Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Међународна сарадња

Координатор за међународну сарадњу: др Амела Зековићamela.zekovic@viser.edu.rs
Заменик координатора за међународну сарадњу: др Драган Новковић, dragan.novkovic@viser.edu.rs


Актуелни пројекти

Европска унија је објединила велики број програма у области образовања у Ерасмус+ програм 2014. годне. У ове међународне пројекте укључена је и Република Србија. Висока школа електротехнике и рачунарства тренутно је партнер на три међунарнодна, европска пројекта, кроз програм Јачања капицета у области високог образовања у партнерским земљма. Захвљајући сарадњи с партнерским институцијама из Европске уније и њеној финансијској помоћи, Школа има могућност имплементације нових образовних технологија, осавремењавање наставног процеса и наставне базе, али и свеоубухватну размену добре праксе у оквиру пројектних конзорцијума и циљева појединачних пројеката.Digital Bгoadcastiпg and Bгoadband Technologies / DBBT-MS
561688-ЕРР-1-2015-1-ХК-ЕРРКА2-СВНЕ-ЈР


Завршени пројекти 

Темпус програм имао је за циљ развој високог образовања у Европској унији и партнерским земљама кроз структурну сарадњу високообразовних институција. Висока школа електротехнике и рачунарства била је партнер на два међународна, еворпска пројекта, која су успешно завршена. На првом међународном Темпус пројекту у коме је Школа учествовала, Innovation and Implementation of the Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia, били смо координатор пројектног конзорцијума. Захваљујући сарадњи с партнерским институцијама из Европске уније и њеној финансијској помоћи, Темпус пројекти у области Јачања капацитета у високом образовању допринели су развоју ВИШЕР-а. Темпус програм је инкорпориран у Ерасмус+ програм Европске уније.


© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099