Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Александар Гркић

Образовање

  • Основне академске студије: Војнотехничкa академијa у Београду, Мотори и моторана возила [1992 - 1997]
  • Магистарске студије: Универзитет у Београду, Машинском факултет, Моторна возила [2003 - 2007]
  • Докторске студије: ниверзитет у Београду, Машинском факултет, Моторна возила [       - 2015]

Биографија

Др Александар Р. Гркић је рођен у Ћуприји, 2. jула 1973. године. Основну школу је завршио у Ћуприји. Средњу војну школу копнене војске завршио је 1992. године у Београду. Војнотехничку академију у Београду уписао је школске 1992/93. године. Дипломирао јe на смеру мотори и моторна возила септембра 1997. године. Дипломски рад је урадио из предмета Моторна возила под менторством професора др Слободана Милидрага.

Последипломске студије на Машинском факултету Универзитета у Београду уписао је 2003. године, а Магистарску тезу под називом: „Симулација рада планетарног мењачког преносника при промени степена преноса без прекида тока снаге“, рађену под менторством професора др Чедомира Дубоке, одбранио је новембра 2008. године.

Докторску  дисертацију под називом „Енергетски потенцијал фрикционе кочнице“ рађену под менторством професора др Чедомира Дубоке, одбранио је септембра 2015. године на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Oд 1997. године до 2005. године радио је на пословима организације и реализације средњег ремонта моторних возила у 367. Морнаричкој позадинској бази у Кумбору (Црна Гора).

Од  2005. године ради на Војној академији у Београду. 

Тренутно ради на Катедри војномашинског инжењерства, Војнe академијe, Одсек за борбена возила, где реализује наставу из предмета:

       - Испитивање мотора и возила,

       - Конструкција неборбених возила,

       - Основe конструкције мотора и возила,

       - Основe борбених возила и

       - Техничка дијагностика.

Као сарадник лабораторија ФРИМЕКС (лабораторија за фрикционе механизме и кочне системе) и ЛАФИ (лабораторија за аутомобилско форенизчко инжењерство) Машинског факултета Универзитета у Београду учествовао у је у више хомологацијских испитивања моторних возила у погледу кочења, као и у вештачењима саобраћајних удеса. Сарадник је Акредитационог тела Србије где има статус водећег оцењивача за контролна тела и техничког оцењивача за лабораторије за испитивање и контролна тела. Аутор је и коаутор 25 радова на научно-стручним скуповима и у часописима. Коаутор је једног уџбеника. Аутор је једног техничког решења. Активно учествује у научноистраживачким пројектима под покровитељством Министарства одбране.

Референце

© 2019 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, +381 11 2471 099