Studijski program Automatika i sistemu upravljanja na vozilima

U Visokoj školi elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (VIŠER) u Beogradu od 1992. godine postoji smer Automatika, koji spada u fundamentalne oblasti savremene tehnike. Teška privredna situacija i mali broj preduzeća koja rade sa punim kapacitetom u našem okruženju, u devedesetim godinama, doveo je do toga da se formira sve više malih i srednjih preduzeća koja uspešno prate i pokušavaju da primene sve ono što se van naših granica nezadrživo usavršilo. Na našem tržištu već sada postoji potreba za savremeno obrazovanim inženjerima automatike koji su obučeni da projektuju i održavaju automatizovane procese. Ujedno je automobilska industrija doživela ekspanziju u primeni elektronike, računara i automatike. U toj oblasti se tek očekuju značajna ulaganja proizvođača. Nove tehnike i tehnologije, kao i novi propisi su doveli do toga da već danas na našem tržištu ima nedostatka visoko obrazovnog kadra iz ove dve pomenute oblasti primenjene automatike. Stoga je sadržaj studijskog programa prilično izmenjen 2007. godine i kada je nastao današnji SP Automatika i sistemi upravljanja vozilima. Na ovom studijskom programu studenti dobijaju multidisciplinarna znanja iz oblasti automatike, elektronike, mašinstva i računara, što im omogućava da stečena znanja i veštine upotrebe u budućnosti za poslove vodjenja i razvoja procesnih sistema različitih grana industrije sa posebnim akcentom na automobilsku. Celokupan nastavni proces podržan je laboratorijskim vežbama sa najsavremenijom opremom i vozilima.

Ciljevi studijskog programa:

Vrste studija i ishod procesa učenja:

Stručni naziv:

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva za automatiku i sisteme upravljanja vozilima.

Uslovi za upis na studijski program:

Završena srednja škola u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit iz matematike i osnova informaciono-komunikacionih tehnologija.

Način izvođenja studija i potrebno vreme za izvođenje studija:

Način izbora predmeta:

Savladavanjem studijskog programa student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti: