Spinner

Dokument se učitava

ATUSS

VISER

Academy of Technical and Art Applied Studies

School of Electrical and Computer Engineering

Aleksandar Krsmić

Obrazovanje

  • Osnovne strukovne studije: ATUSS Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Nove energetske tehnologije [2019 - 2022]
  • Master strukovne studije: ATUSS Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva, Elektrotehničko inžinjerstvo [2022 -]

Biografija

Rođen 16.08.2000. godine u Beogradu.Osnovnu školu završio u Obrenovcu i zatim upisuje Tehničku školu u Obrenovcu smer "Elektrotehničar procesnog upravljanja".  Nakon završene srednje škole 2019. godine upisuje Visoku školu elektrotehnike i računarstva smer Nove energetske tehnologije (NET), koju završava 2022. godine.  Od septembra 2022. godine upisan je na master strukovnim studijama na smeru Elektrotehničko inžinjerstvo.  Od 2023. zaposlen je na ATUSS odsek VIŠER sa punim radnim vremenom kao saradnik u nastavi.

Reference

Eng. appl. Aleksandar Krsmić slika

Eng. appl. Aleksandar Krsmić

Kabinet: 606

Elektronska pošta: aleksandar.krsmic@viser.edu.rs

Konsultacije
  • Ponedeljak: 11:00-12:00
  • Četvrtak: 11:00-12:30
Predmeti