Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Dušan Čoko

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Nove računarske tehnologije [2011 - 2014]
  • Specijalističke strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Nove računarske tehnologije [2014 - 2015]
  • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Računarsko inženjerstvo [2017-2018]

Biografija

Od 2009 do 2011 rad pri "Centru za kvalitetno obrazovanje" u okviru projekata koje finansira Evropska komisija kao tehnička podrška gde su osnovne aktivnosti bile razvoj veb aplikacija za partnere projekata kao i razvoj informacionog sistema za Centre koji pružaju usluge za osobe sa posebnim potrebama. Takođe radio kao prevodilac i korespodent sa stranim partnerima u okviru projekta "Klubovi za decu i mlade" koji je finansirala Evropska komisija.
Od 2008 do 2012 radio je privatno izrade dinamičkih sajtova i aplikacija.

Od 2016 radi samostalno kao programer za razvoj infrastruktura informacionih sistema.
Od 2013 učestvuje u izvođenju laboratorijskih vežbi na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u oblasti programiranja prvo kao demonstrator, a zatim kao saradnik. Predmeti na kojima učestvuje su:

    Uvod u objektno programiranje (2013 - ),
    Objektno orijentisano projektovanje (2014 - ),
    Uvod u računarstvo u oblaku (2017 - ),
    Veb dizajn (2018 - )
    Algoritmi i strukture podataka (2019 - )

Predmeti na kojima je saradnik učestvovao su:

    Verovatnoća i statistika (2013 - 2015),
    Inženjerska matematika (2014 - 2015),
    Matematika 1 (2014 - 2015),
    Objektno programiranje 2 (2014 - 2017),
    Programiranje veb aplikacija (2014 - 2017),
    Standardni korisnički interfejsi (2015 - 2018),
    Matematika 2 (2015), 
    Sigurnost softvera (2015 - 2016),
    Digitalne multimedije 1 (2015 - 2016)
    Programiranje aplikacija za mobilne uređaje (2015 - 2017)
    Funkcionalni programiski jezici (2015 - 2017)
    Funkcionalno programiranje (2016 - 2017)
    Internet programiranje (2017 - 2018),
    Osnovi programiranja (2017 - 2018)


Od oktobra 2015 angažovan je kao saradnik praktične nastave sa punim radnim vremenom. Učestvuje i u izvođenju nastave studijskog programa "Nove računarske tehnologije - na daljinu" gde je radio i na realizaciji multimedijalnih materijala.
Programski jezici sa kojima se saradnik stručno bavi su iz oblasti veb domena (HTML/CSS/Typescript, PHP) i multipltformski (Java SE i EE). Pored toga u naučnom i predavačkom domenu saradnik radi i sa jezicima - Visual Basic, Python, Lisp.
Trenutno oblast naučnog instraživanja su razvoj i implementacija mikroservisa za multiplatformske aplikacije - Desktop, Moblie, Web i IoT. Šira naučna i praktična istraživanja uključuju projektovanje i implementaciju informacionog sistema.

Reference

Priručnik

  1. Uvod u objektno programiranje - priručnik za laboratorijske vežbe
  2. e-Trgovina