Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Vasilije Đokić

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Računarska tehnika [2013 - 2016]
  • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Sigurnost informaciono komunikacionih sistema [2016 - 2017]

Biografija

- rođen 1993. godine u Beogradu.

- završena Srednja tehnička PTT škola.

- završene osnovne strukovne studije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu.

- završene specijalističke strukovne studije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu.


Radna biografija

U periodu od oktobra 2015. godine do juna 2017. godine angažovan kao demonstrator na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija.

Predmeti na kojima je bio angažovan su:

Arhitektura i organizacija računara 1, Arhitektura i organizacija računara 2, Mikroračunari i Upravljanje projektima i investicijama.

Od 2017. zaposlen sa statusom saradnika praktične nastave.

Predmeti na kojima je angažovan su:

- Uvod u računarstvo u oblaku

- Arhitektura i organizacija računara 1

- Računari i periferije

- Operativni sistemi 1

- Mikroprocesorski softver

- Arhitektura i organizacija računara 2

- Osnovi informatike i računarstva


Reference

BEng-spec.appl. Vasilije Đokić slika

BEng-spec.appl. Vasilije Đokić

Kabinet: 508

Elektronska pošta: vasilije.djokic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Utorak: 14:00 - 16:00
  • Petak: 14:00 - 16:00
Predmeti