Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Nikola Stojanović

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Akademija tehničko umetničkih strukovnih studija, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu  [2019-2022]
  • Master strukovne studije: Akademija tehničko umetničkih strukovnih studija , Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu  [2022-]

Biografija

Rođen 21. oktobra 2000. godine u Beogradu.

Završio je Osnovnu školu "Ujedinjene nacije" na Ceraku 2015. godine, iste godine upisuje "Železničku tehničku školu" smer, Elektrotehničar telekomunikacija (ETT), koju završava odbranom maturskim radom „Povezivanje objekata poslovnog kompleksa optičkim linkom i interpretacija u jedinstvenu komunikacionu mrežu“.

Godine 2019 u junu upisuje Visoku školu elektrotehnike i računarstva smer Informacioni sistemi (IS), koju završava odbranom završnog rada pod nazivom "Projektovanje i izrada veb lokacije turističke agencije Impala Travel". 

Od septembra 2022. godine upisan je na master strukovnim studijama na smeru Računarsko inženjerstvo.

U školskoj 2021/2022 bio je angažovan kao demonstrator na predmetima Interakcija čovek - računara i Osnove informatike i računarstva. 

Od 2022. zaposlen je na ATUSS odsek VIŠER sa punim radnim vremenom kao saradnik u nastavi.

U toku 2021/2022 godine, je sa stečenim znanjima za klijenta projektovao, izradio, hostovao sajt i odradio „SEO“ optimizaciju.


Linkovi ka odrađenim projektima:


https://volgaservisbojlera.rs


https://volgaodgusenja.com


https://vodoinstalaterbeograda.com


http://www.impalaconferences.com/


https://www.impalayu.com

Reference

Eng. appl. Nikola Stojanović slika

Eng. appl. Nikola Stojanović

Kabinet: 507

Elektronska pošta: nikola.stojanovic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: (Mail)
  • Utorak: (Mail)
  • Sreda: (Mail)
  • Četvrtak: 10:00 - 12:00 (najava mail-om)
  • Petak: 14:00-16:00
  • Subota: (Mail)
Predmeti