Izdvajamo

 • 13.11.2015. || Naši sportisti nastupiće na Euroijadi u periodu od 13-16 novembra
 • 01.11.2015. || Prva utakmica odbojkaškog tima, u sklopu II studentske lige, biće održan 1.11.2015. godine, sa početkom u 16:30h, u sali fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. VIŠER- BPŠ
 • 28.10.2015. || Početak 60. međunarodnog sajma knjiga
 • 15.10.2015. || Studentski parlament će 15.10. sa početkom u 11h održati sastanak sa samoorganizovanim studentima. Pozivamo sve studente da se pridruže
 • Međunarodni projekti

  Visoka škola elektrotehnike i računarstva je partner na sledećim međunarodnim projektima Erasmus +:
  1. Erasmus+ projekat broj 561821-EPP-1-2015-EPPKA2-CBHE-JP, akronim WaMPPP –  „Waste management curricula development in partnership with public and private sector“ (trajanje projekta 15. oktobar 2015. – 14. оktobar 2018.)
  2. Erasmus+ projekat broj 561688-ЕРР-1-2015-1-Х:К-ЕРРКА2-СВНЕ-ЈР, akronim DBBT-MS – „Implementation of the study program - Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies)“ (trajanje projekata 15. oktobar 2015. – 14. oktobar 2018.)
  3. Erasmus+ projekat broj 561868-ЕРР-1-2015-1-ЕЕ-ЕРРКА2-СВНЕ-SР, akronim PT&SCHE – „Introduction of part-time and short cycle studies in Serbia” (trajanje projekta 15. oktobar 2015. – 14. oktobar 2018.)
  O studentskom parlamentu

  Studentski parlament Visoke škole elektrotehnike i računarstva je organ Škole uspostavljen radi ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata, čija je delatnost definisana zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Škole. Izbor članova Studentskog parlamenta vrši se svake godine u aprilu. Pravo da biraju i da budu birani, imaju svi studenti Visoke škole elektrotehnike i računarstva, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se vrši izbor. Studentski parlament ima 21 članova.Mandat članova Studentskog parlamenta traje jednu godinu.

  Zapisnik

  Arhiva zapisnika

  Timovi

  Više o tome

  Studentska televizija 10ka