Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Veljko Potkonjak

Obrazovanje

Biografija

Prof. dr Veljko Potkonjak je rođen 1951. godine u Beogradu. Diplomirao je 1974. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Magistrirao je 1977., a doktorirao 1981. godine na istom fakultetu.

Od 1975. do 2016. godine Veljko Potkonjak je bio zaposlen na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i to: od 1975. do 1985. u zvanju asistenta; od 1985. do 1990. u zvanju docenta (za oblast robotika); od 1990. do 1995. u zvanju vanrednog profesora; a 1995. je izabran u zvanje redovnog profesora. Od 2016. godine je zaposlen na Univerzizetu Metropolitan u Beogradu u zvanju redovnog profesora.

Profesor Veljko Potkonjak je predavao i na Elektronskom fakultetu u Nišu i na Tehničkom fakultetu u Čačku.
Godinu 2000. i prvu polovinu 2002. proveo je kao gost na National Technical University of Athens, a u isto vreme je predavao i na American University of Athens. Radio je kao konsultant-ekspert za naučne i prosvetne vlasti u zemlji, kao i za domaće i strane firme.

Član je Srpskog naučnog društva od 1999. godine i Inženjerske akademije Jugoslavije od 2002. Od 1995. rukovodi sekcijom Robotika pri ETRAN-u. Bio je član velikog broja organizacionih i programskih odbora domaćih i međunarodnih konferencija. Veljko Potkonjak je dobitnik (u grupi autora) Tesline nagrade za 1985. godinu.

Reference

PhD Veljko Potkonjak slika

PhD Veljko Potkonjak

Kabinet: 104

Elektronska pošta: potkonjak@yahoo.com

Konsultacije
  • Utorak: 16:00-18:00
Predmeti