ВИШЕР
Упис ВИШЕР
Информације о кандидатима
За проверу података унесите ЈМБГ и пријемни број у поља
Вести Вести Информатор Вести Информатор
   
  Претрагу резултата
по шифрама
   
   
   
   
   
 
  РАНГ ЛИСТЕ  
 

[03.07.2017] Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту (под именима и презименима кандидата) >>

[03.07.2017.] Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години применом Програма афирмaтивне мере уписа лица са инвалидитетом на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту

[03.07.2017.] Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години применом Програма афирмaтивне мере уписа припадника ромске националне мањине на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту

[03.07.2017.] Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурсали применом Програма афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту >>>

[03.07.2017.] Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурсали применом Програма афирмативне мере уписа лица ромске националне мањине на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту >>>

[03.07.2017] Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години на основу успеха у средњој школи и на основу бодова остварених на пријемном испиту (под именима и презименима кандидата) >>

[29.06.2017] Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години на основу бодова остварених на пријемном испиту - под шифрама>>

[26.06.2017] Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали у јунском уписном року за упис у прву годину основних струковних студија у школској 2017/2018. години на основу бодова из средње школе >>

 
 


Званични сајт Школе