Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Raspored ispita za Februar (2019/2020)

Ostali rokovi za školsku godinu

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 13.02.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 17
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 13.02.2020. 09:00 402,403,409 37
150407 Baze podataka dr Gabrijela Dimić 13.02.2020. 09:00 402,403,409,602 35
100117 Nemački jezik dr Andrea Žerajić 13.02.2020. 09:00 105 3
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 13.02.2020. 10:00 105 0
140409 Robotika dr Veljko Potkonjak 13.02.2020. 10:00 105 0
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 13.02.2020. 10:00 302,304 1
141407 Robotika i automatizacija dr Veljko Potkonjak 13.02.2020. 10:00 105 1
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 13.02.2020. 10:00 105 0
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 13.02.2020. 10:00 406 62
240712 Robotika dr Veljko Potkonjak 13.02.2020. 10:00 105 0
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 13.02.2020. 13:00 GSL 0
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 13.02.2020. 13:00 106 0
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 13.02.2020. 13:00 SD 0
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 13.02.2020. 13:00 302 27
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 13.02.2020. 13:00 106 4
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 13.02.2020. 13:00 GSL 2
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 13.02.2020. 13:00 106 5
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 13.02.2020. 13:00 SD 11
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 13.02.2020. 13:00 106 0
120415 Relejna zaštita dr Saša Stojković 13.02.2020. 17:00 302 0
170413 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 13.02.2020. 17:00 Audio st. 0
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 13.02.2020. 17:00 Audio st. 0
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 13.02.2020. 17:00 607 13
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 13.02.2020. 17:00 Audio st. 2
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 13.02.2020. 17:00 Audio st. 0
190808 Performanse diskova i sistema datoteka dr Borislav Đorđević 13.02.2020. 17:00 402,403 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 13.02.2020. 17:00 402,403 0
170511 Preduzetništvo dr Aca Marković 13.02.2020. 17:00 406 0
260311 HD i 3D televizija dr Mile Petrović 13.02.2020. 17:00 406 0
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 13.02.2020. 17:00 302 4
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 13.02.2020. 17:00 402,403 0
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 13.02.2020. 17:00 402,403 3
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 13.02.2020. 17:00 Audio st. 1
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 13.02.2020. 17:00 Audio st. 1
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 13.02.2020. 17:00 Audio st. 0
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Mile Petrović 13.02.2020. 17:00 406 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 13.02.2020. 17:00 Audio st. 0
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Mile Petrović 13.02.2020. 17:00 406 1
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 13.02.2020. 17:00 Audio st. 1
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 13.02.2020. 17:00 Audio st. 2
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 13.02.2020. 17:00 302 3
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 13.02.2020. 17:00 402,403 0
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 13.02.2020. 17:00 Audio st. 0
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 14.02.2020. 10:00 109,112,103 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Milan Mijalković 14.02.2020. 10:00 SL,SD 45
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Milan Mijalković 14.02.2020. 10:00 SL,SD 7
151207 Internet programiranje dr Miroslav Lutovac 14.02.2020. 10:00 402,403,607 46
170807 Biznis plan za e-poslovanje dr Dejan Tošić 14.02.2020. 10:00 406 1
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 14.02.2020. 10:00 109,112,103 24
170117 Elektronsko poslovanje dr Dejan Tošić 14.02.2020. 10:00 406 0
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 14.02.2020. 10:00 406 31
110414 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 14.02.2020. 13:00 GSL 0
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 14.02.2020. 13:00 302 0
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 14.02.2020. 13:00 406 0
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 14.02.2020. 13:00 607,402,403 22
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 14.02.2020. 13:00 302 4
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 14.02.2020. 13:00 GSL 9
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 14.02.2020. 13:00 406 2
101607 Stručna praksa dr Ivana Milošević 14.02.2020. 13:00 406 2
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama dr Zoranka Malešević 14.02.2020. 13:00 510 1
SP Stručna praksa dr Ivana Milošević 14.02.2020. 13:00 406 0
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 14.02.2020. 17:00 SD 9
180307 Kompresija video i audio signala dr Amela Zeković 14.02.2020. 17:00 GSL 0
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 14.02.2020. 17:00 GSL 4
317111 Procesiranje signala dr Miroslav Lutovac 14.02.2020. 17:00 203 0
317315 Telekomunikaciona merenja dr Miroslav Lutovac 14.02.2020. 17:00 203 9
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 0
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 0
110406 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 GSL 0
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 18.02.2020. 10:00 112,109 0
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 18.02.2020. 10:00 310 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 18.02.2020. 10:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 18.02.2020. 10:00 302 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 18.02.2020. 10:00 112,109 0
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 24
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 10
111007 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 GSL 0
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 18.02.2020. 10:00 602 26
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 18.02.2020. 10:00 302 1
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 18.02.2020. 10:00 112,109 11
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 18.02.2020. 10:00 112,109 28
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 18.02.2020. 10:00 310 44
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 18.02.2020. 10:00 106 20
101607 Stručna praksa dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 1
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 28
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 0
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 18.02.2020. 10:00 SL 2
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 0
SP Stručna praksa dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 2
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 18.02.2020. 10:00 SL 1
150507 Računari i periferije dr Gradimir Vukčević 18.02.2020. 13:00 506,509 40
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 18.02.2020. 17:00 302 0
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina dr Željko Despotović 18.02.2020. 17:00 302 0
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 18.02.2020. 17:00 SD 7
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 18.02.2020. 17:00 302 6
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 19.02.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 78
100307 Inženjerska matematika dr Miloljub Albijanić 19.02.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 174
100107 Matematika 1 dr Vladimir Baltić 19.02.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 4
100207 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 19.02.2020. 09:00 SD 1
100207 Viša matematika dr Vladimir Baltić 19.02.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
120400 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 19.02.2020. 10:00 406 0
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 19.02.2020. 10:00 406 0
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 19.02.2020. 10:00 406 1
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.02.2020. 10:00 304,302 11
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 19.02.2020. 10:00 406 1
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Ljiljana Gulan 19.02.2020. 10:00 510 0
SP Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 19.02.2020. 10:00 406 0
120111 Projektovanje električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.02.2020. 10:00 304,302 32
130317 Meko računarstvo mr Miloš Pejanović 19.02.2020. 10:00 402,403 0
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 19.02.2020. 12:00 GSD 9
110401 Analogna elektronika dr Amela Zeković 19.02.2020. 13:00 SL 0
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 19.02.2020. 13:00 304 15
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 19.02.2020. 13:00 SL 0
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 19.02.2020. 13:00 SL 21
150707 Digitalne multimedije 2 dr Zoran Ćirović 19.02.2020. 13:00 403 4
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 19.02.2020. 13:00 SL 11
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 19.02.2020. 13:00 607 92
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 19.02.2020. 13:00 SL 6
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 19.02.2020. 13:00 SL 3
150217 Projektovanje računarskih igara dr Zoran Ćirović 19.02.2020. 13:00 402,403 15
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 19.02.2020. 13:00 SL 0
150414 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 19.02.2020. 17:00 402,403 0
190508 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 19.02.2020. 17:00 402,403 0
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Branimir Trenkić 19.02.2020. 17:00 112,109 2
110111 Komunikacione mreže dr Branimir Trenkić 19.02.2020. 17:00 112,109 0
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 19.02.2020. 17:00 509,506,607 31
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 19.02.2020. 17:00 112,109 0
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 19.02.2020. 17:00 112,109 0
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 19.02.2020. 17:00 402,403 6
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 19.02.2020. 17:00 112,109 1
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 19.02.2020. 17:00 112,109 0
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 19.02.2020. 17:00 SL,SD 15
150411 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 20.02.2020. 10:00 112,109 0
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 20.02.2020. 10:00 GSD 0
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 20.02.2020. 10:00 409,402,403 35
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 20.02.2020. 10:00 102,103 76
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 20.02.2020. 10:00 GSD 18
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 20.02.2020. 10:00 GSD 0
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 20.02.2020. 10:00 112,109 3
101607 Stručna praksa mr Milija Džekulić 20.02.2020. 10:00 106 0
140111 Uvod u dijagnostiku vozila mr Milija Džekulić 20.02.2020. 10:00 106 0
180617 Zaštita od buke i vibracija dr Dragan Novković 20.02.2020. 10:00 GSD 0
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 20.02.2020. 10:00 409 0
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 20.02.2020. 10:00 106 0
SP Stručna praksa mr Milija Džekulić 20.02.2020. 10:00 106 1
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 20.02.2020. 10:00 GSD 49
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 20.02.2020. 10:00 GSD 0
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 20.02.2020. 13:00 509,506,302 0
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 20.02.2020. 13:00 406 0
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 20.02.2020. 13:00 509,506,302 43
130407 Digitalna obrada signala dr Emilija Kisić 20.02.2020. 13:00 SD,SL 0
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Emilija Kisić 20.02.2020. 13:00 SD,SL 52
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 20.02.2020. 13:00 406 9
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 20.02.2020. 13:00 509,506,302 1
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 20.02.2020. 13:00 509,506,302 0
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 20.02.2020. 13:00 106 2
140217 Signali i sistemi dr Emilija Kisić 20.02.2020. 13:00 SD,SL 5
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 20.02.2020. 13:00 509,506,302 0
130217 Veštačka inteligencija dr Emilija Kisić 20.02.2020. 13:00 SD,SL 2
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 20.02.2020. 16:00 106 2
140807 Održavanje motora i motornih vozila dr Sreten Perić 20.02.2020. 16:00 106 0
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 20.02.2020. 16:00 106 1
140807 Motorna vozila dr Sreten Perić 20.02.2020. 16:00 106 0
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 20.02.2020. 17:00 607,402,403 0
8553 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 20.02.2020. 17:00 509,506,302 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 20.02.2020. 17:00 607,402,403 49
230811 Alarmni sistemi i video nadzor dr Nemanja Maček 20.02.2020. 17:00 509,506,302 0
130511 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 20.02.2020. 17:00 509,506,302 2
170817 Bezbednost i zaštita informacionih sistema dr Nemanja Maček 20.02.2020. 17:00 509,506,302 15
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Gradimir Vukčević 20.02.2020. 17:00 602 13
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 20.02.2020. 17:00 509,506,302 6
317317 Regulativa elektronskih komunikacija dr Tatjana Cvetković 20.02.2020. 17:00 SD 0
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Tatjana Cvetković 20.02.2020. 17:00 SD 14
230217 Etičko hakovanje i testiranje proboja u računarske mreže dr Nemanja Maček 20.02.2020. 17:00 509,506,302 0
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 21.02.2020. 10:00 302 0
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 21.02.2020. 10:00 302 18
Upravljanje procesima dr Vera Petrović 21.02.2020. 10:00 109,112,103 0
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 21.02.2020. 10:00 402,403 2
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 21.02.2020. 10:00 409,402,403,506,103 9
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 21.02.2020. 10:00 409,402,403,506 59
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 21.02.2020. 13:00 509,506 5
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 21.02.2020. 13:00 509,506 5
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 21.02.2020. 13:00 509,506 17
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 21.02.2020. 13:00 409 0
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Emilija Kisić 21.02.2020. 13:00 510 2
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 21.02.2020. 13:00 509,506 0
SP Stručna praksa mr Jelena Mitić 21.02.2020. 13:00 509,506 1
160401 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602,406 0
160404 Upravljanje proizvodnjom dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602,406 0
160405 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602,406 0
170307 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602,406 20
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602,406 9
170311 Operativni menadžment dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602,406 1
171207 Upravljanje proizvodnjom i uslugama dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602 5
220111 Marketing istraživanja dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602,406 0
172107 Upravljanje projektima dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602,406 74
171717 Menadžment dr Živorad Vasić 21.02.2020. 16:00 602,406 20
180401 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 0
180407 Internet marketing dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 0
180410 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 1
170407 Marketing dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 1
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 21.02.2020. 17:00 106 0
172007 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 6
170907 Internet marketing dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 0
171507 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 21.02.2020. 17:00 106 1
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 21.02.2020. 17:00 106 16
170111 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 21.02.2020. 17:00 106 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina mr Milija Džekulić 21.02.2020. 17:00 106 0
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 21.02.2020. 17:00 106 0
180217 Ekološki menadžment dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 7
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Svetlana Štrbac-Savić 21.02.2020. 17:00 402,403 1
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 21.02.2020. 17:00 106 0
317109 Dijagnostika sistema ubruzgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 21.02.2020. 17:00 106 0
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 21.02.2020. 17:00 102 9
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 21.02.2020. 17:00 106 3
150177 Testiranje softvera mr Jelena Mitić 21.02.2020. 17:00 607 67
170917 Internet marketing dr Milica Jevremović 21.02.2020. 17:00 510 1
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 22.02.2020. 09:00 SD,SL,GSL,GSD 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 22.02.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 195
120411 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.02.2020. 10:00 105 0
120406 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.02.2020. 10:00 302 0
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 22.02.2020. 10:00 406 0
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 22.02.2020. 10:00 402,403,409 0
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 22.02.2020. 10:00 607 7
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 22.02.2020. 10:00 607 24
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.02.2020. 10:00 302,304 6
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 22.02.2020. 10:00 406 10
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.02.2020. 10:00 105 5
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 22.02.2020. 10:00 402,403,409 18
181217 Proizvodnja energije iz otpada dr Aleksandra Grujić 22.02.2020. 10:00 406 1
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 22.02.2020. 13:00 105 0
171807 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2020. 13:00 406 0
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2020. 13:00 406 1
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 22.02.2020. 13:00 302,304 73
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 22.02.2020. 13:00 105 0
101607 Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2020. 13:00 406 2
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2020. 13:00 406 1
180817 Reciklažne tehnologije dr Marina Stamenović 22.02.2020. 13:00 510 2
SP Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2020. 13:00 406 4
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2020. 13:00 406 0
170617 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 22.02.2020. 13:00 406 32
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 22.02.2020. 15:00 GSL 15
162507 Multimedijalna produkcija mr Aleksandar Kajević 22.02.2020. 15:00 GSL 1
150414 Projekat 2 dr Perica Štrbac 22.02.2020. 16:00 607 1
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 22.02.2020. 16:00 607 0
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 22.02.2020. 16:00 607 2
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 22.02.2020. 16:00 607 2
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 22.02.2020. 16:00 607 1
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 22.02.2020. 16:00 607 1
SP Stručna praksa dr Perica Štrbac 22.02.2020. 16:00 607 0
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 22.02.2020. 17:00 SD 0
170410 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 0
170420 Kompjuterska animacija 2 dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 0
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 22.02.2020. 17:00 406 0
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 0
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 22.02.2020. 17:00 SD 33
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 22.02.2020. 17:00 406 16
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 22.02.2020. 17:00 SD 0
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 5
162307 Kompjuterska animacija 2 dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 0
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 22.02.2020. 17:00 509 0
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 22.02.2020. 17:00 509 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 22.02.2020. 17:00 SD 6
170411 Regulativa u e-poslovanju dr Branimir Trenkić 22.02.2020. 17:00 406 1
260611 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 0
220711 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 22.02.2020. 17:00 304 0
260411 Kompjuterska animacija 2 dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 0
180117 Ekološka regulativa dr Darko Radosavljević 22.02.2020. 17:00 510 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 22.02.2020. 17:00 509 1
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 22.02.2020. 17:00 509 22
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 22.02.2020. 17:00 406 6
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 2
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 22.02.2020. 17:00 406 0
317310 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 22.02.2020. 17:00 304 2
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 22.02.2020. 17:00 304 6
260411 Interaktivne multimedije dr Marina Kecman 22.02.2020. 17:00 310 0
150503 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 23.02.2020. 09:00 607 0
150503 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 23.02.2020. 09:00 607 0
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 23.02.2020. 09:00 607 114
101307 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 23.02.2020. 09:00 607 15
100607 Verovatnoća i statistika dr Aleksandar Đoković 23.02.2020. 10:00 SD 30
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 23.02.2020. 10:00 602 10
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 23.02.2020. 10:00 102 43
317217 Didaktika dr Jelena Krulj Drašković 23.02.2020. 11:00 SL 14
150311 Relacione baze podataka mr Miloš Pejanović 23.02.2020. 13:00 409 15
181117 Održivi razvoj dr Aleksandra Boričić 23.02.2020. 13:00 302 8
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 23.02.2020. 17:00 403 0
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 23.02.2020. 17:00 GSL 0
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 23.02.2020. 17:00 GSL 29
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 23.02.2020. 17:00 403 1
180407 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 203 0
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 23.02.2020. 17:00 602 2
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 23.02.2020. 17:00 402,403,409,607 110
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 23.02.2020. 17:00 403 0
317218 Metode istraživanja dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 27
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 5
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 0
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 4
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 2
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 1
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 0
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 1
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 0
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 1
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 1
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 0
317117 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 203 8
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 23.02.2020. 17:00 403 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 1
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 2
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 17
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 23.02.2020. 17:00 SD 2
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 23.02.2020. 17:00 SD 6
110402 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 24.02.2020. 10:00 406 0
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 24.02.2020. 10:00 406 0
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 24.02.2020. 10:00 406 0
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 24.02.2020. 10:00 105 7
120207 Električni motori dr Saša Stojković 24.02.2020. 10:00 SL 38
110607 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 24.02.2020. 10:00 406 0
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 24.02.2020. 10:00 607 16
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 24.02.2020. 10:00 607 3
260211 Televizijska produkcija dr Ivana Milošević 24.02.2020. 10:00 105 0
130406 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 24.02.2020. 13:00 SL 0
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 24.02.2020. 13:00 310 0
180411 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 24.02.2020. 13:00 510 0
120407 Električni pogoni dr Milan Mijalković 24.02.2020. 13:00 SL 0
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 24.02.2020. 13:00 102 3
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 24.02.2020. 13:00 402,403 10
171107 Menadžment troškova dr Ivan Nikčević 24.02.2020. 13:00 510 0
121007 Električni pogoni dr Milan Mijalković 24.02.2020. 13:00 SL 4
111707 Energetska elektronika dr Milan Mijalković 24.02.2020. 13:00 SL 36
150607 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 24.02.2020. 13:00 SL 0
172207 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 24.02.2020. 13:00 510 0
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 24.02.2020. 13:00 310 46
240612 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 24.02.2020. 13:00 SL 0
317206 Digitalni signal procesori dr Milan Mijalković 24.02.2020. 13:00 SL 0
317112 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 24.02.2020. 13:00 SL 1
150401 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 24.02.2020. 15:00 302 0
150107 Digitalne multimedije 1 mr Aleksandar Kajević 24.02.2020. 15:00 302 0
161207 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 24.02.2020. 15:00 302 0
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 24.02.2020. 15:00 302 4
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 24.02.2020. 15:00 302 0
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 24.02.2020. 15:00 302 4
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 24.02.2020. 15:00 302 2
100414 Fizika dr Vladimir Pavlović 24.02.2020. 17:00 GSD 0
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 24.02.2020. 17:00 SL 0
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 24.02.2020. 17:00 402,403 10
171407 Poslovna komunikacija dr Emilija Marković 24.02.2020. 17:00 GSL 2
101207 Fizika dr Vladimir Pavlović 24.02.2020. 17:00 GSD 23
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 24.02.2020. 17:00 SL 21
180107 Projektovanje elektronskih kola dr Dragana Prokin 24.02.2020. 17:00 204 0
130311 Programiranje veb aplikacija dr Gabrijela Dimić 24.02.2020. 17:00 403,409,509,602 57
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici dr Saša Stojković 24.02.2020. 17:00 602 0
317209 Psihologija dr Emilija Marković 24.02.2020. 17:00 GSL 10
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 24.02.2020. 17:00 406 2
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 24.02.2020. 17:00 204 20
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 24.02.2020. 17:00 602 11