Дипломци 2014
Адресар
English
Форум
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Дешавања
   
   
     
Обрасци за преузимање
Почетна >> Услови уписа
 
  УСЛОВИ УПИСА ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ЗА ШК. 2013/14
   
 

Критеријуми за стипендирање студената прве и друге године студија у школској 2013/14. години 

Одлуком Наставног већа, Школа ће доделити стипендије САФ студентима на основу следећих критеријума:

 • За студенте који су положили све испите:
ЕСПБ Просек Износ стипендије
60/120 8.5-9.0 30 000,00
60/120 8.0-8.49 25 000,00
60/120 7.00-7.99 22 000,00
60/120 6.00-6.99 20 000,00
 • За студенте којима је остао један неположени испит и имају просек већи од 8:
ЕСПБ Просек Износ стипендије
54/114 9.0-9.49 25 000,00
54/114 8.5-8.99 22 000,00
54/114 8.0-8.49 20 000,00

Oслобађање дела школарине за САФ студенте који су лошијег материјалног стања

На основу одлуке Наставног већа, Школа ће доделити финасијску помоћ САФ студентима који су лошијег материјалног стања у виду ослобађања дела школарине у шк. 2013/14. години.

Документи који се подносе:

 • Захтев директору за ослобађање дела школарине за шк.2013/14. годину
 • Уверење о месечним примањима чланова домаћинства
 • Потврду/уверење о школовању члана домаћинства (за браћу или сестре)
 • Медицинску документацију у случају теже болести подносиоца или члана домаћинства

Поред општих података, у захтеву навести коју годину студија студент (подносиоц захтева) треба да похађа у шк. 2013/14.години, број пренетих испита, просечну оцену.

Захтеви се могу предати секретарици Школе, просторија 006 ( у приземљу) закључно са 11. новембром 2013. године.

Списак студената који су на основу упражњених места стекли право уписа ТРЕЋЕ године студија на терет БУЏЕТА у школској 2013/14. години

Коначна ранг листа студената по оствареном успеху:

Привременe ранг листа студената по оствареном успеху:

Рекламације на обрачунат број ЕСПБ или просечну оцену, могу се поднети најдаље до 15.октобра (уторак) до 12.00 часова секретару студијског програма (путем maila или лично). Потребно је написати име и презиме, број индекса, испит на који се односи примедба и испитни рок.

На листама нема имена студената који су имали признате испите.

 

Услов за упис друге године САФ студија

Сви студенти /Б+САФ/ који су у првој години студија остварили најмање 42 бода,  стекли су право уписа САФ студија друге године.

Услов за упис треће године САФ студија

Сви студенти /Б+САФ/ који су укупно у првој и другој години студија,  остварили најмање 102 ЕСПБ,  стекли су право уписа САФ студија треће године.Укупно задужење студента (са изабраних 60 ЕСПБ),  дели се на 10 месечних рата при чему је износ прве рате за:

 • СП АВТ         33 000.00 рсд,  а осталих 9 рата по 13 000.00 рсд.
 • Остали СП    30 000.00 рсд,  а осталих 9 рата по 10 000.00 рсд.

Упис САФ студената  вршиће се у периоду од 16.10. до 25.10.2013.

Напомена:
У случају да студенти изаберу више од 60 ЕСПБ (пренети испити из претходне године студија), односно мање од 60ЕСПБ ( обнова године), рата им се сразмерно повећава, односно смањује. Рок доспећа за уплату рата је 15. у месецу.

Услови за упис друге и треће године студија на терет Буџета

За упис у другу годину студија на терет Буџета Републике Србије, квалификују се сви буџетски и самофинансирајући студенти уписани у прву годину студија школске 2012/13  године који су у текућој школској години остварили најмање 48 ЕСП бода, у оквиру дозвољене  уписне квоте СП.

Дозвољене квоте за упис ДРУГЕ  године студија на терет буџета у шк 213/14 по СП:

СП

АВТ

АСУВ

ЕЛИТЕ

ЕПО

НЕТ

НРТ

РТ

УКУПНО

КВОТА

20

35

40

20

35

30

40

220

За упис у трећу годину студија на терет Буџета Републике Србије, конкуришу сви буџетски и самофинансирајући студенти уписани први пут у другу  годину студија школске 2012/13 године који су у првој и другој години  студија остварили најмање  108 ЕСП бода, у оквиру дозвољене  уписне квоте СП.

Дозвољене квоте за упис ТРЕЋЕ  године студија на терет буџета у шк 213/14 по СП:

СП

АВТ

АСУВ

ЕЛИТЕ

ЕПО

НЕТ

НРТ

РТ

УКУПНО

КВОТА

10

40

55

10

40

10

50

215

 • Упис кандидата који су стекли право на буџетске студије  обавиће се  од 16. до 18.10.2013.
 • Упис кандидата који су стекли право на САФ студије  обавиће се  од 16. до 25.10.2013.
 • У случају да на одређеном студијском програму у оквиру године студија, остане слободан број буџетских места,  та места се расподељују на студенте осталих студијских програма исте године студија по горе важећим  критеријумима у оквиру укупно дозвољене буџетске квоте.

Обнова године:

 • Студенти који нису стекли право уписа наредне године студија и студенти који су одслушали трећу годину студија, (осим студената којим је до краја студија остао само завршни испит и да им није потребно издавање било какве потврде или уверења о студирању) дужни су да обнове годину.
 • Обнова године вршиће се у периоду од 16.10. до 25.10.
 • Студенти који у предвиђеном року не регулишу статус, сносиће трошкове у висини од 5000.00 динара на име накнадног уписа.

Потребна документа за упис/обнову  године у  школској 2013/14 години:

 1. Индекс
 2. Образац ШВ-20, ком 2
 3. Листу изборних предмета, ком 2
 4. Доказ о уплати  школарине (Сви САФ студенти и студенти на Буџету на име пренетих испита)
 5. Потписан уоговор о студирању

Накнада по пренетом (неположеном испиту из претходне године студија) важи за све студенте /Б+САФ/ као и за студенте који обнављају годину студија, износи 12 000 динара  за предмете са  студијских  програма АСУВ, ЕЛИТЕ, ЕПО, НЕТ, НРТ и РТ, односно 15 000 динара за предмете са СП АВТ, при чему се завршни испит не обрачунава у трошкове школарине.

Накнада се може уплатити у целости приликом уписа/обнове године године, или у 10 рата, при чему је износ прве рате 30% од укупног дуга, са крајњим роком исплате целокупног дуга до 15.7.2014.
 

Статус студената који нису стекли услов за упис треће године

 1. Студенти који нису стекли услов за упис треће године студија дужни су да обнове годину, како би били у статусу студента.
 2. Студентима који стекну услов за упис треће године у јануарском и фебруарском испитном року, биће накнадно одобрен упис треће године.
 3. Студенти који не стекну услов настављају студије по новом Наставном плану од 2012. године.
 4. Студенти уписани школске 2007/08 године којима престаје статус студента сагласно чл. 94 Закона о високом образовању, могу подношењем молбе да траже да им се продужи рок за завршетак студија.
     
   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Акредитација | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs