Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

lntгoduction of paгt-time and shoгt cycle studies in Sегbia / PT&SCHE

Интернет страница пројекта

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија (ВИШЕР) је један од партнера у међународном пројекту у оквиру Еразмус+ програма за развој у високом образовању. Званични назив пројекта је "Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia", 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP, односно ”Увођење продуженог студирања и кратких програма у Србији”.

Овај пројакат има за циљеве: увођење појма, основна и организације продуженог студирања и кратких програма у Закон о високом образовању, као и постављање правила о технологијама и методологијама у организацији традиционалних и online програма и реализацију пилот програма продуженог студирања и пилот програма кратких програма студирања.

Улога ВИШЕР-а у реализацији пројекта је да заједно са осталим партнерима на Пројекту учествује у припреми документације потребне за увођење традиционалних и online програма продуженог студирања и кратких програма.

Такође, ВИШЕР ће понети улогу и једне од првих високошколсик институција у Србији која ће увести продужено студирање и кратке програме, кроз реализацију пилот програма:  online кратког програма у области Програмирања,  традиционалног кратког програма у области Дијагностике возила и продуженог студирања на студијском програму Информациони системи.


КРАТКИ ПРОГРАМИ СТУДИЈА НА ВИШЕР-У 

Курсеви 

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099