Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
О студијском програму
Структура студијског програма
Компетенције дипломираних студената
Наставни планови
Почетна >> Студирање >> Основне студије >> Еколошки инжењеринг
 
  ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
   
 

Циљеви студијског програма:

 • доследном применом европских и светских стандарда организује висококвалитетне студије из области еколошког инжењеринга;
 • се образовни процес одвија по студијском програму и наставним методама који се непрестано иновирају у складу са актуелним светским тенденцијама
 • студенти овладају актуелним знањима и вештинама из области праћења стања и заштите животне средине, одрживог технолошког и економског развоја друштва, енергетске ефикасности и еколошког добијања и рационалне потрошње енергије, управљања токовима отпада, могућности његовог коришћења и начинима безбедног одлагања; начинима превенције и смањења штетних утицаја различитих привредних грана на животну средину;
 • се оспособи стручан кадар који ће бити носилац доношења, примене и контроле спровођења нормативних аката којима је одређена област заштите животне средине
 • се студенти оспособе за тимски рад на пословима заштите животне средине.

Врсте студија и исход процеса учења:

 • Студијским програмом организују се основне струковне студије у трајању од три године.
 • Студенти стичу знања и вештине у области пројектовања, експлоатације и одржавања електрана на отпадне материје, планирања, организовања и управљања технолошким процесима рециклаже отпада, управљања електричним и електронским отпадом, пројектовања и одржавање система за пречишћавање ваздуха и вода, мониторинга заштите животне средине применом савремених информационих технологија. Такође ће бити кадри да врше различита мерења из домена буке, вибрација, зрачења, светлосног загађења, као и тумачења добијених резултата и доношења релевантних одлука.

Стручни назив:

 • Струковни инжењер заштите животне средине

Услови за упис на студијски програм:

 • Завршена средња школа и положен пријемни испит

Начин извођења студија и потребно време за извођење студија:

 • Студијски програм одликују савременост, усмереност ка стицању употребљивих знања и вештина и компатибилност са акредитованим студијским програмима у Европи.
 • На реализацији студијског програма ангажовани су истакнути стручњаци за области које су предмет студија.
 • Наставна база одликује се оптималним простором за квалитетно одвијање наставе. Сачињавају је сале, учионице, лабораторије повезане на Интернет и библиотека са читаоницом.

Начин избора предмета:

 • Студент бира предмете пре почетка школске године са листе предмета за годину студија коју уписује, тако што обавезно узима предмете који су у наставном плану означени као обавезни. Укупан број ЕСПБ бодова предмета које студент изабере треба да буде 60.
 • Студент друге и треће године студија може изабрати један предмет по семестру студија са других студијских програма акредитованих на Високој школи електротехнике и рачунарства струковних студија.
 • Студент може прећи са другог студијског програма или друге високошколске установе и положени испити биће му признати уколико се њихови програми поклапају са програмима предмета студијског програма Eколошки инжењеринг
 • Школа обезбеђује наставну базу: учионице и сале за аудиторну наставу, наменске лабораторије студијског програма, рачунарске лабораторије повезане на брзи Интернет, хардверске лабораторије, читаоницу и библиотеку.


   
| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs