Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Danijel Jović

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Informacioni Sistemi [2017-2020]
  • Master strukovne studije: Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Računarsko Inženjerstvo [2020-]

Biografija

Rođen je u Smederevu 27.01.1999. godine.

Osnovnu školu ’’Dimitrije Davidović‘‘ završio je u Smederevu 2013. godine i nakon toga upisuje srednju tehničku školu u Smederevu koju završava 2017. godine.

Studije na VIŠERU započinje iste godine na smeru Informacioni Sistemi. Diplomira u septembru 2020. godine, sa prosečnom ocenom 9.34, odbranom završnog rada pod nazivom ’’Python klijent-server arhitekture za zakazivanje probne vožnje‘‘ kod profesora dr Perice Štrbca.

Master strukovne studije upisuje u septembru 2020. godine na smeru Računarsko inženjerstvo.

Od 2019. angažovan je kao demonstrator na laboratorijskim vežbama.

Od 2020. zaposlen je na VIŠER-u sa punim radnim vremenom kao saradnik u nastavi.


Reference

eng. Danijel Jović slika

eng. Danijel Jović

Kabinet: 505

Elektronska pošta: danijel.jovic@viser.edu.rs

Konsultacije
Predmeti