Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Đorđe Radujko

Obrazovanje

Biografija

Rođen 25.05.1993. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu
školu i Srednju elektrotehničku školu „Rade Končar“. Osnovne studije na
Visokoj školi elektrotehnike i računarstva je završio 2015. godine, smer
Elektronika i telekomunikacije. Specijalističke studije na Visokoj školi
elektrotehnike i računarstva je završio 2016. godine, smer Sigurnost
informaciono komunikacionih sistema.


U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu od 2016. godine zaposlen je sa punim radnim vremenom kao saradnik.


Na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija angažovan je na predmetima Operativni sistemi 1, Računarske mreže, Sigurnost u računarskim mrežama, Sigurnost informacionih sistema, Bežični komunikacioni sistemi, Osnovi informacionih tehnologija.

Na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva pohađao je CISCO akademiju, i
2015. godine stekao „Cisko Certificate Network Associate“ sertifikat.
Angažovanje na administraciji računarske mreže VIŠER.

Reference

BEng-spec.appl. Đorđe Radujko slika

BEng-spec.appl. Đorđe Radujko

Kabinet: 401

Elektronska pošta: djordje.radujko@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 13:00-16:00
  • Utorak: 14:00-17:00
Predmeti