Страница од

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

lntгoduction of paгt-time and shoгt cycle studies in Sегbia / PT&SCHE

Интернет страница пројектаВисока школа електротехнике и рачунарства струковних студија (ВИШЕР) је један од партнера у међународном пројекту у оквиру Еразмус+ програма за развој у високом образовању. Званични назив пројекта је "Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia", 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP, односно ”Увођење продуженог студирања и кратких програма у Србији”.

00-1 PT-SC-HE-MEETING-VRNJACKA-BANJA-MAY-2018-P2

Циљеви овог пројаката су: увођење појма, основа и организација продуженог студирања и кратких програма у Закон о високом образовању, као и постављање правила о технологијама и методологијама у организацији традиционалних и online програма и реализацију пилот програма студирања уз рад и пилот програма кратких програма студирања.

Улога ВИШЕР-а у реализацији пројекта је да заједно са осталим партнерима на Пројекту учествује у припреми документације потребне за увођење традиционалних и online програма for  и кратких програма.

Такође, ВИШЕР је једна од првих високошколских институција у Србији која ће увести студирање уз рад и кратке програме, кроз реализацију пилот програма:  online кратког програма у области Програмирања,  традиционалног кратког програма у области Дијагностике возила и студирање уз рад на студијском програму Информациони системи.


КРАТКИ ПРОГРАМИ СТУДИЈА НА ВИШЕР-У 

Курсеви 

Догађаји 

DSC-0639

29.1.2019. године у просторијама Техничког факултета у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, одржана је презентација кратких програма студија које организује Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија. 

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099