Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Nemanja Cvijan

Obrazovanje

 • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Nove računarske tehnologije [2013-2016]
 • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Nove računarske tehnologije [2016-2017]

Biografija

Rođen 1994. godine u Beogradu.

Završena srednja škola Elektrotehnička škola Zemun. 

Završene osnovne strukovne studije na smeru Nove računarske tehnologije sa prosečnom ocenom: 9.20. 

Završene specijalističke studije na smeru Nove računarske tehnologije sa prosečnom ocenom 9.57.


Od 2015. godine učestvuje u izvođenju laboratorijskih vežbi na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u oblasti programiranja prvo kao demonstrator, a zatim od 2017. kao saradnik.


Predmeti na kojima je saradnik angažovan:

 • Osnovi programiranja (2015- )
 • Programski jezici (2015- )
 • Objektno orjentisano projektovanje (2017- )
 • Tehnike vizuelnog programiranja (2017- )
 • Integracija softverskih tehnologija (2017- )
 • Programiranje aplikacija baza podataka (2017- )
 • Uvod u Internet tehnologije (2018- )
 • Testiranje softvera (2019- )


Predmeti na kojima je saradnik učestvovao su:

 • Uvod u objektno programiranje (2015-2017)
 • Baze podataka (2015-2017)


Učestvuje u izvođenju nastave studijskog programa Nove računarske tehnologije - na daljinu.

Saradnik je angažovan na programerskim poslovima informacionog sistema škole.

Od programskih jezika radio je sa: C,C++,C#,Visual Basic, Java, Python, PHP, HTML, CSS, JavaScript (Ajax,JQuery), XML.

Reference