Spinner

Документ се учитава

ВИШЕР

Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија

Београд

Waste management curricula development in partnership with public and private sector / WaMPPP


Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у Београду (ВИШЕР) је ангажована као партнерска установа на пројекту “Развој курикулума у области управљања отпадом кроз сарадњу са јавним и приватним сектором” (Waste management curricula development in partnership with public and private sector / WaMPPP) подржаног од стране фонда Erasmus+.

Учешћем у пројекту WaMPPP, ВИШЕР-у ће као један од главних циљева, бити креирање студијског програма Еколошки инжењеринг, који ће представљати мултидисциплинарни СП који ће бити синтеза области заштите животне средине, енергетске ефикасности, управљања отпадом и рециклажним технологијама.

Циљеви које ће ВИШЕР још остварити кроз учешће у пројекту WaMPPP су: развој и усавршавање сопственог наставног особља, развој и унапређење лабораторијских капацитета, развој и унапређење наставних метода и средстава, унапређење метода и облика стручне наставе и студентске праксе, допринос мобилности студената и наставног особља, развој специјализованих курсева за обуку, успостављање мреже привредних и друштвених субјеката из области управљања отпадом.

Публикације:

Lecture of prof.dr. Filip Kokaj from the Faculty of Mechanical Engineering from Maribor

On December 6, 2017, prof.dr. Filip Kokaj from the Faculty of Mechanical Engineering from Maribor, within the project Waste management curricula development in partnership with the public and private sector, held a lecture on the theme of the Circular Economy and the Waste Management in EU to the students of the first year of Environmental Engineering and second year of New Energy Technologies in School of Electrical and Computing Engineering of applied studies in Belgrade.

 

© 2018 Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
Војводе Степе 283, office@viser.edu.rs, 011/2471-099