Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Андреа Жерајић

Образовање

Биографија

Aндреа Жерајић рођена је у Београду 1984. године. У Београду је 2002. године завршила Филилошку гимназију и уписала Филолошки факултет Универзитета у Београду, кетедра за германистику. 2006. године дипломирала је на Филолошком факултету и стиче звање професор немачког језика и књижевности. 2008. стиче звање М.А. Дипломирани филолог немачког језика и књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду и 2009. дипломирани политиколог Факултета политичких наука Универзитета у Београду. 2018.  одбранила је докторску тезу под насловом „Ефекти промена курикулума на развој рецептивних вештина у настави немачког језика у основним школама Републике Србије“  на Филолошком факултету Универзитета у Београду.Стипендиста DAAD-а (Немачке службе за размену студената)

Од 2009. до 2013. сарадник у настави на предмету Методика немачког језика, катедра за германистику, Филолошки факултет Универзитета у Београду.

2013-2016. професор немачког језика на Мегатренд универзитету

2013- професор немачког језика на Гете институту

2016.- професор немачког језика на Високој хотелијерској школи струковних студија


Објављени радови:

1. Влајковић, Н/Жерајић, А. (2010). Фактори мотивације наставника страних језика за рад у основном и средњошколском образовном систему. Конференција Филолошка истраживања данас, Београд

2. Жерајић, А. (2010). Утицај социопсихолошких фактора на мотивисаност ученика за учење страних језика. Конференција „Ставови промјена- промјена ставова“, Никшић: Филозофски факултет

3. Жерајић, А. (2011). Проблеми у превођењу стручних термина у оквиру наставе L2 на академским и струковним студијама. Конференција Језик струке, Београд.

4. Вукајловић, Н/Жерајић, А. (2011). Стереотипи o циљном језику и култури у учењу немачког језика. Конференција Језици и културе у времену и простору, Нови Сад

5. Влајковић, Н./Жерајић, А. (2011). »Abenteuer Multi-Kulti. Ein methodisch-didaktisches Handbuch für gymnasiale Oberstufe«, Београд: Завод за уџбенике.

6. Жерајић, А. (2017). Граматика немачког језика – приручник. Београд: ЈРЈ.

7. Жерајић, А. (2017). Германизми у терминологији гастрономије и кулинарства и њихови преводни еквиваленти на језику струке. Hotellink, tom 18, br. 29-30. Београд: Висока хотелијерска школа, 255-269.

8. Zerajic, A. (2018). German for special purposes (gsp) in tourism: learning objectives and didactic consequences. Thematic proceedings of International Scientific Conference, Vrnjacka banjaРеференце

др Андреа Жерајић слика

др Андреа Жерајић

Kабинет: 101

Eлектронска пошта: andreazerajic@gmail.com

Консултације
  • Петак: 11.00
Предмети
© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099