Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Aleksandra Boričić

Obrazovanje

  • Osnovne akademske studije: , []
  • Osnovne akademske studije: Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet, Hidro i termoenergetika [1986 - 1992]
  • Doktorske studije: Univerzitet u Beogradu, Union Nikola Tesla, Graditeljski menadžment [2009 - 2011]
  • Magistarske studije: Univerzitet u Nišu, Mašinski fakulte, Hidro i termoenergetika [2001 - 2007]

Biografija

Aleksadnra Boričić, doktor tehničkih nauka, profesor strukovnih studija na Visokoj Tehničkoj Školi Strukovnih Studija u Nišu. Stručno naučna interesovanja su multidisciplinarnog karaktera i pokrivaju širok spektar iz oblasti energetike, energetske efikasnosti i održivog razvoja. Autor je većeg broja naučno stručnih radova i knjiga iz pomenutih oblasti. Aktivan jučesnik i organizator većeg broja okruglih stolova koji su imali za cilj uspostavljanje čvršće i efikasnije saradanje privrede i visokog obrazovanja, kao i prepoznatljivosti strukovnog obrazovanja u R. Srbiji. Učesnik više tribina i savetovanja u organizaciji Friedrih Neuman fondacije sa temama iz oblasti obrazovnih politka. Od 2007. aktivno se bavi problemima reforme visokog obrazovanja u Republici Srbiji u svim njegovim aspektima. Bila je član rukovodećeg tima koji je sproveo inicijalnu akreditaciju, kao i reakreditaciju svoje ustanove u proteklom periodu. Rukovodila je razvojem modernog kurikuluma iz oblasti zaštite životne sredine i prostornog planiranja kao i industrijske ekologije. U periodu od 2007-2010 obavljala je dužnost šefa pomenutih studijskih programa. Od 2010 - 2017 bila je pomoćnik direktora za nastavu, a od 2017 - 2019 i direktor VTŠ Niš.   Bila je i član je HERE tima ( tima koji se bavi reformom visokog obrazovanja ), imenovanog od strane Vlade R. Srbije u dva mandata. Učestvovala u mnogim međunarodnim projektima među kojima se ističe i WamPPP projekat iz grupe K2 Erasmus + projekata, koji je uspešno vodila kao koordinator od 2015 -2018. Kao rezultat, dobijen je novi akreditovani  master Upravljanje otpadom, koji uspešno upisuje treću generaciju studenata školske2019/20 godine.


Reference

PhD Aleksandra Boričić slika

PhD Aleksandra Boričić

Kabinet:

Elektronska pošta: aleksandraboricic@gmail.com

Konsultacije
  • Petak: 14h