Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Raspored ispita za Oktobar (2019/2020)

Pretraga

Šifra Predmet Profesor Datum Vreme Sala Prijave
101507 Engleski jezik mr Vesna Jokanović 17.09.2020. 09:00 SD 4
120413 Tehnike visokog napona dr Aleksandra Grujić 17.09.2020. 09:00 302 0
121107 Tehnika visokog napona dr Aleksandra Grujić 17.09.2020. 09:00 302 4
140404 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 17.09.2020. 09:00 106 0
140907 Elementi automatskih sistema mr Milija Džekulić 17.09.2020. 09:00 106 3
100117 Nemački jezik dr Andrea Žerajić 17.09.2020. 09:00 105 0
150407 Baze podataka mr Miloš Pejanović 17.09.2020. 09:00 402,403,409 28
150407 Baze podataka dr Gabrijela Dimić 17.09.2020. 09:00 402,409,403,607 16
181217 Proizvodnja energije iz otpada dr Aleksandra Grujić 17.09.2020. 13:00 302 0
141512 Sistemi stabilnosti, bezbednosti i komfora u vozilima mr Milija Džekulić 17.09.2020. 13:00 GSL 11
161707 Digitalna televizija dr Ivana Milošević 17.09.2020. 13:00 112,109 27
110407 Analiza kola dr Amela Zeković 17.09.2020. 13:00 SL 0
110211 Digitalni sistemi prenosa dr Amela Zeković 17.09.2020. 13:00 SL 4
150311 Relacione baze podataka mr Miloš Pejanović 17.09.2020. 13:00 402,403,409 20
170517 Informacioni sistemi mr Miloš Pejanović 17.09.2020. 13:00 607 7
162707 Ozvučavanje dr Filip Pantelić 17.09.2020. 13:00 106 15
317110 Upravljanje procesima dr Vera Petrović 17.09.2020. 17:00 102 6
317105 Energetski izvori dr Ivana Vlajić-Naumovska 17.09.2020. 17:00 SL 4
150405 Objektno programiranje dr Perica Štrbac 17.09.2020. 17:00 607,602 0
130807 Objektno programiranje 1 dr Perica Štrbac 17.09.2020. 17:00 607,602 11
131107 Objektno programiranje 2 dr Perica Štrbac 17.09.2020. 17:00 607,602 8
317215 Programiranje u integrisanim tehnologijama dr Perica Štrbac 17.09.2020. 17:00 607,602 0
317202 Pedagogija dr Ivica Radovanović 17.09.2020. 17:00 GSL 2
111707 Energetska elektronika dr Milan Mijalković 18.09.2020. 09:00 106 15
100415 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 18.09.2020. 09:00 102 0
101107 Elektrotehnički materijali i komponente dr Vera Petrović 18.09.2020. 09:00 102 2
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Dragana Prokin 18.09.2020. 09:00 403 3
120607 Nove energetske tehnologije dr Aleksandra Grujić 18.09.2020. 09:00 302 2
130107 Arhitektura i organizacija računara 1 dr Milan Mijalković 18.09.2020. 13:00 302 24
151207 Internet programiranje dr Miroslav Lutovac 18.09.2020. 13:00 607 2
120400 Stručna praksa mr Milija Džekulić 18.09.2020. 13:00 106 0
140307 Senzori i aktuatori mr Milija Džekulić 18.09.2020. 13:00 106 4
101607 Stručna praksa mr Milija Džekulić 18.09.2020. 13:00 106 5
140111 Uvod u dijagnostiku vozila mr Milija Džekulić 18.09.2020. 13:00 106 0
140111 Osnovi dijagnostike vozila mr Milija Džekulić 18.09.2020. 13:00 106 2
SP Stručna praksa mr Milija Džekulić 18.09.2020. 13:00 106 13
170402 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 18.09.2020. 13:00 112,109 0
160307 Osnovi televizije dr Ivana Milošević 18.09.2020. 13:00 112,109 4
101607 Stručna praksa dr Ivana Milošević 18.09.2020. 13:00 112,109 2
SP Stručna praksa dr Ivana Milošević 18.09.2020. 13:00 112,109 23
160507 Audioelektronika dr Filip Pantelić 18.09.2020. 13:00 GSD 10
100607 Verovatnoća i statistika dr Aleksandar Đoković 18.09.2020. 13:00 SD 20
150307 Računarska grafika dr Perica Štrbac 18.09.2020. 16:00 SL,SD 17
317212 Metodika nastave elektrotehnike i računarstva dr Slobodanka Đenić 18.09.2020. 17:00 409 1
317106 Upravljanje kvalitetom električne energije dr Aleksandra Grujić 18.09.2020. 17:00 SD 3
220711 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 18.09.2020. 17:00 304 0
317108 Inteligentne elektroenergetske mreže dr Saša Štatkić 18.09.2020. 17:00 304 8
317115 Specijalne električne instalacije dr Saša Štatkić 18.09.2020. 17:00 304 1
130407 Operativni sistemi dr Borislav Đorđević 19.09.2020. 09:00 112,109 0
130407 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 19.09.2020. 09:00 112,109 0
130501 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 19.09.2020. 09:00 112,109 1
151107 Operativni sistemi 1 dr Borislav Đorđević 19.09.2020. 09:00 112,109 11
151707 Operativni sistemi 2 dr Borislav Đorđević 19.09.2020. 09:00 112,109 9
130407 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 19.09.2020. 09:00 304 0
151107 Operativni sistemi 1 dr Nemanja Maček 19.09.2020. 09:00 304 8
170817 Bezbednost i zaštita informacionih sistema dr Nemanja Maček 19.09.2020. 09:00 509,506 2
140217 Signali i sistemi dr Emilija Kisić 19.09.2020. 09:00 SL,SD 34
130207 Arhitektura i organizacija računara 2 dr Gabrijela Dimić 19.09.2020. 09:00 607,402,403 33
110412 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 19.09.2020. 13:00 GSL,GSD 0
111607 Biomedicinski uređaji dr Aleksandar Žorić 19.09.2020. 13:00 GSL,GSD 10
170419 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 19.09.2020. 13:00 302 0
162007 Dizajn zvučne slike dr Zoran Maksimović 19.09.2020. 13:00 302 8
120807 Elektrane i razvodna postrojenja dr Saša Stojković 19.09.2020. 13:00 406 21
101607 Stručna praksa dr Perica Štrbac 19.09.2020. 13:00 607 3
130611 Standardni korisnički interfejsi dr Perica Štrbac 19.09.2020. 13:00 607 12
SP Stručna praksa dr Perica Štrbac 19.09.2020. 13:00 607 9
180117 Ekološka regulativa dr Darko Radosavljević 19.09.2020. 13:00 105 2
180917 Upravljanje reciklažnim procesima dr Aleksandra Boričić 19.09.2020. 13:00 510 2
317303 Audio uređaji i sistemi dr Sonja Krstić 19.09.2020. 17:00 Audio st. 0
317303 Audio uređaji i sistemi dr Dragan Novković 19.09.2020. 17:00 Audio st. 0
141207 Elektronski sistemi paljenja i ubrizgavanja dr Aleksandar Grkić 19.09.2020. 17:00 106 0
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u benzinskim motorima dr Aleksandar Grkić 19.09.2020. 17:00 106 4
140411 Sistemi ubrizgavanja u dizel motorima dr Aleksandar Grkić 19.09.2020. 17:00 106 4
240312 Direktno ubrizgavanje benzina dr Aleksandar Grkić 19.09.2020. 17:00 106 0
240512 Dijagnostika sistema ubrizgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 19.09.2020. 17:00 106 0
317104 Sistemi direktnog ubrizgavanja benzina dr Aleksandar Grkić 19.09.2020. 17:00 106 0
317109 Dijagnostika sistema ubruzgavanja dizel motora dr Aleksandar Grkić 19.09.2020. 17:00 106 5
140311 Sistemi paljenja i ubrizgavanja u oto motorima dr Aleksandar Grkić 19.09.2020. 17:00 106 3
317317 Regulativa elektronskih komunikacija dr Tatjana Cvetković 19.09.2020. 17:00 SD 0
317313 Komunikacioni standardi i tehnologije dr Tatjana Cvetković 19.09.2020. 17:00 SD 1
160401 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 20.09.2020. 09:00 602 0
170307 Osnovi menadžmenta dr Živorad Vasić 20.09.2020. 09:00 602 4
170311 Operativni menadžment dr Živorad Vasić 20.09.2020. 09:00 602 0
171717 Menadžment dr Živorad Vasić 20.09.2020. 09:00 602 11
110414 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 20.09.2020. 13:00 GSL 0
111307 Mikrokontroleri dr Aleksandar Žorić 20.09.2020. 13:00 GSL 7
120207 Električni motori dr Saša Stojković 20.09.2020. 13:00 106 23
130417 Programiranje mobilnih uređaja dr Miroslav Lutovac 20.09.2020. 13:00 506,509 1
180417 Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja dr Ljiljana Gulan 20.09.2020. 13:00 510 0
180817 Reciklažne tehnologije dr Marina Stamenović 20.09.2020. 13:00 510 0
181317 Zaštita životne sredine dr Vladimir Pavićević 20.09.2020. 13:00 302 13
317216 Preduzetništvo i podsticaji u oblasti elektrotehnike i računarstva dr Dejan Tošić 20.09.2020. 17:00 GSL,GSD 6
150611 Društvene mreže mr Jelena Mitić 20.09.2020. 17:00 607 7
150611 Analiza društvenih mreža mr Jelena Mitić 20.09.2020. 17:00 607 24
130410 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 20.09.2020. 17:00 509 0
131307 Sigurnost u računarskim mrežama dr Nemanja Maček 20.09.2020. 17:00 509 6
230111 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 20.09.2020. 17:00 509 0
130511 Zaštita podataka dr Nemanja Maček 20.09.2020. 17:00 509 1
317208 Mašinsko učenje dr Nemanja Maček 20.09.2020. 17:00 509 3
230611 Sigurnost softvera dr Nemanja Maček 20.09.2020. 17:00 509 0
171407 Poslovna komunikacija dr Emilija Marković 20.09.2020. 17:00 SD 17
317209 Psihologija dr Emilija Marković 20.09.2020. 17:00 SD 1
150211 Objektno orjentisano projektovanje mr Jelena Mitić 21.09.2020. 09:00 402,403,409 61
140207 Automatsko upravljanje 1 dr Emilija Kisić 21.09.2020. 09:00 302 24
100307 Inženjerska matematika dr Vladimir Baltić 21.09.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 48
100107 Matematika 1 dr Vladimir Baltić 21.09.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 6
100307 Inženjerska matematika dr Miloljub Albijanić 21.09.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 79
150707 Digitalne multimedije 2 dr Zoran Ćirović 21.09.2020. 13:00 402 0
150217 Projektovanje računarskih igara dr Zoran Ćirović 21.09.2020. 13:00 402,403 10
120409 Distribucija i prodaja električne energije dr Aleksandra Grujić 21.09.2020. 13:00 302,304 0
121207 Distribucija i tržište električne energije dr Aleksandra Grujić 21.09.2020. 13:00 302,304 3
162507 Multimedijalna produkcija mr Dragan Dimčić 21.09.2020. 13:00 310 8
110403 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 21.09.2020. 13:00 GSL,GSD 0
101607 Stručna praksa dr Slavica Marinković 21.09.2020. 13:00 GSL,GSD 4
110707 Telekomunikacije dr Slavica Marinković 21.09.2020. 13:00 GSL,GSD 10
130211 Komunikacioni sistemi dr Slavica Marinković 21.09.2020. 13:00 GSL,GSD 1
110317 Osnovi telekomunikacija dr Slavica Marinković 21.09.2020. 13:00 GSL,GSD 1
SP Stručna praksa dr Slavica Marinković 21.09.2020. 13:00 GSL,GSD 11
180412 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 21.09.2020. 13:00 406 0
171707 Elektronsko bankarstvo dr Branimir Trenkić 21.09.2020. 13:00 406 11
170411 Regulativa u e-poslovanju dr Branimir Trenkić 21.09.2020. 13:00 406 1
170422 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 21.09.2020. 13:00 106 0
161107 Akustički dizajn prostorija dr Dragan Novković 21.09.2020. 13:00 106 0
180617 Zaštita od buke i vibracija dr Dragan Novković 21.09.2020. 13:00 106 0
161107 Akustički dizajn prostorija i zaštita od buke dr Dragan Novković 21.09.2020. 13:00 106 2
240612 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 21.09.2020. 17:00 105 0
317206 Digitalni signal procesori dr Milan Mijalković 21.09.2020. 17:00 105 3
317112 Hibridna i elektro vozila dr Milan Mijalković 21.09.2020. 17:00 105 1
180107 Projektovanje elektronskih kola dr Dragana Prokin 21.09.2020. 17:00 204 0
317102 Projektovanje elektronskih uređaja dr Dragana Prokin 21.09.2020. 17:00 204 14
110406 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 21.09.2020. 17:00 GSL,GSD 0
111007 Digitalne telekomunikacije dr Slavica Marinković 21.09.2020. 17:00 GSL,GSD 0
180407 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 21.09.2020. 17:00 203 0
317315 Telekomunikaciona merenja dr Miroslav Lutovac 21.09.2020. 17:00 203 0
317117 Merni informacioni sistemi dr Miroslav Lutovac 21.09.2020. 17:00 203 4
130607 Programski jezici dr Slobodanka Đenić 22.09.2020. 09:00 409,402,403 46
120415 Relejna zaštita dr Saša Stojković 22.09.2020. 09:00 406 0
120211 Relejna zaštita dr Saša Stojković 22.09.2020. 09:00 406 7
160107 Osnovi akustike dr Dragan Novković 22.09.2020. 09:00 106 3
100507 Diskretna matematika dr Vladimir Baltić 22.09.2020. 09:00 SL,SD 39
120407 Električni pogoni dr Milan Mijalković 22.09.2020. 13:00 106 0
121007 Električni pogoni dr Milan Mijalković 22.09.2020. 13:00 106 18
150511 Tehnologije za elektronsko učenje dr Slobodanka Đenić 22.09.2020. 13:00 409,402 5
140409 Robotika dr Veljko Potkonjak 22.09.2020. 13:00 102 0
141407 Robotika i automatizacija dr Veljko Potkonjak 22.09.2020. 13:00 102 8
240712 Robotika dr Veljko Potkonjak 22.09.2020. 13:00 102 0
120411 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.09.2020. 13:00 SL,SD 0
120107 Osnovi elektroenergetike dr Ivana Vlajić-Naumovska 22.09.2020. 13:00 SL,SD 32
111207 Mobilne telekomunikacije dr Slavica Marinković 22.09.2020. 13:00 GSD 12
170416 Muzička produkcija dr Dragan Novković 22.09.2020. 13:00 GSL 0
162207 Muzička produkcija dr Dragan Novković 22.09.2020. 13:00 GSL 7
160807 Televizijski sistemi i video tehnologije dr Ivana Milošević 22.09.2020. 13:00 112,109 18
150411 Funkcionalno programiranje dr Perica Štrbac 22.09.2020. 13:00 607,602 30
150402 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 22.09.2020. 16:00 607,509,506,602 0
150207 Uvod u objektno programiranje dr Svetlana Štrbac-Savić 22.09.2020. 16:00 607,509,506,602 68
140211 Električne mašine na vozilima mr Milija Džekulić 22.09.2020. 17:00 106 0
240312 Direktno ubrizgavanje benzina mr Milija Džekulić 22.09.2020. 17:00 106 0
151907 Osnovi informacionih tehnologija dr Slobodanka Đenić 23.09.2020. 09:00 409,402 8
100417 Elektronika dr Slavica Marinković 23.09.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
110107 Elektronika dr Slavica Marinković 23.09.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 18
110207 Osnovi elektronike dr Slavica Marinković 23.09.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 8
161007 Studijska audiotehnika dr Dragan Novković 23.09.2020. 09:00 106 1
170107 Internet servisi mr Miloš Pejanović 23.09.2020. 09:00 607 7
110107 Elektronika dr Dejan Blagojević 23.09.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 8
150711 Uvod u Internet tehnologije dr Zoran Ćirović 23.09.2020. 13:00 402,403,409 32
120407 Visokonaponski aparati dr Saša Stojković 23.09.2020. 13:00 406 10
130507 Mikroračunari dr Goran Dikić 23.09.2020. 13:00 102 8
130111 Algoritmi i strukture podataka dr Svetlana Štrbac-Savić 23.09.2020. 13:00 SD,SL 40
170415 Studijska i vanstudijska TV produkcija dr Ivana Milošević 23.09.2020. 13:00 302 0
162107 Studijska i vanstudijska televizijska produkcija dr Ivana Milošević 23.09.2020. 13:00 302 4
260211 Televizijska produkcija dr Ivana Milošević 23.09.2020. 13:00 302 0
110401 Analogna elektronika dr Amela Zeković 23.09.2020. 13:00 GSL 0
110507 Analogna elektronika dr Amela Zeković 23.09.2020. 13:00 GSL 8
111407 Specijalna elektronska kola dr Amela Zeković 23.09.2020. 13:00 GSL 3
180307 Kompresija video i audio signala dr Amela Zeković 23.09.2020. 13:00 GSL 0
317301 Kompresija audio i video signala dr Amela Zeković 23.09.2020. 13:00 GSL 0
180317 Upravljanje elektronskim i električnim otpadom dr Emilija Kisić 23.09.2020. 13:00 302 0
130217 Veštačka inteligencija dr Emilija Kisić 23.09.2020. 13:00 302 24
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Sonja Krstić 23.09.2020. 17:00 Audio st. 0
190108 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 23.09.2020. 17:00 509 0
190208 Projektovanje softvera dr Siniša Ilić 23.09.2020. 17:00 509 0
317203 Objektno orijentisana analiza i dizajn dr Siniša Ilić 23.09.2020. 17:00 509 7
317205 Projektovanje informacionih sistema dr Siniša Ilić 23.09.2020. 17:00 509 8
317314 Projektovanje studija dr Dragan Novković 23.09.2020. 17:00 Audio st. 0
317304 Video uređaji i sistemi dr Ivana Milošević 23.09.2020. 17:00 Audio st. 0
317309 Sistemi za audio i video produkciju dr Ivana Milošević 23.09.2020. 17:00 Audio st. 0
317314 Projektovanje studija dr Ivana Milošević 23.09.2020. 17:00 Audio st. 0
130117 Uvod u računarstvo u oblaku dr Nemanja Maček 23.09.2020. 17:00 409 11
130307 Osnovi programiranja dr Slobodanka Đenić 24.09.2020. 09:00 409,402,403,509 60
101407 Osnovi informatike i računarstva dr Vera Petrović 24.09.2020. 09:00 SD 23
140707 Merenja 1 dr Dragana Prokin 24.09.2020. 09:00 607 14
141007 Merenja 2 dr Dragana Prokin 24.09.2020. 09:00 607 7
150411 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 24.09.2020. 09:00 112,109 0
130707 Računarske mreže dr Branimir Trenkić 24.09.2020. 09:00 112,109 16
110117 Internet komunikacije dr Branimir Trenkić 24.09.2020. 09:00 112,109 8
170501 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 24.09.2020. 13:00 106 0
161307 Muzički instrumenti dr Sonja Krstić 24.09.2020. 13:00 106 17
130406 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 24.09.2020. 13:00 302 0
150607 Mikroprocesorski softver dr Milan Mijalković 24.09.2020. 13:00 302 11
150107 Digitalne multimedije mr Aleksandar Kajević 24.09.2020. 13:00 GSD 12
131007 Internet protokoli i tehnologije dr Slavica Marinković 24.09.2020. 13:00 109 14
171807 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 24.09.2020. 13:00 509 0
101607 Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 24.09.2020. 13:00 509 3
SP Stručna praksa dr Svetlana Štrbac-Savić 24.09.2020. 13:00 509 16
170617 Poslovni softver dr Svetlana Štrbac-Savić 24.09.2020. 13:00 509 3
170410 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 24.09.2020. 13:00 310 0
161407 Kompjuterska animacija dr Marina Kecman 24.09.2020. 13:00 310 6
161407 Kompjuterska animacija 1 dr Marina Kecman 24.09.2020. 13:00 310 11
170411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 24.09.2020. 13:00 SL 8
170317 Internet inteligentnih uređaja dr Amela Zeković 24.09.2020. 13:00 SL 0
110411 Telekomunikacioni servisi i tehnologije dr Amela Zeković 24.09.2020. 13:00 SL 4
170317 Internet inteligentnih uređaja dr Gradimir Vukčević 24.09.2020. 13:00 SL 0
130307 Osnovi programiranja dr Svetlana Štrbac-Savić 24.09.2020. 15:00 402,403,409 31
120400 Stručna praksa dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 0
317218 Metode istraživanja dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 1
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 1
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 0
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 7
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 0
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 0
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 4
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 1
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Vera Petrović 24.09.2020. 17:00 SD 3
220311 Informacione tehnologije u elektroenergetici dr Saša Stojković 24.09.2020. 17:00 602 0
317114 Računarsko projektovanje električnih postrojenja dr Saša Stojković 24.09.2020. 17:00 602 2
317218 Metode istraživanja dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 10
3172SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 10
3172SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 4
3172PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 9
3173SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 0
3173SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 3
3173PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 3
3171SP1 Stručna praksa 1 dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 7
3171SP2 Stručna praksa 2 dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 2
3171PIR Primenjeni istraživački rad dr Miroslav Lutovac 24.09.2020. 17:00 SD 6
317204 Projektovanje softverskih zaštitnih mehanizama dr Gradimir Vukčević 24.09.2020. 17:00 109 3
170413 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 25.09.2020. 09:00 106 0
161807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 25.09.2020. 09:00 106 2
160807 Snimanje zvuka dr Sonja Krstić 25.09.2020. 09:00 106 11
130907 Interakcija čovek - računar dr Zoran Ćirović 25.09.2020. 09:00 402,403,409 52
120707 Električni transformatori i generatori dr Saša Stojković 25.09.2020. 09:00 302 27
150503 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 25.09.2020. 09:00 607 0
101307 Aplikativni softver dr Ivana Vlajić-Naumovska 25.09.2020. 09:00 607 37
110402 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 25.09.2020. 09:00 GSD 0
110907 Digitalna elektronika dr Goran Dikić 25.09.2020. 09:00 GSD 1
111907 Digitalna integrisana elektronika dr Goran Dikić 25.09.2020. 09:00 GSD 1
110607 Impulsna elektronika dr Goran Dikić 25.09.2020. 09:00 GSD 0
150503 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 25.09.2020. 09:00 607 0
101307 Aplikativni softver mr Jelena Mitić 25.09.2020. 09:00 607 38
141307 Upravljanje u realnom vremenu dr Vera Petrović 25.09.2020. 13:00 102 23
170807 Biznis plan za e-poslovanje dr Dejan Tošić 25.09.2020. 13:00 406 2
170807 Biznis plan dr Dejan Tošić 25.09.2020. 13:00 406 10
150414 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 25.09.2020. 17:00 402 0
190508 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 25.09.2020. 17:00 402 0
317210 Programiranje aplikacija baza podataka dr Zoran Ćirović 25.09.2020. 17:00 402 1
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Mile Petrović 25.09.2020. 17:00 406 1
317311 Sistemi i tehnologije za emitovanje signala dr Mile Petrović 25.09.2020. 17:00 406 0
317111 Procesiranje signala dr Miroslav Lutovac 25.09.2020. 17:00 203 1
317306 Digitalne radio i TV tehnologije dr Dragan Novković 25.09.2020. 17:00 406 1
150407 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 25.09.2020. 17:00 SD 0
131207 Softversko inženjerstvo dr Goran Šimić 25.09.2020. 17:00 SD 18
151507 Inteligentne računarske tehnologije dr Goran Šimić 25.09.2020. 17:00 SD 0
151507 Inteligentni sistemi i tehnologije dr Goran Šimić 25.09.2020. 17:00 SD 15
100414 Fizika dr Vladimir Pavlović 25.09.2020. 17:00 106 0
101207 Fizika dr Vladimir Pavlović 25.09.2020. 17:00 106 3
317211 Big Data infrastrukture i servisi dr Gabrijela Dimić 25.09.2020. 17:00 409,403 11
100413 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 26.09.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 0
101007 Elektrotehnika dr Sonja Krstić 26.09.2020. 09:00 SL,SD,GSL,GSD 105
120400 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 26.09.2020. 09:00 406 0
121607 Obnovljivi izvori energije dr Aleksandra Grujić 26.09.2020. 09:00 406 10
101607 Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 26.09.2020. 09:00 406 3
SP Stručna praksa dr Aleksandra Grujić 26.09.2020. 09:00 406 12
120406 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 26.09.2020. 09:00 302,304 0
120907 Električne instalacije i osvetljenje dr Ivana Vlajić-Naumovska 26.09.2020. 09:00 302,304 23
120111 Dizajn električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 26.09.2020. 09:00 302,304 10
120111 Projektovanje električnog osvetljenja dr Ivana Vlajić-Naumovska 26.09.2020. 09:00 302,304 20
171007 Veb dizajn dr Svetlana Štrbac-Savić 26.09.2020. 09:00 607 44
130317 Meko računarstvo mr Miloš Pejanović 26.09.2020. 09:00 402,403 4
101007 Elektrotehnika dr Aleksandra Grujić 26.09.2020. 13:00 302,304 42
140407 Motori i motorna vozila dr Sreten Perić 26.09.2020. 13:00 106 0
140807 Održavanje motora i motornih vozila dr Sreten Perić 26.09.2020. 13:00 106 0
140407 Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dr Sreten Perić 26.09.2020. 13:00 106 0
140807 Motorna vozila dr Sreten Perić 26.09.2020. 13:00 106 1
190808 Performanse diskova i sistema datoteka dr Borislav Đorđević 26.09.2020. 17:00 402,403 0
230411 Tehnike virtuelizacije dr Borislav Đorđević 26.09.2020. 17:00 402,403 0
317201 Sistemi za skladištenje podataka dr Borislav Đorđević 26.09.2020. 17:00 402,403 1
317213 Virtuelizacija u računarstvu u oblaku dr Borislav Đorđević 26.09.2020. 17:00 402,403 0
230411 Tehnike virtuelizacije i računarstvo u oblaku dr Borislav Đorđević 26.09.2020. 17:00 402,403 0
101607 Stručna praksa mr Jelena Mitić 26.09.2020. 17:00 402,403 13
SP Stručna praksa mr Jelena Mitić 26.09.2020. 17:00 402,403 25
150177 Testiranje softvera mr Jelena Mitić 26.09.2020. 17:00 402,403 30
171307 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2020. 09:00 506 2
170417 Elektronska trgovina dr Svetlana Štrbac-Savić 27.09.2020. 09:00 506 18
317217 Didaktika dr Jelena Krulj Drašković 27.09.2020. 11:00 510 6
150410 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 27.09.2020. 13:00 402,403 0
151307 Tehnike vizuelnog programiranja dr Zoran Ćirović 27.09.2020. 13:00 402,403 53
120402 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2020. 13:00 SD 0
120307 Elementi elektroenergetskih sistema dr Ivana Vlajić-Naumovska 27.09.2020. 13:00 SD 10
170409 Osnovi animacije dr Marina Kecman 27.09.2020. 13:00 310 0
160907 Osnovi animacije dr Marina Kecman 27.09.2020. 13:00 310 13
151607 Sigurnost informacionih sistema dr Nemanja Maček 27.09.2020. 13:00 506,509 17
317113 Projektovanje i izvođenje automatizovanih sistema dr Goran Dikić 27.09.2020. 17:00 102 1
260611 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 27.09.2020. 17:00 310 0
317305 Interaktivna multimedija dr Marina Kecman 27.09.2020. 17:00 310 1
317310 Multimedijalna postprodukcija dr Marina Kecman 27.09.2020. 17:00 310 4
260411 Interaktivne multimedije dr Marina Kecman 27.09.2020. 17:00 310 0
170717 Analiza podataka mr Miloš Pejanović 27.09.2020. 17:00 607 0
140403 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 28.09.2020. 09:00 SL 0
140607 Automatsko upravljanje 2 dr Goran Dikić 28.09.2020. 09:00 SL 10
180407 Internet marketing dr Milica Jevremović 28.09.2020. 09:00 602 0
170407 Marketing dr Milica Jevremović 28.09.2020. 09:00 602 12
170907 Internet marketing dr Milica Jevremović 28.09.2020. 09:00 602 0
170917 Internet marketing dr Milica Jevremović 28.09.2020. 09:00 602 16
150507 Računari i periferije dr Gradimir Vukčević 28.09.2020. 09:00 509,506 11
100207 Matematika 2 dr Vladimir Baltić 28.09.2020. 09:00 SD 2
100207 Viša matematika dr Vladimir Baltić 28.09.2020. 09:00 SD 11
180410 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 28.09.2020. 10:00 602 0
171507 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 28.09.2020. 10:00 602 0
170111 Menadžment prodaje dr Milica Jevremović 28.09.2020. 10:00 602 11
180217 Ekološki menadžment dr Milica Jevremović 28.09.2020. 10:00 602 6
180401 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 28.09.2020. 11:00 602 0
172007 Ekonomika biznisa dr Milica Jevremović 28.09.2020. 11:00 602 8
170117 Elektronsko poslovanje dr Dejan Tošić 28.09.2020. 13:00 406 7
110413 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 28.09.2020. 13:00 403 0
111807 Programabilna logička kola dr Dragana Prokin 28.09.2020. 13:00 403 9
210113 Programabilni digitalni sistemi dr Dragana Prokin 28.09.2020. 13:00 403 0
160707 Tehnike snimanja slike mr Aleksandar Kajević 28.09.2020. 13:00 GSD 2
161207 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 28.09.2020. 13:00 GSD 0
161207 Digitalni dizajn publikacija mr Aleksandar Kajević 28.09.2020. 13:00 GSD 4
160217 Dizajn štampe mr Aleksandar Kajević 28.09.2020. 13:00 GSD 0
160117 Kamera mr Aleksandar Kajević 28.09.2020. 13:00 GSD 1
170417 Video produkcija mr Dragan Dimčić 28.09.2020. 13:00 310 0
161907 Video produkcija mr Dragan Dimčić 28.09.2020. 13:00 310 21
120408 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 28.09.2020. 13:00 302 0
121707 Održavanje elektroenergetskih uređaja dr Jovan Mikulović 28.09.2020. 13:00 302 12
130411 Napredne arhitekture računara dr Siniša Minić 28.09.2020. 13:00 602 2
172207 Spoljnotrgovinsko poslovanje dr Ivan Nikčević 28.09.2020. 13:00 510 0
181117 Održivi razvoj dr Aleksandra Boričić 28.09.2020. 13:00 406 3
130311 Programiranje veb aplikacija dr Gabrijela Dimić 28.09.2020. 13:00 509,409 42
317107 Digitalni sistemi u programabilnoj logici dr Dragana Prokin 28.09.2020. 15:00 403 5
160404 Upravljanje proizvodnjom dr Živorad Vasić 28.09.2020. 17:00 607 0
160405 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 28.09.2020. 17:00 607 0
172107 Upravljanje projektima i investicijama dr Živorad Vasić 28.09.2020. 17:00 607 11
171207 Upravljanje proizvodnjom i uslugama dr Živorad Vasić 28.09.2020. 17:00 607 3
170511 Preduzetništvo dr Živorad Vasić 28.09.2020. 17:00 607 5
172107 Upravljanje projektima dr Živorad Vasić 28.09.2020. 17:00 607 27
151407 Integracija softverskih tehnologija dr Zoran Ćirović 28.09.2020. 17:00 402,403 35
110111 Komunikacione mreže dr Branimir Trenkić 28.09.2020. 17:00 112,109 3
317207 Protokoli i tehnologije bežičnih sistema dr Branimir Trenkić 28.09.2020. 17:00 112,109 1
317302 Digitalni komunikacioni sistemi dr Branimir Trenkić 28.09.2020. 17:00 112,109 1
317312 Multimedijalni internet prenos dr Branimir Trenkić 28.09.2020. 17:00 112,109 0
120412 Elektronski pretvarači snage dr Željko Despotović 28.09.2020. 17:00 302 0
120507 Električni pretvarači snage dr Željko Despotović 28.09.2020. 17:00 302 16
220511 Upravljanje elektroenergetskim pretvaračima dr Željko Despotović 28.09.2020. 17:00 302 0
220211 Monitoring i dijagnostika električnih mašina dr Željko Despotović 28.09.2020. 17:00 302 0
180517 Savremene metode prečišćavanja vazduha u industriji dr Željko Despotović 28.09.2020. 17:00 302 1
317101 Projektovanje elektroenergetskih pretvarača dr Željko Despotović 28.09.2020. 17:00 302 6
170717 Analiza podataka dr Milica Jevremović 28.09.2020. 17:00 602 1
181417 Fizičko-hemijski procesi u reciklažnim tehnologijama dr Zoranka Malešević 28.09.2020. 17:00 510 0
100419 Mehanika dr Ljiljana Pecić 29.09.2020. 10:00 105 0
140107 Mehanika dr Ljiljana Pecić 29.09.2020. 10:00 105 7