Дипломци
Online књижара
Адресар
English
Студентски парламент
  Повратак на почетну  
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија
Београд
 
   
О Школи   Студирање   Упис семестра   Е - учење (Moodle)   Лабораторије и центри   Маркетинг и послови   Акредитација
   
   
     
О студијском програму
Наставни планови
Почетна >> Студирање >> Основне студије >> Еколошки инжењеринг
 
  ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
 

Руководилац студијског програма: др Александра Грујић
Kабинет: 505
Eлектронска пошта: aleksandrag@viser.edu.rs

Секретар студијског програма: маст Милан Ивезић,
Kабинет: 606
Eлектронска пошта:milan.ivezic@viser.edu.rs

 

Иaкo постоји знатан број студиjских прoгрaма на високошколским установама вeзaних зa зaштиту живoтнe срeдинe,студијски програм Еколошки инжењеринг доноси један нови аспект сагледавања проблематике заштите животне средине. Овај концепт је проистекао из вишедеценијске успешне традиције Високе школе електротехнике и рачунарства образовању струковних инжењера из области електроенергетике и огледа се у заштити животне средине од енергетских субјеката, модалитетима производње енергије из отпадних материја, рационализације потрошње енергије и смањења зависности од фосилних горива, управљању отпадом са акцентом на посебне токове отпада, првенствено електронски и електрични отпад.

Студијски програм Еколошки инжењеринг ће се комплетирати знања будућих струковних инжењера о ефикасном добијању и трошењу енергије рационалним коришћењем природних ресурса, као и коришћењем алтернативних извора уз посебан акценат на очување и унапређење система животне средине и смањење загађења, а тиме и ризика по живот и здравље људи. Актуелизацијом проблема заштите животне средине неминовно се поставило питање профила стручњака који ће се бавити овим питањима као и позиционирања образовног подручја еколошког инжењеринга (енг. Environmental Engineering) у пољу инжењерских дисциплина. Оправданост изучавања еколошког инжењеринга на високошколским установама произилази и из класификације релевантних светских организација по којима еколошки инжењеринг представља једну од 11 традиционалних инжењерских дисциплина "раме уз раме" са електротехничким, машинским, грађевинским и другим типовима инжењерства (TheWorld Book Encyclopedia (1994), Revised field of science and technology (FOS) classification in the Frascati manual, Organisation for Econoimic Co-operation and Development - OECD“ (2007)). Све ово указује на потребу изучавања еколошког инжењерства кроз засебан студијски програм чија ће основна обележја бити свеобухватан и мултидисциплинаран приступ изучавању проблема заштите животне средине.

Студијски програм Еколошки инжењеринг осим фундаменталних знања о загађењу животне средине који подразумевају знања о начинима и механизмима деловања различитих сфера човекове активности на свет око себе, доноси и један специфичан приступ овој проблематици. Наиме, познато је да су значајна загађења животне средине уско повезана са растућим потребама модерног друштва за енергијом, па тај аспекат захтева посебну пажњу те ће бити и у фокусу изучавања на студијском програму Еколошки инжењеринг. Савремено поимање енергетике које је већ дужи низ година заступњено у технолошки развијеним земљама западне и северне Европе подразумева сагледавање енергетског сектора као интегрисане целине. Овакав приступ је свакако неминован у области енергетске ефикасности која представља све актуелнију тему у нашем друштву, па је за очекивати да ће тржиште рада исказати потребу за струковним инжењерима који ће знања стицати на студијском програму Еколошки инжењеринг.

| О Школи | Студирање | Упис семестра | Маркетинг и послови | Лабораторије и центри | Дешавања |
  © Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, Београд
web@viser.edu.rs