Spinner

Dokument se učitava

VIŠER

School of Electrical and Computer Engineering of Applied Studies

Belgrade

Dobrivoje Tarabić

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Nove energetske tehnologije [2015-2018]
  • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu, Elektrotehničko inženjerstvo [2018-]

Biografija

Rođen u Užicu , 1991. godine , gde je završio prirodno-matematički  smer Gimnazije. U septembru 2018. godine diplomirao na osnovnim studijama Visoke škole elektrotehnike i računarstva, kod dr Aleksandre Grujić na temu " Predikcija proizvodnje električne energije iz krovne fotonaponske elektrane stambene zgrade u Beogradu ". Trenutno je student master strukovnih studija na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva na odseku Elektrotehničko inženjerstvo. 

Od oktobra 2018. zaposlen je na VISER-u kao saradnik u nastavi.

Reference