ВИШЕР
Упис ВИШЕР
Информације о кандидатима
За проверу података унесите ЈМБГ и пријемни број у поља
Вести Информатор Вести Информатор
   
   
   
   
   
   
 
 

КОНКУРС И ИНФОРМАТОР

 
 

Информатор није замена за Конкурс за упис. Информатор је намењен оквирном упознавању кандидата са процедуром и планираним терминима уписа, док се не стекну неопходни услови за објављивање Конкурса за упис.

Школа задржава право измене података и информација наведених у овом Информатору, као и одређивање другачијих термина и процедура уписа, у случају да објективне околности захтевају такве измене. Уписне квоте по студијским програмима биће објављене у Конкурсу за упис.

Информатор за упис студената

 

 


 
 


Званични сајт Школе