.06.2019. 17:00 406 6
317317 Regulativa elektronskih komunikacija dr Tatjana Cvetković 22.06.2019. 17:00 304 3
317209 Psihologija dr Emilija Marković 22.06.2019. 17:00 SD 6
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 23.06.2019. 10:00 402,403 3
120207 Električni motori dr Saša Stojković 23.06.2019. 10:00 SD 25
140111 Uvod u dijagnostiku vozila mr Milija Džekulić 23.06.2019. 10:00 106 1
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 23.06.2019. 10:00 106 45
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 23.06.2019. 10:00 607,602,509 82
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 23.06.2019. 10:00 SD 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 23.06.2019. 10:00 SD 16
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 23.06.2019. 10:00 506,509 12
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Milan Mijalković 23.06.2019. 13:00 302 24
140409 Robotika dr Veljko Potkonjak 23.06.2019. 13:00 106 0
141407 Robotika i automatizacija dr Veljko Potkonjak 23.06.2019. 13:00 106 9
240712 Robotika dr Veljko Potkonjak 23.06.2019. 13:00 106 0
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 23.06.2019. 13:00 109,112 10
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 23.06.2019. 13:00 GSL 13
170410 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 23.06.2019. 13:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 23.06.2019. 13:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 23.06.2019. 13:00 310 50
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 23.06.2019. 13:00 607 71
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama dr Zoranka Malešević 23.06.2019. 13:00 510 1
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 23.06.2019. 14:00 409 20
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 23.06.2019. 17:00 403 1
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 23.06.2019. 17:00 403 31
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 23.06.2019. 17:00 403 0
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 23.06.2019. 17:00 403 7
190408 Internet telefonija i televizija dr Mile Petrović 23.06.2019. 17:00 406 1
260311 HD i 3D televizija dr Mile Petrović 23.06.2019. 17:00 406 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Mile Petrović 23.06.2019. 17:00 406 6
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Mile Petrović 23.06.2019. 17:00 406 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 23.06.2019. 17:00 406 5
260611 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 23.06.2019. 17:00 310 0
317310 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 23.06.2019. 17:00 310 13
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 24.06.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 24.06.2019. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 91
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 24.06.2019. 10:00 402,403,409,607 76
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 24.06.2019. 10:00 302,304 110
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 24.06.2019. 10:00 302,304 0
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 24.06.2019. 13:00 304,302 44
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 24.06.2019. 13:00 SD,SL 27
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 24.06.2019. 13:00 GSD 32
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 24.06.2019. 13:00 112,109 35
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 24.06.2019. 17:00 406 27
170511 Preduzetništvo dr Aca Marković 24.06.2019. 17:00 GSL 39
180107 Projektovanje elektronskih kola dr Dragana Prokin 24.06.2019. 17:00 204 0
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 24.06.2019. 17:00 204 7
120406 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 24.06.2019. 17:00 302,304 0
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 24.06.2019. 17:00 302,304 52
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 24.06.2019. 17:00 SL,SD 0
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 24.06.2019. 17:00 SL,SD 47
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 24.06.2019. 17:00 102 5
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Svetlana Štrbac-Savić 24.06.2019. 17:00 402,409 34
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 24.06.2019. 17:00 607 33
250113 Funkcionalni programski jezici dr Perica Štrbac 24.06.2019. 17:00 607 1
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 25.06.2019. 17:00 302 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 25.06.2019. 17:00 302 87
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 25.06.2019. 17:00 402,403,409 37
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 25.06.2019. 17:00 406 52
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 25.06.2019. 17:00 302 30
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 25.06.2019. 17:00 SL,SD 0
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 25.06.2019. 17:00 SL,SD 20
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 25.06.2019. 17:00 SL,SD 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 25.06.2019. 17:00 SL,SD 37
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Nemanja Maček 25.06.2019. 17:00 304 5
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 25.06.2019. 17:00 304 0
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 26.06.2019. 10:00 402,403,409 14
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 26.06.2019. 10:00 302 18
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 26.06.2019. 10:00 106 0
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 26.06.2019. 10:00 106 26
100207 Viša matematika dr Vladimir Baltić 26.06.2019. 10:00 SL,SD 19
130311 Programiranje veb aplikacija dr Ivan Vulić 26.06.2019. 10:00 509 7
160404 Upravljanje proizvodnjom dr Živorad Vasić 26.06.2019. 13:00 607,SL 0
160405 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 26.06.2019. 13:00 607,SL 0
171207 Upravljanje proizvodnjom i logistikom dr Živorad Vasić 26.06.2019. 13:00 607,SL 0
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 26.06.2019. 13:00 607,SL 168
171207 Upravljanje proizvodnjom i uslugama dr Živorad Vasić 26.06.2019. 13:00 607,SL 6
172107 Upravljanje projektima dr Živorad Vasić 26.06.2019. 13:00 607,SL 15
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 26.06.2019. 13:00 304 10
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 26.06.2019. 13:00 402,403,409 2
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 26.06.2019. 13:00 402,403,409 125
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 26.06.2019. 13:00 302 58
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 26.06.2019. 13:00 310,GSL 22
162507 Multimedijalna produkcija mr Aleksandar Kajević 26.06.2019. 13:00 310,GSL 25
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 26.06.2019. 13:00 310,GSL 1
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 26.06.2019. 13:00 106 9
180407 Internet marketing dr Milica Jevremović 26.06.2019. 13:00 406 0
170407 Marketing dr Milica Jevremović 26.06.2019. 13:00 406 24
170907 Internet marketing dr Milica Jevremović 26.06.2019. 13:00 406 0
170917 Internet marketing dr Milica Jevremović 26.06.2019. 13:00 406 18
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 26.06.2019. 17:00 Audio st. 0
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 26.06.2019. 17:00 SL 8
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 26.06.2019. 17:00 SL,SD 78
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 26.06.2019. 17:00 Audio st. 2
100414 Fizika dr Vladimir Pavlović 26.06.2019. 17:00 106 0
101207 Fizika dr Vladimir Pavlović 26.06.2019. 17:00 106 21
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Tatjana Cvetković 26.06.2019. 17:00 SD 7
130307 Osnovi programiranja 1 dr Slobodanka Đenić 27.06.2019. 09:00 509,402,409,403,506,103,112 0
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 27.06.2019. 09:00 509,402,409,403,506,103 191
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 27.06.2019. 09:00 607,402,403,409,103,112,209 72
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 27.06.2019. 10:00 109,112 0
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 27.06.2019. 10:00 109,112 8
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 27.06.2019. 10:00 304 0
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 27.06.2019. 10:00 304 41
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 27.06.2019. 10:00 304 55
110401 Analogna elektronika . Komisija . 27.06.2019. 10:00 SD 1
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 27.06.2019. 10:00 SD 17
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 27.06.2019. 10:00 GSL 17
170413 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 27.06.2019. 13:00 106 0
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 27.06.2019. 13:00 106 2
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 27.06.2019. 13:00 106 60
170117 Elektronsko poslovanje dr Dejan Tošić 27.06.2019. 13:00 406 55
181217 Proizvodnja energije iz otpada dr Aleksandra Grujić 27.06.2019. 13:00 304 45
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 27.06.2019. 13:00 302 4
101607 Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 27.06.2019. 13:00 302 17
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 27.06.2019. 13:00 302 19
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 27.06.2019. 13:00 SD 7